Transformace v Domově se zvláštním režimem v Žatci

Co je to Transformace?

Transformace je změna velkých institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z pobytových domů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě se současnou snahou přiblížit maximálním způsobem službu tak, aby splňovala znaky života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

V roce 2017 se náš Domov zapojil do Transformace sociálních služeb. Byl vypracován Transformační plán pro naše zařízení, podle kterého postupujeme a plníme jednotlivé cíle.

Hlavním cílem je vybudování Centra Šafaříkova o kapacitě 10 lůžek. Současně tuto kapacitu snížíme ve stávajícím Domově se zvláštním režimem, čímž vznikne 10 luxusních jednolůžkových pokojů.

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css