Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2017

Čtvrtek  21.12.

Na pozvání jsme se zúčastnili Vánočního posezení ve Speciální MŠ. Mohli jsme
si osvěžit staré zvyky, které probíhaly v každé třídě. Krájelo se jablko, pouštěli se svíčky po vodě, házelo se střevícem, zdobila se brambora, lil se vosk do vody a také jsme si mohli vyzkoušet výrobu svíčky z medové plástve. Také jsme si poseděli u kávy a ochutnávali jsme cukroví, které přinesli rodiče dětí. A tak jsme prožili krásné dopoledne v atmosféře, kterou umí vytvořit jen děti, za což děkujeme.

Vánoční posezení ve Speciální MŠ
Úterý  19.12.

Posledním adventním vystoupením u nás v domově byla Vánoční besídka dětí z mateřské školy ve Fugnerově ulici. Pod vedením paní učitelek předvedli pásmo písniček a básniček. Děti zazpívaly známé koledy, lidové a zimní písničky a zarecitovaly několik básní. Na závěr našim klientům popřály příjemné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku a rozdaly jim vlastnoručně vyrobená přáníčka.

Vánoční besídka MŠ Fügnerova
Pátek  15.12.

15.12. 2017 jsme se zúčastnili s výrobky z naší ergodílny vánočního jarmarku v papírnách. V adventním čase jsme veřejnosti představili výrobky našich klientů, které si mohli za symbolické ceny zakoupit. Největší úspěch měly háčkované hračky a ponožková zvířátka. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit slavnostní atmosféru a děkujeme za dobře připravené prostředí.

Vánoční jarmark
Čtvrtek  14.12.

Tak nás opět přijel navštívit oblíbený pan Černohouz s kolegou. Připravili si pro nás hudební pořad, ve kterém zazněly písně Karla Hašlera, Františka Kmocha a dalších známých český skladatelů, také písně staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti. V tento čas nemohly chybět ani české koledy. Všechny písničky naši senioři znali, proto není divu, že celou hodinu zpívaly společně s panem Černohouzem. Jako vždy se vystoupení všem líbilo a těšíme se brzy na shledanou.

Hudební vystoupení pana Černohouze
Středa  13.12.

Jako každý rok i letos jsme pro naše klienty připravili předvánoční posezení se živou hudbou a občerstvením. Večírky se uskutečnily ve středu 13.12. na všech odděleních domova. Senioři se měli možnost setkat se svými spolubydlícími, se kterými žijí na stejném patře a mnohdy se ani dobře neznají. Večírků se zúčastnil také pan ředitel a všichni zaměstnanci, kteří o klienty pečují. K příjemné pohodě přispěla část hudební skupiny Poutníček, kteří na večírcích zahráli a zazpívali vánoční písně a koledy.

Vánoční večírky
Úterý  12.12.

Byla nám přeposlána výzva organizace Nedoklubko, která se zabývá nedonošenými novorozenci. Z neonatologických center vznikl požadavek na háčkované chobotnice, které svými chapadly stimulují miminka. Těchto chobotniček jsme vyrobili deset. Dále pak jsme mohli přispět i dárky pro jejich maminky a tak jsme vyrobili 25 pohankových polštářků, které mohou sloužit jako studený i teplý obklad. Naše výrobky si vyzvedla koordinátorka pro mosteckou nemocnici paní Šnokhousová. Z této akce máme my i naši senioři dobrý pocit.

Zapojení do výzvy Nedoklubka
Úterý  12.12.

Během adventního období nás každý rok navštěvují děti ze základních a mateřských škol, aby našim klientům předvedly co se naučili a také jim zpříjemnily předvánoční období. 12. prosince k nám zavítaly děti z 1. ZŠ se svou vánoční besídkou. Pod vedením paní učitelek nám zazpívaly koledy a zarecitovaly vánoční a zimní básně. Nezapomněly ani na drobné dárečky, které sami vyrobily. Seniorů se vystoupení moc líbilo a dětmi byli jako vždy velmi dojatí.

Vánoční besídka 1. ZŠ
Pondělí  11.12.

V pondělí 11.12. proběhla v našem domově poslední oslava narozenin v tomto roce. U slavnostně prostřeného stolu se setkali klienti, kteří oslaví nebo oslavili své narozeniny v měsíci prosinci. Posezení probíhalo v příjemném prostředí naší reminiscenční místnosti u kávy a výborného domácího zákusku. Klienti si společně zavzpomínali na příjemné zážitky ze svého života a místa odkud pocházejí. Všem jako již tradičně osobně popřál a růži předal pan ředitel Petr Antoni.

Prosincová oslava narozenin
Středa  06.12.

6. prosince nás navštívily děti ze ZUŠ se svým vánočním vystoupením. Zazněly krásné české koledy a poezie. Paní učitelka vyzvala ke zpěvu také naše klienty, kteří se rádi zapojili a spolu s dětmi si zazpívaly. Prožili jsme hezké adventní odpoledne.

