Domov pro seniory

Poskytujeme pobytovou službu na základě uzavřené smlouvy 24 hodin denně pro 83 klientů na 48 pokojích.

Pečovatelská služba

Poskytujeme terénní službu na základě uzavřené smlouvy v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin v domácnostech klientů s trvalým pobytem v Žatci a jeho spádových obcích.

Domov se zvláštním režimem

Poskytujeme pobytovou službou na základě uzavřené smlouvy 24 hodin denně pro 46 klientů na 24 pokojích.

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

je příspěvkovou organizací Města Žatce. Našimi klienty jsou občané města Žatce a jeho spádových obcí.

Co můžeme nabídnout:

  
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  
terénní pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Navštivte nás, kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Mgr. Petr Antoni
ředitel organizace

 
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css