Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2019

Středa  15.05.

Našeho klienta pana Zemana zaujala nedávná výstava stromů života zapůjčená z Domova pro seniory z Bystřan. Projevil přání, že by chtěl také svůj strom života. Oslovil pracovnice erga a společnými silami tak vznikl tento strom - klient vyprávěl svůj životní příběh, vybíral s námi ze svých rodinných fotografií a tak pomalu vzniklo dílo, které se pánovi velmi líbí a pověsil si ho u sebe na pokoji.

Strom života
Neděle  12.05.

12.5. nás navštívili žáci ZUŠ z dramatického a hudebního oboru s krásným pásmem ke Dni matek. Vystoupení bylo pestré, děti se střídaly u kláves, hrálo se na flétnu, a přednesené básně byly dobře vybrané a vyvolaly v našich klientech úsměv i smích. Celá tato akce se velmi líbila. Rádi bychom tak poděkovali nejen dětem, ale i jejich učitelkám. Na závěr všechny zúčastněné ženy dostaly růži od našeho pana ředitele.

Den matek
Čtvrtek  09.05.

Ve čtvrtek 9. května k nám poprvé zavítal frontman skupiny Živá huba, která hraje a zpívá folk/country a rockové pecky a také vytváří pořady pro děti na různých akcích. U nás se představil s pásmem nazvaným "všehochutˇ". Na své si přišli příznivci Waldemara Matušky, Pavla Zicha, Michala Tučného, ale i lidových písní. Na závěr si klienti společně s ním mohli vytvořit zvířátko s balónku a procvičit si tak jemnou motoriku. Představení mělo velký úspěch a tak se těšíme někdy příště na shledanou.

Hudební vystoupení p. Krulicha
Čtvrtek  02.05.

Opět nás velmi potěšily a pobavily děti. 2. května k nám zavítaly žáci 5. třídy ZŠ Komenského, aby nám v pásmu písní a básniček připomněli jarní svátky. Vystoupení se jim moc povedlo, o čemž svědčil veliký potlesk a dojetí některých klientů. Na závěr děti našim seniorům rozdaly ručně vyrobené květiny z papíru a popřáli jim krásný den. Děkujeme dětem a paní učitelce za krásné vystoupení a těšíme se na další návštěvu.

Vystoupení žáků 5. třídy
Úterý  30.04.

Děkujeme Ježíškovým vnoučatům - pí Šebkové a kol. Hipodromu Most za splněné přání - po více než 50 letech si opět "prohlédnout svět ze hřbetu koně". Děkujeme moc!

Splněné přání od Ježíškových vnoučat
Úterý  30.04.

30.5. k nám přiletěly 3 krásné, v součtu 1286 let mladé čarodějnice. Bylo vidět, že si potrpí na svůj vzhled, všechny byly ukázkově vystajlované a každá z nich měla jiný model dopravního prostředku. K našim klientům se chovaly velmi mile, a tak vyloudily nejeden úsměv, ale i úlek. Tak si mohli i naši senioři připomenout tento svátek. Děkujeme tímto našim zaměstnankyním ze ZR Evě, Veronice a Vendule. Děvčata neměly jste konkurenci.

Zaletěly i k nám ...
Středa  24.04.

Po úspěšné akci "Ježíškova vnoučata", nás kontaktoval jeden z obdarovávajících, který chtěl udělat radost více lidem najednou. Pro 2 skupiny klientů zajistila a uhradila paní Vargová žonglérský workshop spojený s terapií. Klienti si mohli vyzkoušet spoustu žonglérských technik za použití míčků, žonglérských talířů, pavích per a flower sticků. Zúčastnění se pobavili a zároveň procvičili hod, chyt, přehmat, balancování, koordinaci končetin a koordinaci ruka-oka. Dárek si užilo více jak 20 klientů, kteří odcházeli se spoustou obohacujících dojmů a zkušeností. Děkujeme paní Vargové za krásný a ojedinělý dárek. Děkujeme také lektorům, kteří se s trpělivostí a citlivým přístupem věnovali našim seniorům. Těšíme se na další spolupráci.

Workshop žonglování
Středa  24.04.

24.4. se náš tým složený z paní Skořepové, Hauerové a Hnitkové poprvé zúčastnil turnaje v ruských kuželkách, který pořádal Domov pro seniory v Libochovicích. Přestože jsme neměli žádné zkušenosti s touto hrou, zabojovaly naše klientky a vysoutěžily šesté místo z 11 zúčastněných družstev. Po sportu nás bavila kapela MUSIC BAND. Hráli k tanci i poslechu. Nejstarším účastníkem turnaje byla naše paní Skořepová, která byla oceněna diplomem, květinou a věcným darem. Všem se takto strávený den zamlouval a nadšení našeho týmu vydrželo až do druhého dne. Těšíme se na další soutěže.

Turnaj v ruských kuželkách
Středa  17.04.