Vánoční vystoupení ZUŠ
Pondělí  04.12.

Již tradičně prochází naším Domovem Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, aby potěšil naše seniory svou návštěvou a drobným dárkem. Klienti si tak mohou připomenout starou českou tradici a zavzpomínat na to, jak prožívali a slavili Mikuláše doma. Pro klienty je to vždy velký zážitek, a předem se na příchod Mikuláše, ale také čerta s andělem těší. Často také tipují, kdo se asi skrývá za maskou Mikuláše. Tentokrát se této role ujal pan ředitel Petr Antoni, který poté také rozdával dárky dětem a vnoučatům zaměstnanců a klientů. Nechybělo ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu na dvoře Domova spojeného se zpěvem českých koled. Tím bylo v našem Domově zahájeno krásné adventní období v němž nás čekají vánoční večírky a besídky, jako předzvěst přicházejících Vánoc.....

Mikulášská nadílka s slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Úterý  28.11.

Letos jsme byli opět pozváni, abychom strávili příjemný předvánoční čas s klienty Domova pro seniory ve Vroutku. Adventní posezení se konalo 28.11. v tamním Kulturním domě, který byl slavnostně vyzdoben ve vánočním duchu. Nejenom my, ale i hosté z ostatních domovů byli mile přivítáni a čekalo je pohoštění a bohatý program. Seniory vždy dojme vystoupení dětí, které měli hned 2x, interaktivně se mohli podílet na iluzionistickém vystoupení kouzelníka Valdiniho. Dále vystoupilo tamní taneční uskupení Venuše. Odpolednem provázel a k tanci hrál pan Tomáš Kratina.

Adventní posezení ve Vroutku
Pondělí  20.11.

20.11. proběhla další společná oslava narozenin, tentokrát slavili klienti narození v měsíci listopadu. Pro oslavence byl připraven slavnostně prostřený stůl v reminiscenční místnosti, tradičně také výborný domácí zákusek a káva. Během odpoledního posezení si klienti popovídali s panem ředitelem a zavzpomínali na to, jak své narozeniny slavili doma s rodinou. Společně si také připili na zdraví do dalších let a z rukou pana ředitele obdrželi květinu.

Listopadová oslava narozenin
Středa  08.11.

Ve středu 8.11. jsme u nás měli možnost přivítat děti a mládež ze ZUŠ z tanečního oboru paní učitelky Fábryové. Děti nám zatančily české i slovenské lidové tance v krojích. Představila se nám tak skupina menších dětí, ale i ti starší v párových tancích. Seniorům se vystoupení jako vždy líbilo, protože jim připomnělo hudbu jejich mládí. Mnozí z nich měli možnost tyto tance zhlédnout na plese Domova, kde nám děti pod vedením paní učitelky Fábryové dělají každoročně předtančení. Děkujeme za příjemné zpestření podzimních dní.

Taneční vystoupení ZUŠ
Pondělí  06.11.

V pondělí 6.11. u nás po roce opět vystoupil oblíbený pan Šedivý z Prahy, který si pro nás připravil pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi. Klienty jako vždy zaujal poutavým vyprávěním o životě Karla Hašlera a jeho rodiny. Během vystoupení zazněly také nejznámější autorovi písně. Některé z nich z nich si klienti s panem Šedivým mohli zazpívat a zavzpomínat tak na hudbu svého mládí. Už se všichni těší na další pokračování opět za rok.

Hudební vystoupení pana Šedivého
Čtvrtek  19.10.

Po prázdninách a dovolených jsme se poprvé s tvořilkami sešly 19.10. na kurzu korálkování. Lektorka paní Viková přijela z Chomutova a technikou se zabývá již několik let. Ženy tato činnost oslovila a paní Vikové se u nás líbilo, takže jsme se domluvily na dalším kurzu kde nás naučí zase něco jiného. Děkujeme paní Lektorce za ochotu a vlídný přístup. Těšíme se na příště.

Tvořilky
Středa  04.10.

Na pozvání libochovických jsme se zúčastnili 4.10. turnaje v kuželkách. Tentokrát ve složení p. Bártová, p. Hyneš, p. Hartmanová. Soutěžilo 12 týmů. Neumístili jsme se v hodnocení týmů, ale náš hráč Antonín Hyneš získal 2. místo v jednotlivcích. Vzhledem k tomu, že tuto hru nemůžeme trénovat, jsme spokojeni s tímto výsledkem. A za reprezentaci našim klientům děkujeme.

Turnaj v kuželkách v Libochovicích
Úterý  03.10.

3. října jsme byli pozváni na turnaj v Boccie pořádaný Kadaňským Domovem pro seniory. Tentokrát nás reprezentovali p. Hanzík, p. Skořepová a p. Drazinská. Jelikož pravidelně každý týden Bocciu trénujeme, výsledky se dostavily. Odjížděli jsme s druhým místem a to jenom čtyřbodovým rozdílem od první pozice. Za reprezentaci našeho domova výše jmenovaným děkujeme.

