Cíle a poslání

Jaké je naše poslání

Kvalifikované poskytování služby lidem se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou tak, aby mohli prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Jaké máme cíle

  
podporovat co největší míru soběstačnosti,
  
podporovat a rozvíjet rodinné vztahy a vztahy s blízkými,
  
vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času,
  
zvyšovat odbornost zaměstnanců.

Jakými zásadami se řídíme

  
podpora a péče začíná tam, kde končí síly klienta,
  
individuální, vlídný a srozumitelný přístup ke klientovi na základě jeho přání a potřeb a s ohledem na způsob jeho komunikace,
  
bezpečné prostředí,
  
dodržování základních práv a svobod s respektováním důstojnosti klienta,
  
informovanost klienta, rodiny a veřejnosti srozumitelnou formou o poskytování služby,
  
kvalitní týmová spolupráce se zřetelem na zvláštnosti potřeb klientů.

Naší cílovou skupinou

jsou osoby starší 50 let, které z důvodu onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba je určena občanům Ústeckého kraje.