Nezavírejte oči, upozorněte na nezákonné nebo neetické jednání

Kdo může oznamovat?

kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.

Jak oznámení podat

1) Přečtěte si pozorně informace pro oznamovatele

2) Oznámení pak podejte elektronicky na adresách:
www.oznam.to nebo oznamovatel.justice.cz

Při podání musíte uvést PIN W3H5 Domova pro seniory.

Příklad postupu na webu oznam.to

<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css