Turnaj v Boccie v Kadani
Pátek  29.09.

29.9. proběhla Ovocnářská výstava v Křížově vile. Byli jsme pořadateli pozváni s naším prodejním stánkem. Též jsme se zúčastnili soutěže o nejchutnější pečivo, podmínkou bylo použití švestek v jakémkoliv stavu. Do soutěže jsme přispěli švestkovo-makovým koláčem a nepečenými bezlepkovými kuličkami ze sušených švestek a máku. Tak jsme zase jednou měli možnost veřejnost seznámit s výrobky z naší ergodílny.

Ovocnářská výstava v Křížově vile
Středa  27.09.

Speciální mateřská škola nás opět pozvala, abychom společně s dětmi navštívili zámek Krásný Dvůr. Výlet se konal ve středu 27.9.2017 a zúčastnilo se ho 8 klientů. Pro některé z nich to nebyla první návštěva, přesto rádi využili tuto možnost a jeli znovu. Klienti si mohli prohlédnout zámek, posedět v místní kavárně a projít se parkem. Na pozvání školky přijeli také oblíbení psi, kteří se svojí majitelkou pravidelně navštěvují děti v MŠ. Tak jsme se s nimi mohli potěšit i my...
Moc děkujeme MŠ Speciální za pozvání a krásný podzimní výlet.

Výlet do Krásného Dvora
Úterý  26.09.

26.9.2017 byli naši klienti pozváni, aby se zúčastnili Žateckého dne seniorů, který se uskutečnil ve Starých papírnách. Vystoupila zde skupina klientů, kteří se v našem Domově pravidelně účastní projektu "Ta naše písnička česká" organizovaný SC Sedmikráska. Senioři předvedli ukázku z pravidelné hodinky - zpívání za doprovodu drumbenů a jiných nástrojů, hru na tělo, rozcvičku na hudbu a další. Všem se vystoupení moc líbilo a užili si ho i naši klienti, kteří rádi ukáží, že ještě mnohé dovedou.

Bubnování se Sedmikráskou
Středa  20.09.

Jsme moc rádi, že také na "Jihu" můžeme nabízet tuto velice zajímavou aktivitu
a děkujeme za nás i za obyvatele Sedmikrásce Žatec za nápady a nadšení pro věc!

Funny Club na Pečovatelské službě Písečná
Středa  20.09.

20.9.2017 jsme se ve složení paní Kontrašová, Franková a Hartmanová zúčastnily Farmářských her v Bystřanech. Soutěžily jsme v mnoha disciplínách - sběr jablek, poznávání bylin, poznávání zvířat podle zvuku, sázení mrkve a květin a jiné. Tentokrát se nehodnotily družstva, ale jednotlivci. Soutěžících bylo 56 a tak jsme se na první tři místa nenominovaly. Během soutěží jsme se mohly potěšit ve venkovní ohradě s oslem, kozou a ovcí, které zapůjčila místní farma. Po obědě a vyhodnocení k poslechu i tanci hrála živá hudba. Opět jeden pěkně strávený den.

Farmářské hry v Bystřanech
Pondělí  18.09.

Po prázdninové pauze se opět ve spolupráci se Sedmikráskou Žatec rozjel náš Funny club, tentokráte v Domě s pečovatelskou službou Podměstí.

Funny Club na Pečovatelské službě Podměstí
Pondělí  18.09.

Tak tu máme opět podzim a sním další oslavu narozenin, tentokrát klientů narozených v měsíci září. Jako vždy jsme se sešli, abychom společně poseděli u kávy a domácího zákusku. Tentokrát oslavovali pouze 4 klienti a tak si společně zavzpomínali na své mládí a místo a okolnosti svého narození. Oslava se opravdu vydařila a klienti si odnášeli spolu s květinou také příjemnou náladu.

Zářijová oslava narozenin
Sobota  16.09.

V sobotu 16.9. proběhl v Žatci Den evropského dědictví, jehož téma bylo: Památky a příroda. Letos poprvé jsme se do tohoto významného dne zapojili i my s naší Dílničkou. Celá akce probíhala v naší ergodílně, kde se pravidelně setkáváme s našimi klienty, kteří zde mají možnost tvořit, hrát karty a jiné společenské hry, poslouchat hudbu nebo si jen tak popovídat při kávě. V dílničce si mohli návštěvníci vyzkoušet vytvořit netradiční výzdobu - růži z listů javoru. Pro nejmenší tu byl připraven koutek pro kreslení s podzimní tématikou. Zároveň si zde každý mohl prohlédnout prostředí pro volnočasové aktivity našich klientů a výrobky, které v dílně vytváříme. Pro všechny bylo též připraveno malé pohoštění z naší kuchyně, které každému moc chutnalo.

Den evropského dědictví
Středa  06.09.

