Cíle a poslání

Jaké je naše poslání

Podpora osobám, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a jejich domácností, při zachování maximální míry soběstačnosti.

Jaké máme cíle

  
klient zůstává ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké,
  
klient si zachovává běžný, původní styl života, včetně zvyků a vlastního rytmu,
  
klient si zachovává v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osoby,
  
zvyšovat odbornost zaměstnanců.

Jakými zásadami se řídíme

  
individuální přístup ke klientovi, respektování jeho osobnosti, názoru, potřeb a přání,
  
důraz na dodržování lidských práv a svobod, zejména práva na vlastní volbu,
  
informovanost klienta a veřejnosti srozumitelnou formou,
  
podpora při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami,
  
poskytování služby kvalifikovanými pracovníky.

Naší cílovou skupinou

  
osoby s chronickým onemocněním,
  
osoby se zdravotním postižením,
  
rodiny s dítětem/dětmi,
  
senioři, kteří mají sníženou soběstačnost.

Terénní služba je poskytována klientům na území města Žatce a jeho spádových obcích do 12km a to bez omezení věku.