Ve středu 17. dubna nás po roce opět navštívil italský tenorista Giancarlo Ruggieri, který za tanečního doprovodu své ženy, zazpíval slavné árie z oper, ukázky z operet a známé italské písně. Na své si tentokrát přišli především milovníci vážnější hudby, ale i ostatní uvítali tento koncert jako příjemné zpestření.

Hudebně taneční vystoupení DUA RUGGIERI
Čtvrtek  11.04.

Jako každý rok tak i letos jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku v Papírnách 11.4. Prezentovali jsme zde výrobky z naší ergodílny, na kterých se podílejí naši klienti. Nebyl to jenom velikonoční sortiment, ale i naše tradiční výrobky jako malované tašky, mýdla, levandulové pytlíky a háčkované hračky. Velký úspěch měl had zvaný Žatecká anakonda, kterého upletla p. Rybková. Líbil se snad všem dětem, ale odcházel jen jeden šťastný majitel, takže hurá do díla a pleteme dál.

Velikonoční jarmark
Středa  10.04.

10.4. nás navštívil taneční obor ZUŠ pod vedením učitelky Turkové. Vystoupení od nejmenších dětí až po ty zkušené, vytančené, takže se bylo na co dívat. Na závěr vystoupení měli pro nás připravené překvapení, kdy interaktivně zapojili i naše klienty. Děti předváděli rukama a diváci po nich pohyby opakovali a za hudebního doprovodu z toho byl pěkný tanec rukou - velmi se líbil. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní učitelce Turkové, že si pro nás něco takového připravila a budeme se těšit na další návštěvu.

Vystoupení ZUŠ
Pondělí  01.04.

Před nedávnem nás oslovily učitelky ze Základní umělecké školy s návrhem na společné velikonoční tvoření a předčítání. A tak nás v pondělí 1. dubna navštívily děti z výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Mynaříkové a dramatického oboru paní učitelky Urbancové. V dílně pak společně zdobily velikonoční zápichy z papíru a některé děti předčítaly našim klientům na pokojích povídky. Následující den jsme v dílně s klienty zaseli osení, které budou ozdobeny zápichy vyrobenými společně s dětmi a vytvoří tak na odděleních velikonoční atmosféru. Celá akce měla velice kladnou zpětnou vazbu a naši klienti by si přáli další návštěvy dětí.

Přípravy na velikonoce
Úterý  19.03.

V úterý 19. března byla v našem domově zahájena výstava s názvem STROMY ŽIVOTA. Jedná se o putovní výstavu obrazů Domova důchodců v Bystřanech. Tento projekt je zaměřen na vzpomínání a zobrazuje jednotlivé etapy života. Stromy života jsou vytvořeny ve spolupráci Domova důchodců v Bystřanech a zařízením pro seniory v Drážďanech. Vzpomínky poskytli klienti obou zařízení a stromy vytvořili zaměstnanci. Výstavu k nám přivezla ergoterapeutka domova v Bystřanech paní Daňková, která nás seznámila s jednotlivými obrazy a výstavu zahájila. Klienti i veřejnost si ji může prohlédnout v přízemí domova po dobu jednoho měsíce. Určitě stojí za zhlédnutí.

Zahájení putovní výstavy obrazů STROMY ŽIVOTA
Pondělí  18.03.

V pondělí 18.3. se uskutečnila další oslava narozenin, tentokrát slavili klienti narození v měsíci březnu. K dobré pohodě přispěl jako vždy výborný domácí zákusek a káva. Nechyběl ani přípitek s panem ředitelem a květina s jeho rukou. Klienti se příjemně pobavili a porozprávěli o zážitcích ze svého života. Oslavy se zúčastnily dvě klientky slavící již kulaté 90. narozeniny a také druhá nejstarší obyvatelka domova, které tento měsíc bude 96 let. A tak bylo na co vzpomínat.

Březnová oslava narozenin
Úterý  05.03.

5.3. na masopustní úterý u nás zavládlo bujaré veselí. Za doprovodu harmoniky a zpěvu lidových písní k nám zavítal průvod maškar, za které se převlékly děti a učitelé z MŠ Speciální. Našim klientům připomněli tradici masopustu, zazpívali si s nimi několik písní a nabídli k ochutnání zabijačkové pochoutky. Senioři jako vždy přijali děti z nadšením. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Masopustní průvod MŠ Speciální
Pondělí  04.03.

V pondělí 4. března k nám zavítali žáci literárně dramatického oboru ZUŠ ze třídy paní učitelky Jandíkové. Zahráli nám dvě krátká představení a zarecitovali básně. Celý program zakončili zpěvem za doprovodu kytary. Naši klienti si vystoupení velmi užili a po představení nešetřili chválou na dovednosti dětí a ocenili i přístup a vedení paní učitelky. Děkujeme za krásný zážitek.

Vystoupení ZUŠ
Středa  27.02.