I když meteorologové strašili deštivým počasím, my jsme si soutěž užili za svitu sluníčka. Ani kapka nespadla. Disciplíny se odvíjely od prací při česání chmele, a tak jsme strhávali štok, česali chmel, zašívali a pečetili žok a pánům se nejvíc líbila ochutnávka piv. Jako každý rok jsme museli skládat báseň na vylosovaná slova a vyplnit vědomostní test o historii a pěstování chmele. Program zpestřila canisterapeutka z Mašťova, která měla úžasné australské ovčáky. Pokorně se nechali od všech hladit a předváděli různé kousky. Vykouzlili úsměv na rtech všem, kteří si je pohladili. Tentokrát jsme byli první od konce, ale nevzalo nám to radost z pěkně prožitého dne. 6.9. nás v Podbořanech reprezentovali: paní Skořepová, pan Hanzík a pan Kadlec. Mockrát děkujeme.

Chmelové hry v Podbořanech
Středa  23.08.

Jako každé léto jsme se zúčastnili 23.8. letního setkání seniorů v Mostě na hipodromu. Tentokrát bylo dáno téma a to námořníci či piráti. Na tuto soutěž jsme vyráběli v naší ergodílně části kostýmů a pirátskou vlajku. Mnoho týmů také nepodcenilo přípravu a většina z nich přijela v kostýmech, a tak hipodrom byl plný pirátů a námořníků. Soutěže se prolínaly s tématem, bylo jich osm. Doprovodný program byl bohatý, k poslechu hrály Kladenské heligonky, ukázky tanců předvedly seniorky nejen z Mostu, ale i z Litvínova, také vystoupily malé děti ze školky a měli jsme možnost se svézt v kočáře taženém koňmi. Počasí nám přálo, soutěže se nám zdařily a tak nám vůbec nevadilo, že jsme se neumístili. Odjeli jsme plni dojmů a hezkých zážitků.

Letní setkání seniorů
Středa  16.08.

Ve středu 16.8. nás již po třetí navštívil pan Šimon Pečenka z Prahy. Tentokrát se nám představil v hudebním pořadu "Hej páni konšelé", který byl zaměřený na tvorbu Karla Gotta. Naši senioři si tak mohli poslechnout známé i méně známé písně Karla Gotta a zároveň se seznámit s historií jejich vzniku během poutavého vyprávění. Pořad sklidil velký úspěch a již teď se těšíme na další......

Hudební vystoupení Šimona Pečenky
Pondělí  14.08.

V pondělí 14.8. proběhla další společná letos již osmá oslava narozenin našich klientů. I když jsme se opět sešli v menším počtu a oslava probíhala v komorním duchu, příjemně jsme se pobavili a zavzpomínaly na staré časy. Nechyběla káva, domácí zákusek a také přípitek na zdraví všech oslavenců. Všichni si z narozeninového posezení odnášeli květinu a milý zážitek.

Srpnová oslava narozenin
Středa  02.08.

2.8.2017 proběhla letos již 2. zahradní slavnost. Počasí nám přálo a tentokrát se to obešlo bez deště. A tak panovala dobrá nálada. Tančilo se na oblíbenou hudbu p. Třísky a oživením slavnosti bylo vystoupení slečny Novákové a jejího psa Britney. Předvedly nám taneční vystoupení při kterém se občas zatajil dech a klienti i zaměstnanci bouřlivě tleskali. Pivo bylo dobře vychlazené a chutné a na grilované klobásy se všichni těšili. Celá slavnost tak proběhla v příjemné atmosféře a zaznamenali jsme rekordní účast klientů, což nás ještě více povzbudilo k organizaci třetí zahradní slavnosti, která proběhne v září.

2. zahradní slavnost
Pondělí  10.07.

10. července nás po roce opět navštívil kouzelník Waldini, který je naším pravidelným hostem. I tentokrát přijel pobavit naše klienty s vystoupením plné kozel a triků. Klienti mohli vidět např. kouzla s kloboukem, kartami, mizením věcí a mnohá z nich si také na vlastní kůži vyzkoušet.

Kouzelnické vystoupení
Pondělí  10.07.

V pondělí 10.7. proběhla další oslava narozenin. Klienti se sešli u slavnostně prostřeného stolu v reminiscenční místnosti a společně poseděli při kávě a výborném domácím zákusku. I Když jsme se tentokrát sešli v malém počtu, strávili jsme hodinku příjemného povídání a vzpomínání. Na závěr všem osobně popřál a květinu předal pan ředitel.

Červencová oslava narozenin
Úterý  20.06.

20.6. jsme se zúčastnili již 3. ročníku Mezibořského slunce. Tentokrát bylo vstupenkou na soutěž jedlé slunce. To pro naše družstvo vyrobila paní Hauznerová, která peče výborné zákusky na oslavy narozenin našich klientů. Za což jí patří velké díky. Čekalo na nás 5 soutěžních disciplín - slalom s vozíkem, ruské kuželky, hod na cíl, hledání míčků po hmatu a padák. Družstev bylo také 5 a tak se před disciplínami nevytvářely fronty. Po dokončení soutěží na nás čekal bohatý doprovodný program - živá hudba, vystoupení mažoretek, žáků ZŠ, minicirkus a jiné. Po obědě bylo vyhlášení výsledků. A co byste řekli ..... byli jsme druzí.

