Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2020

Pondělí  02.03.

V pondělí 2. března se konala společná oslava narozenin. Klienti narození v měsíci březnu byli pozváni, aby společně oslavili svá jubilea. Pro oslavence byl připraven slavnostně prostřený stůl a pohoštění ve formě domácího zákusku a kávy. klienti si zavzpomínali na rodná města a vesnice a dobu, ve které prožili nejkrásnější léta svého života. Nechyběl tradiční přípitek a květina s rukou pana ředitele.

Březnová oslava narozenin
Středa  26.02.

V středu 26. února proběhla v našem domově beseda s pilotem ultralehkých letadel panem Radkem Hoffmannem. Zájemci z řad našich klientů byli pozváni, aby si vyslechli jedinečné vyprávění příběhů ze světa amatérského létání doplněné promítáním zajímavých snímků. O přednášku a následnou besedu byl nečekaný zájem a mnoho klientů se zapojilo nejen otázkami, ale i svými postřehy.

Beseda s pilotem
Úterý  25.02.

Dlouhodobě spolupracujeme s MŠ Speciální, která u nás vystupuje a často nás zve i na své akce. Naši senioři jsou vždy přítomností dětí velmi potěšeni a tak je zájem o společné aktivity veliký. Tentokrát k nám děti zavítaly v masopustním průvodu převlečeny za nejrůznější maškary. Podle masopustní tradice nás přišly pobavit v nádherných kostýmech za zpěvu a doprovodu harmoniky a jiných hudebních nástrojů. Nechybělo ani pohoštění s ochutnávkou tradičních zabijačkových pochoutek.
Dětem a učitelům za návštěvu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Masopustní úterý s dětmi
Úterý  25.02.

V úterý 25.2.2020 nás hned po dětech z MŠ Speciální navštívila druhá a devátá třída ze ZŠ Komenského alej pod vedením učitelek paní Tréglové, Vítové a Hurtové. Obě třídy měly projektový den na téma stáří a tak se propojila nejen generace tříd druhé a deváté, ale všichni společně také se seniory z našeho Domova.
Děti z druhé třídy v úvodu předvedly krásnou taneční píseň o mravenečcích a pak už nastalo velké seznamování a povídání. Velký diskuzní klub, který se vytvořil a probíhal za velkého zájmu všech zúčastněných děti zakončily prohlídkou Domova.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště.

Vystoupení ZŠ Komenského alej
Středa  19.02.

Ve středu 19. února u nás jako již tradičně probíhala ukázka domácí zabijačky a masopustu. Ve spolupráci s naší kuchyní připravoval pozvaný řezník jitrnice, prejt, škvarky a ovar. Během dne mohli klienti všechno postupně ochutnávat. Pro klienty bylo připraveno i venkovní posezení s domácím sladkým pečivem. Odpoledne se po domově prošel průvod maškar, za které se převlékli naši zaměstnanci v čele s panem ředitelem, který nabízel i masopustního "frťánka". Všem se akce moc líbila a proto zveme všechny klienty na další akci, která se koná na masopustní úterý. Zavítají k nám děti z MŠ Speciální s Masopustem v jejich podání.

Masopust
Úterý  04.02.

S našimi klienty chodíme často na vycházky do okolí domova, na náměstí, či míst, které si přejí navštívit. Senioři mají rádi také posezení v cukrárně či kavárně. A tak jsme se se dvěma klientkami vypravili na náměstí, kde je nová kavárna "S duší". Tuto kavárnu provozuje naše spřátelená organizace Kamarád - LORM a na obsluze se zde podílejí jejich klienti. Mnoho z nich také známe, neboť se setkáváme při různých příležitostech, např. na našem plese seniorů. Atmosféra byla příjemná, káva výborná a přivítání velmi vřelé. Určitě sem brzy znovu zavítáme.

Návštěva kavárny ,,S duší"
Pondělí  03.02.