V našem domově připravujeme pro klienty mnoho pravidelných volnočasových aktivit. Mezi nejčastější patří ruční práce v ergodílně, kterou mohou klienti navštěvovat 4 x týdně. Každý klient si zde může vybrat činnost podle svého zájmu a schopností. Jedná se především o ruční práce, které byli klienti zvyklí dělat doma, např. pletení, háčkování, navlékání korálků, motání příze, apod., ale také činnosti, které si poprvé zkusili až u nás. Např. antistresové omalovánky, malování na látku a jiné techniky. Klienti jsou nápomocni při výrobě rozličných produktů, které nabízíme k prodeji na jarmarcích a akcích, na které jsme pozváni. Jsme rádi, že si dílnu lidé oblíbili a navštěvují ji stále víc a víc. Prostředí je příjemné, každému uvaříme kávu, capuccino, čaj dle chuti. Jako podkres k dobré pohodě hrají jim známé a oblíbené písně. Kdo se nechce zapojit manuálně, může luštit křížovky nebo osmisměrky, číst časopisy, povídat si s ostatními a hrát společenské hry. Příležitostně na přání společně s našimi klienty uděláme bramboráky nebo něco sladkého. A tak se naše dílna stává místem společenských setkání, kde mohou lidé navazovat nové kontakty a přátelství.

U nás v dílně
Pondělí  25.02.

25. února k nám opět po roce zavítal pan Vladimír Pecháček ze skupiny Šlapeto. Vystoupil zde s hudebním pořadem plným lidových a staropražských písniček, které jsou našim klientům dobře známé. Většina diváků se proto přidala a z účinkujícím si s chutí zazpívala. Zájem o vystoupení byl opravdu velký, a tak se budeme těšit na příští setkání opět za rok.

Hudební vystoupení p. Pecháčka
Středa  20.02.

Ve středu 20. února se u nás opět po roce konal masopust. Od rána probíhala na dvoře domova příprava tradičních zabijačkových pochoutek, jejichž výrobu mohli klienti sledovat a zároveň ochutnávat. Odpoledne se konal průvod maškar, za které se převlékli naši zaměstnanci i s panem ředitelem, který jako loni oblékl kostým hradní stráže a nabízel klientům štamprličku něčeho ostřejšího. Průvod masek se vydal i na ulici, za zpěvu a lomození obešel celý trakt budov a pak zamířil na oddělení, kde pobavil i klienty na pokojích. K dobré náladě přispělo také společné zpívání starých písniček za doprovodu harmoniky. Všichni si masopust náramně užili a věříme, že na něj budou ještě dlouho vzpomínat.

Masopust
Úterý  12.02.

V úterý 12.2. proběhl již druhý workshop s malířem Pavlem Lakomým. Tentokrát se zapojili i další klienti, kteří rádi tvoří a nebojí se zkoušet nové věci. Pod vedením malíře si účastníci vyzkoušeli kresbu barevnými křídami. Každý z nich si tak odnesl nové zkušenosti a originální vlastnoručně kreslené obrazy.

Workshop s malířem Pavlem Lakomým
Pondělí  11.02.

11. února jsme pro naše klienty připravili letos již druhou oslavu narozenin. Únoroví oslavenci se tak mohli setkat u slavnostně prostřeného stolu a společně si popovídat a zavzpomínat. Oslavy se jako vždy zúčastnil pan ředitel, který každému osobně popřál a předal květinu. Nechyběl ani přípitek a domácí zákusek. Všem oslavencům přejeme hodně zdraví do dalších let.

Únorová oslava narozenin
Pondělí  21.01.

21.1. se uskutečnila letos první oslava narozenin. Klienti narození v měsíci lednu se měli možnost setkat v reminiscenční místnosti domova u slavnostně prostřeného stolu. Oslavenci společně poseděli a zavzpomínali na prožitá léta. Nechyběl ani slavnostní přípitek, domácí zákusek a květina s rukou pana ředitele. Oslavy se zúčastnili manželé Křížovi, kteří slavili nejen narozeniny paní Křížové, ale také 70. let společného života. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.

První společná oslava narozenin
Středa  09.01.

Jako každý rok i letos nám děti a učitelé z MŠ Speciální připravili Tříkrálové vystoupení. Tentokrát k nám zavítali ve středu 9.1. dopoledne. Děti v krásných kostýmech tří králů vystoupily s pásmem koled a písniček, které si s nimi mohli zazpívat i naši klienti. Na závěr všem rozdaly dárečky v podobě perníčků, které se svými maminkami vyráběly. Naši senioři měli jako vždy z návštěvy dětí velikou radost. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v tomto roce.

Tříkrálové vystoupení MŠ Speciální
Úterý  08.01.

V úterý se v našem domově poprvé uskutečnil workshop s malířem Pavlem Lakomým. Tato aktivita je určena především pro klienty, kteří rádi kreslí, malují a jinak tvoří v naší dílně a rádi se naučí něčemu novému. I přes první ostych se všichni zúčastnění zapojili a pod vedením pana Lakomého vytvořili originální obrázky kreslené křídou. Posuďte sami jak se jim to povedlo...…
Tato aktivita se bude opakovat a věříme, že přiláká další zájemce.

Workshop s malířem Pavlem Lakomým
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css