Mezibořské slunce
Pondělí  19.06.

V pondělí 19.6. proběhla v našem domově další oslava narozenin, tentokrát pořádaná pro klienty narozené v měsíci červnu. Klienti se sešli v hojném počtu, aby si společně zavzpomínali a připomněli svá významná jubilea a popřáli si vše nejlepší do dalších let. Pro všechny bylo připraveno drobné pohoštění ve formě kávy a domácího zákusku. Oslavy se jako vždy zúčastnil pan ředitel, který si se všemi připil na zdraví, osobně všem oslavencům popřál a předal květinu.

Červnová oslava narozenin
Pátek  16.06.

V pátek 16.6. nás přišly navštívit děti z MŠ Fugnerova, aby našim seniorům předvedly pásmo básniček, písniček a tanečků, které se naučili během školního roku. Některé lidové písně znali i naši klienti a tak si mohli s dětmi společně zazpívat. Na závěr obdrželi od dětí krásné dárečky, které sami vyrobily. Všichni si z vystoupení odnášeli krásné zážitky a již teď se těší na další návštěvy dětí, které jsou mezi seniory velmi oblíbené.

Vystoupení dětí z MŠ Fügnerova
Středa  07.06.

Ve středu 7. června se konala letos první Zahradní slavnost. Jedná se o odpolední párty s živou hudbou pořádanou na dvoře domova, při které se podávají buřty na grilu a pivo. K tanci a poslechu nám hrál pan Tříska s dcerou, který s námi již dlouhá léta spolupracuje a klienty je velmi oblíbený. Letos v červnu náš domov také oslavuje 5. výročí otevření Domova se zvláštním režimem a toto výročí bylo připomenuto právě na zahradní párty. K této příležitosti byly vyrobeny cukrárnou Amélie 3 dorty. Jeden z nich nesl právě podobu této budovy a další 2 naše logo. Klienti je mohli na zahradní slavnosti obdivovat a zároveň ochutnat. I přes ne příliš teplé počasí a dešťovou přeháňku se slavnost velmi vydařila a klienti si odnesli spoustu krásných zážitků. Již teď se všichni těší na tu další, která nás čeká koncem července.

Zahradní slavnost s oslavou 5. výročí otetvření ZR
Pondělí  05.06.

V pondělí 5.6. proběhl na dvoře našeho domova Dětský den pořádaný k příležitosti MDD. Tento den plný soutěží pořádáme pro děti, vnoučata a další příbuzné našich klientů a zaměstnanců. Již tradičně bylo pro děti připraveno 10 disciplín, za jejichž absolvování získaly papírové peníze zvané "Babkovky". Po nasbírání všech razítek, které dostávaly u každé disciplíny, si mohly za tyto peníze nakoupit drobné i větší ceny v našem stánku. Na děti čekal také bohatý doprovodný program, např. malování na obličej, klaun, který tvaroval zvířátka z balonků a diskotéka. Naše kuchyň připravila pro děti drobné občerstvení ve formě jahod máčených v čokoládě a minichlebíčků. Dětský den si užili také naši senioři, kteří se zájmem sledovali soutěžící děti. Počasí nám přálo a tak byl tento den, který jsme pořádali již potřetí, velmi vydařený.

Dětský den
Středa  31.05.

Ve středu 31.5. se skupina našich klientů, kteří pravidelně navštěvují Bubnování se Sedmikráskou u nás v Domově, zúčastnila 1. ročníku BUM FESTU. Tuto akci pořádalo sdružení Sedmikráska na Dvoře v. Jakuba v Žatci a jejím cílem bylo představit různé věkové skupiny, které pracují s Drumbeny - jedná se o originální ekologický buben a sedák v jednom, který si můžete sami pomalovat a rozeznít v různých velikostech.
Naši senioři zahájili BUM FEST svým vystoupením společně s Domovem pro seniory v Podbořanech. Dále se nám představily děti z MŠ speciální, Mateřského centra Sedmikráska a další. Setkání proběhlo v přátelském duchu napříč všemi generacemi a dobré pohodě napomohlo také slunečné počasí. Tuto akci si mohlo užít i několik našich klientů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, díky studentům ze žateckého gymnázia, kteří je doprovodili tam i zpět.

BUM FEST
Čtvrtek  25.05.

