Domov pro seniory

Poskytujeme pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy 24 hodin denně pro 80 klientů na 49 pokojích.

Pečovatelská služba

Poskytujeme terénní službu na základě uzavřené smlouvy celoročně včetně víkendů a svátků od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů s trvalým pobytem v Žatci a jeho spádových obcích.

Domov se zvláštním režimem

Poskytujeme pobytovou službou na základě uzavřené smlouvy 24 hodin denně pro 46 klientů na 24 pokojích.

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

je příspěvkovou organizací Města Žatce. Našimi klienty jsou občané města Žatce a jeho spádových obcí.

Co můžeme nabídnout:

  
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  
terénní pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, dále je poskytována rodinám s dětmi
Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů.

Navštivte nás, kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Mgr. Petr Antoni
ředitel organizace

 
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css