3.2. byli únoroví oslavenci našeho domova pozváni ke slavnostnímu posezení s panem ředitelem. Setkání se jako vždy konalo v příjemném prostředí reminiscenční místnosti, kde bylo pro klienty připraveno pohoštění. Podávala se káva, čaj a domácí zákusek. Senioři si popovídali a zároveň zavzpomínali na místa svého narození i pozdější bydliště. Nechyběl ani tradiční přípitek a květina s rukou pana ředitele.

Únorové narozeniny
Pondělí  20.01.

V pondělí 20. ledna u nás po roce opět vystoupil pan Vladimír Pecháček, bývalý člen orchestru Ondřeje Havelky. Tentokrát v doprovodu dlouholetého člena skupiny Šlapeto Michala Žáry. Společně nám zahráli a zazpívali písně šlapeťácké, lidové a známé hity Karla Hašlera. Od začátku mělo jejich vystoupení velký náboj a tak rozproudilo naše seniory, kteří si s nimi s chutí zazpívali. Výkon hudebníků ocenil svým tancem i náš papoušek Honza, který se díky spraveným kolečkám u své klece může zúčastňovat společných aktivit.
Klienti by si velmi přáli se s touto dvojkou opět brzy setkat, věříme, že to tentokrát bude dříve než za rok.

Hudební vystoupení
Čtvrtek  09.01.

Ve čtvrtek 9. ledna se u nás v domově poprvé konal Malý kytarový koncert. Účinkujícím byl pravnuk jedené naší klientky, který chtěl původně zahrát své prababičce, ale nakonec jeho maminku napadlo, že by mohl potěšit více seniorů a uspořádat pro ně malý koncert. Dohodli jsme se a tak Matouš Hossinger, který studuje hru na kytaru již 5 let, zahrál našim klientům co se naučil během posledního roku. Například skladbu pro Elišku od Ludwiga van Beethovena nebo skladby od Štěpána Raka. Paní Hossinger Plavcová poté přidala četbu příběhů pro potěchu duše od Bruna Ferrera, salesiánského kněze. Celý koncert měl veliký úspěch, klienti obdivovali dovednosti žáka základní školy a potěšili se krásnými příběhy ze života. Oběma velmi děkujeme a Matoušovi přejeme hodně zdaru v soutěžích a dalším studiu.

Malý kytarový koncert
Úterý  07.01.

V prosinci u nás vystupovaly děti z MŠ U jezu a jejich paní učitelka ukazovala dětem našeho papouška Honzíka a tak jsme se daly do řeči..... Honzík rád s námi trávil čas na aktivitách jako je zpívání a právě i dětská vystoupení, ale teď ho nemůžeme na tyto akce brát, protože kolečka na jeho kleci jsou vylomena. Sama paní Štefková navrhla, že její manžel nám rád vypomůže a klec opraví. A tak pán přišel klec změřit a mezi svátky přinesl již hotový rám s novými velkými koly. Náklady za materiál si manželé Štefkovi nechtěli nechat uhradit, mají dobrý pocit z toho, že Honzík nebude omezovaný a bude moci i nadále trávit čas mezi lidmi, kteří jeho přítomnost vítají. Konec konců je to hejnový pták. Děkujme za nezištnou pomoc a velké srdce.

Hurá! Můžu mezi lidi
Pondělí  06.01.

V pondělí 6. ledna se u nás konala první oslava narozenin v tomto roce. Klienti narození v měsíci lednu byli pozváni, aby společně oslavili své narozeniny v naší reminiscenční místnosti. Na oslavence čekala slavnostně prostřená tabule, výborný domácí zákusek a káva. Během posezení si všichni zavzpomínali na minulý rok, pohovořili o oslavách silvestra a přáních do nového roku. Nechyběl ani tradiční přípitek na zdraví všech oslavenců a květina předaná panem ředitelem.

Lednová oslava narozenin
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css