Premiéry tohoto Senior cupu pořádaného v Mašťově jsme se rádi zúčastnili, jelikož v tomto Domově jsme ještě nikdy nebyli. A tak 25.5. jsme celí natěšení vyrazili na cestu. Soutěž probíhala v místním Kulturním domě, připraveno bylo 7 disciplín a zúčastnilo se 7 družstev. Prostředí i lidé byli příjemní, oběd chutný a ze všeho nejlepší bylo vyhodnocení. Náš tým ve složení p. Hartmanová, p. Skořepová a p. Kontrašová zaslouženě získaly 1. místo. JUPÍ.... Radost byla veliká a probudila v soutěžících chuť na další souboje. Domů jsme si vezli pohár, roládu a dárkový balíček. Jen tak dál!!!

Senior Cup v Mašťově
Středa  24.05.

Ve středu 24. května jsme se jako každý rok zúčastnili Jarního výletu, který pro nás pořádala paní Theuerová z cestovní kanceláře BABY - TOUR. Tentokrát naše cesta vedla za Mattonim do Kyselky u Karlových Varů a na zámek do Krásného Dvora. Navštívili jsme Muzeum Mattoni, kde jsme mohli vidět rozsáhlou sbírku historických lahví, do nichž se stáčela minerální voda a etikety lahví Mattoni. Dále mapy a plány budov, které patřily firmě, korespondence a další zajímavosti o životě Heinricha Mattoniho. Obdivovat jsme mohli také dobové kostýmy, které oblékali herci v seriálu Já, Mattoni. Na zpáteční cestě k autobusu jsme se mohli pokochat nádhernou přírodou a navštívit nedalekou kapličku. Poté naše cesta směřovala do Perštejna, kde jsme si dali oběd v restauraci pivovaru Chalupník a ochutnali místní pivo či pivní limonádu. Po výborném obědě jsme odjeli do Krásného Dvora, kde jsme si měli možnost prohlédnout zámek s průvodcem, udělat si procházku parkem nebo si jen tak odpočinout na lavičce či v místní kavárničce. Pro prohlídce zámku jsme nasedli do autobusu a příjemně unaveni a plni krásných zážitků se vraceli zpět domů.

Jarní výlet
Pondělí  22.05.

Opět uběhl další měsíc a již popáté tento rok se slavilo. Tentokrát oslavili narozeniny naši klienti narození v měsíci květnu. Sešli jsme se v hojném počtu, abychom společně poseděli při kávě a výborném domácím zákusku u slavnostně prostřeného stolu a společně si zavzpomínali na léta svého mládí a připili si na ta další. Na závěr všem pan ředitel osobně popřál a předal květinu.

Květnová oslava narozenin
Pátek  19.05.

V našem Domově je klientům 4 x týdně k dispozici ergodílna, kde mohou dělat výtvarnou a řemeslnou činnost, drobné ruční práce, nebo jen tak posedět v příjemném prostředí v kolektivu při kávě a poslechu hudby.
Jednou z pravidelných návštěvnic je také paní Kočková, která letos oslaví již 91 narozeniny a přesto se nebojí zkoušet nové věci. V naší dílně většinou relaxuje při vybarvování obrázků, ale poslední dobu ji zaujalo také malování. Za pomoci naší pracovnice namalovala obrázek, který věnovala své dceři. Protože měl veliký úspěch rozhodla se malovat i pro další členy rodiny. Namalovala obrázek pro vnučku a nyní maluje pro svého vnuka jeho domek. Klientka se vždy do dílny těší a má velikou radost, že může potěšit svou rodinu a dát jím vlastnoručně vyrobený dárek na památku

Malování v dílně
Pátek  19.05.

V pátek 19. května k nám přijel po půl roce opět vystoupit se svým hudebním pořadem pan Černohouz s Olomouce. Společně se svým kolegou, který hraje na tahací harmoniku, zahráli a zazpívali písně Karla Hašlera, Františka Kmocha a jiných autorů a také staropražské a lidové písničky za všech koutů naší vlasti. Klienti si mohli spolu s nimi zazpívat známé písničky svého mládí a proto není divu, že toto vystoupení mělo jak vždy veliký úspěch.

Hudební vystoupení pana Černohouze
Středa  17.05.

17.5. jsme se jako každý rok zúčastnili soutěžního klání v Domově pro seniory v Podbořanech. Jednalo se o 11 disciplín, z nichž některé byly náročné co se týče jemné motoriky a u jiných jsme se zpotili vědomostně. Počasí bylo opravdu krásné a tak se vše odehrávalo venku. Všech 15 soutěžních družstev se dobře bavilo a tak dopoledne příjemně uteklo. A po dobrém obědě následovalo vyhodnocení, po kterém byla volná zábava s hudbou a tancem. Myslím, že spokojeni odjížděli nejenom naši klienti.

16. Soutěžní klání v Podbořanech
Pondělí  15.05.

15.5. u nás vystoupily Jirkovské seniorky se svým pásmem písní. Přijelo příjemných 19 dam a zazpívaly nám národní a zlidovělé písně. Jelikož jde o sezpívané těleso, jejich výkon byl téměř profesionální. Představení bylo interaktivní, naši klienti se mohli zapojit zpěvem i vědomostmi. Všichni byli nadšení a uspokojeni byli i nároční posluchači. Těšíme se na příště.

Jirkovské seniorky
Středa  26.04.

Dne 26. dubna nás navštívil taneční obor ze ZUŠky, aby nám předvedl několik nových vystoupení pod vedením paní učitelky Turkové. Děti různých věkových skupin nám ukázaly své taneční umění, které se stihly v tomto školním roce naučit. Klienti mohli obdivovat moderní vyjádření tance mnoha stylů. Na závěr si společně s dětmi a paní učitelkou zkusili vyjádřit hudbu jednoduchými pohyby. Klientům se vystoupení moc líbilo a uvítali by jej častěji.

Vystoupení dětí ze ZUŠ
Úterý  18.04.

18.4. k nám přišli studenti zemědělské školy oživit a osázet vnitřní prostor u ergodílny, kde za pěkného počasí naši klienti rádi tráví čas. Úprava prostoru byla nedořešená a nepůsobila útulným dojmem. Proto jsme rádi přijali nabídku a nechali si pomoci od odborníků. Studenti pod vedením paní ředitelky a pracovníka školy i pře nepřízeň počasí vytvořili během dopoledne příjemné zázemí pro naše seniory. Mockrát děkujeme.

Jarní spolupráce
Středa  12.04.

Ve středu 12. dubna nás během posezení s harmonikou navštívily děti z MŠ speciální, aby nám popřály krásné a veselé Velikonoce a předaly vlastnoručně vyrobené přání. Klienti byli příchodem dětí jako vždy potěšeni, proto uvítali, když si s námi společně mohly zazpívat několik známých písniček.

Veselé Velikonoce s MŠ Speciální
Středa  12.04.

Stalo se již tradicí, že náš klub Tvořilek pomáhá lidové škole umění s velikonočními workshopy, kterých se účastní děti všech věkových skupin. Tentokrát to vyšlo na 12.4. Zajistili jsme 2 stanoviště, na jednom se vytvářely zápichy zajíců a na druhém velikonoční přání. Děti nás překvapily nejen svou fantazií, ale i dokonalým zpracováním tématu. Mnoho z nich vzpomínalo na loňské zaječí čelenky, ale i tak byly spokojené s naší nabídkou. Posuďte sami jak se jim vedlo.

Velikonoce v ZUŠ
Středa  05.04.

Ve středu 5.4.2017 nás opět navštívilo pěvecko-taneční Duo Ruggieri. Ve svém vystoupení nám pan Antonio zazpíval několik známých italských, německých a anglických písní a jeho manželka tyto písně doprovodila tancem. Vystoupení se všem zúčastněným líbilo a těší se na další návštěvu.

Pěvecko-taneční vystoupení Duo Ruggieri
Úterý  04.04.

Dne 4.4.2017 jsme se pokusili v našem Domově o znovuzahájení tanečního kroužku pro vozíčkáře. O výuku tance se bude snažit paní Panská, paní Jaholčíková, paní Haladová a účast přislíbila i paní Filipi. O první taneční odpoledne byl velký zájem a proto jsme se domluvili na dalších tanečních lekcích. Pokud bude o lekce nadále takový zájem, budeme se scházet každé úterý odpoledne.

Taneční kroužek pro vozíčkáře
Pondělí  03.04.

V pondělí 3.4. se konala společná oslava narozenin klientů domova narozených v měsíci dubnu. Tentokrát jsme se sešli ve větším počtu u krásně vyzdobeného stolu, který nám připomínal krásné jarní období. Naši senioři mohli v příjemné atmosféře posedět při kávě a výborném domácím zákusku a společně tak oslavit své narozeniny. Posezení se zúčastnil také pan ředitel, který si s klienty připil na zdraví a předal všem krásný tulipán.

Dubnová oslava narozenin
Středa  29.03.

V středu 29.3. k nám přišly děti ze ZUŠ, aby našim klientům předvedly co se naučily během svého studia. Tentokrát nás navštívily děti z hudebního oboru, které se nám přestavily hrou na kytaru. Naši senioři byli velmi potěšeni a překvapeni tím co děti dovedou.

Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
Úterý  21.03.

Společnost Tena před Vánoci vyhlásila ve svém časopise fotografickou soutěž spojenou s příchodem období Vánoc. Úkolem bylo vyfotit, jak probíhají vánoční přípravy v našem zařízení. Tak jsme do soutěže vybrali 6 fotek, na nichž je zachyceno:
- vedení organizace na poradě před náročným adventním obdobím
- naše klientka paní Foldová, která vytváří ručně malované vánoční prostírání, které někomu udělá radost
- klientka paní Krupičková, v jejichž rukách vznikají nádherné vánoční dekorace – andělé, určené k prodeji na adventní trhy
- členky klubu Tvořilek, které se podílejí na adventní výzdobě a v našem Domově se scházejí 1 x za 14 dní
- naše klientky, jak pečou cukroví na vánoční večírky
- a naše klientky, jak vytvářejí adventní dekorace.
Naše fotky se líbily a tak jsme vyhráli sadu na pečení od firmy Tescoma, která nám pomůže při přípravě cukroví před příštími Vánoci.

Soutěž s Tenou
Středa  15.03.

Ve středu 15. března v odpoledních hodinách si skupina našich klientů měla možnost udělat a ochutnat vlastnoručně připravené bramboráky. Klienti se zapojili do přípravy podle svých možností - loupali, strouhali, ochucovali či míchali. Během přípravy také debatovali a vzpomínali na to jak připravovali bramboráky doma. Senioři tak mohli "oprášit" a využít dovednosti, které se naučili během předešlého života, sdílet, spolupracovat a zároveň smysluplně strávit odpoledne. Bramboráky všem výborně chutnaly a již teď se těšíme na příště. Což takhle něco sladkého.....? Pro velký úspěch budeme bramboráky připravovat opět za 14 dní s další skupinou klientů.

Společná příprava bramboráků
Středa  15.03.

Po delší pauze nás ve středu 15. března opět navštívila dobrovolnice paní Kouglová, aby potěšila naše seniory hrou na harmoniku. Klienti si mohli zavzpomínat a zazpívat staré známé písně nebo si jen tak posedět a poslouchat při kávě. Právě tahací harmonika nebo akordeon je často oblíbeným nástrojem seniorů a vždy si při ní připomenou příjemné zážitky ze svého mládí. Tato setkání jsou proto u nás velmi oblíbená, o čemž svědčí hojná účast.

Posezení s harmonikou
Pondělí  06.03.

V pondělí 6.3.se v našem domově opět uskutečnila společná oslava narozenin, tentokrát klientů narozených v měsíci Březnu. Pro oslavence byl připraven slavnostně prostřený stůl, výborný domácí zákusek a káva. Atmosféra zde byla opět příjemná, klienti si společně zavzpomínali i zasmáli. Oslavy se jako vždy zúčastnil pan ředitel, který všem popřál hodně zdraví do dalších let a osobně každému předal tulipán, jako první připomínku blížícího se jara.

Oslava březnových narozenin
Úterý  28.02.

V úterý 28. února k nám zavítal masopustní průvod masek s muzikou, který pořádala MŠ speciální. Děti přišli potěšit naše klienty a zároveň jim připomenout starou českou tradici masopustu, který končí právě v úterý 28.2., den před Popeleční středou. Protože tato tradice se často pijí s vepřovými hody, mohli naši klienti ochutnat jitrnice a tlačenku, kterou jim průvod MŠ nabídl. Společně si všichni zazpívali známé písničky v doprovodu harmoniky pana ředitele MŠ.

Masopust
Úterý  21.02.

Každé úterý si v našem Domově mohou klienti zahrát Bocciu. Boccia je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, tedy i těm, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.
V našem Domově hrajeme tuto hru ve 2 družstvech po 4 hráčích, pokud je o hru větší zájem, tak i ve větším počtu.
Hráči, kteří se účastní hry pravidelně, nás reprezentují na turnajích, ve kterých soutěží s jinými domovy. Tato hra je zde velmi oblíbená, protože klientům nabízí možnost zkusit si něco nového, zasportovat si i přes svůj pohybový handicap, společně se pobavit a smysluplně trávit volný čas.

Boccia
Úterý  07.02.

7.února nás jako každé úterý navštívil otec Vilém, který v naší kapli slouží pravidelné bohoslužby pro klienty Domova. Při této příležitosti mu byl předán symbolický šek s peněžní částkou 6 000,- Kč, jako příspěvek na zhotovení zvonu v poutním Liběšickém kostele. Na tuto částku se složili někteří zaměstnanci a klienti Domova společně s Domovem Kamarád - LORM. Reagovali tak na vyhlášení sbírkové výzvy Liběšické farnosti u příležitosti 100. výročí zrekvírování zvonu.

Předání peněžního daru na kostelní zvon
Pondělí  06.02.

V pondělí 6. února jsme opět slavili! Tentokrát se sešlo pouze 5 klientů, kteří mají narozeniny v únoru. Jako pokaždé měli oslavenci možnost ochutnat výborný domácí zákusek, připít si na zdraví s panem ředitelem a zavzpomínat na předešlý život. Na závěr si všichni odnesli krásný tulipán.

Únorová oslava narozenin
Pondělí  09.01.

9. ledna se konala první letošní oslava narozenin. Své narozeniny oslavili klienti narození v měsíci lednu a i když se nás u slavnostně prostřeného stolu sešlo pouze 5, posezení bylo velmi příjemné. Klienti mohli ochutnat domácí zákusek od naší kolegyně Pavly Hauznerové, který byl opět vynikající. Oslavy se jako vždy účastnil pan ředitel, který si s klienty připil na zdraví a všem popřál hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Lednová oslava narozenin
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css