Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2021

Středa  15.12.

Poslední kulturní akcí tohoto roku bylo vystoupení harmonikářky Renáty Pospíšilové. Ve středu 15. prosince u nás zahrála a zazpívala nejznámější české polky, valčíky, tanga atd. Nechyběly písně od Hašlera a Vejvody např. celosvětově známá Škoda lásky. Svým bezprostředním a interaktivním přístupem rozezpívala celý sál, i klienty, o kterých jsme netušili, že zpívají. Naši obyvatelé paní Pospíšilovou sami oslovovali a ptali se zda vystupuje na Šlágru, kde ji viděli. Vystoupení sklidilo veliký úspěch a tak se těšíme v příštím roce někdy na viděnou.

Vystoupení hamonikářky
Pondělí  13.12.

Rok se blíží ke svému konci a tak i u nás pomalu končí letošní kulturní akce. Jednou z posledních byla tradiční oslava narozenin a to prosincových. Nechyběl slavnostně připravený stůl, tentokrát ve vánočním stylu, domácí zákusek, káva a tradiční přípitek. Vzpomínalo se na místa narození klientů i jejich další životní cestu. Atmosféra byla jako vždy velmi příjemná. Na závěr každý oslavenec přijal květinu z rukou pana ředitele.

Prosincová oslava narozenin
Pátek  10.12.

Během celého roku spolupracujeme se žateckou Základní uměleckou školou. Nejinak tomu je i před Vánoci, kdy nám žáci se svými učiteli přicházejí zpestřit adventní čas. V pátek 10. prosince nás navštívily děti z hudebního oboru a to pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Urbancové. Připravily si pro nás pásmo vánočních písní a koled, nejznámější z nich si zazpívali i naši senioři. Z epidemiologických důvodů se vše konalo na dvoře, přesto byl o vystoupení dětí velký zájem.

Adventní vystoupení ZUŠ
Pondělí  06.12.

6. a 8. prosince v odpoledních hodinách se u nás v domově uskutečnily vánoční večírky pro klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Vánoční atmosféru navodila nejen výzdoba, ale také občerstvení, zejména vánoční cukroví, svařené víno a společné zpívání koled. A jak se večírek povedl? Posuďte z našich fotek ...

Vánoční večírky
Sobota  04.12.

V sobotu 4. října se u nás v domově uskutečnil ADVENTNÍ KONCERT s názvem Písně Semaforu a něco navíc. Již podruhé u nás vystoupilo trio umělců: Eva Boháčková - zpěv, Lukáš Čajka - saxofon, Jiří Knotte - klavír. Během jejich programu zazněly písně Semaforu, Osvobozeného divadla, swingové evergreeny, filmové melodie a také známé vánoční písně a koledy, které si s nimi zazpívali i naši senioři. O koncert byl z řad klientů veliký zájem a také si jej náležitě užili. Děkujeme za krásnou vánoční atmosféru a nádherný zážitek.

Adventní koncert
Pátek  03.12.

3. prosince k nám po roce opět zavítal Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Jedná se o mezi lidmi velmi oblíbenou tradici, která jim připomíná jejich mládí a předvánoční zvyklosti. Pan ředitel v přestrojení za Mikuláše obchází spolu s čertem a andělem pokoje klientů a rozdává mikulášské balíčky. Posuďte sami, jak se líbili...

Mikulášská nadílka
Čtvrtek  02.12.

Během celého roku vytváříme v naší dílny různé dekorace, přáníčka, vizitky, levandulové sáčky, dřevěné výrobky, drobné hračky, malované tašky apod., které během různých příležitostí nabízíme ke koupi. Spolupracujeme také s několika seniory, kteří tvoří doma. Již tradičně jsme letos před Vánoci prodávali i v našem domově a poskytli tak klientům možnost, aby si nakoupili vánoční dekorace či drobné dárky pro své příbuzné.

Adventní prodej v Domově
Středa  01.12.

1. prosince nás přišly se svým vánočním vystoupením potěšit děti z 1. ZŠ. Připravily si pásmo známých i méně známých vánočních písní. Jejich vystoupení se kvůli epidemiologické situaci uskutečnilo na dvoře. Ale i přes chladné počasí, sledovali někteří klienti vše z balkonů, jiní sešli dolů na dvůr. Návštěvy dětí jsou seniory vždy vřele přijati a nejinak tomu bylo i teď. Na závěr byly všichni malí zpěváci odměněni potleskem a sladkostí. Děkujeme dětem a paním učitelkám za zpestření zimního odpoledne.

Adventní vystoupení 1. ZŠ
Úterý  30.11.

Blíží se vánoční čas a tak jsme našim pravidelným účastníkům dílny nabídli možnost zapojit se do výzdoby domova. Klienti si během odpolední dílny vyzkoušeli práci s tvrdnoucí hmotou, tzv. studeným porcelánem. Předem připravenou hmotu ze škrobu, soli a vody, rozváleli na tenké placky a poté z ní vykrajovali hvězdičky. Ty se pak opatrně pokládaly na plech, kde se nechali ztvrdnout. Následně se z nich vytvářejí vánoční závěsné dekorace. V tuto dobu se u nás v domově také zdobí vánoční stromky a tak se někteří z našich klientů zapojili i do této výzdoby. Posuďte sami, jak jim to šlo.....

Vánoční tvoření
Pátek  26.11.

Našim klientům je pravidelně několikrát týdně k dispozici ergodílna. Jedná se o dlouholetou skupinovou aktivitu, která se však neustále mění a podřizuje zájmům a potřebám obyvatel domova. Důraz klademe také na individuální přístup, co jinému vyhovuje nemusí být zajímavé pro druhého. A tak zde mohou klienti nejen tvořit, kreslit, navlékat korálky, ale také dělat drobné domácí práce jako je skládání ponožek či kapesníků, mytí hrníčků od kávy, apod. Někteří si zde rádi zahrají karetní hry (často se pak scházejí i mimo dílnu), člověče nezlob se, využívají různé skládačky a stavebnice. Mnoho klientů si k nám přijde popovídat a společně strávit čas u kávy a vzpomínání či poslechu příjemné hudby, nebo si něco vyluštit, či přečíst. Navazují se zde i nová přátelství. K dalším pravidelným aktivitám patří posezení s harmonikou, které vede paní Kouglová. Klienti se na zpívání těší a navštěvují jej v hojném počtu. Dalším milým rozptýlením je pes paní Kouglové - Kačenka. Z fotek posuďte sami jak se k sobě mají....

Co se děje u nás v dílně...
Pátek  19.11.

V pátek 19. listopadu u nás poprvé vystoupil pan Petr Tomeček se svým programem "Čarovná flétna". Pro klienty domova připravil hodinku uklidňujících tónů výjimečné Panovy flétny. Exkluzivitu vystoupení zaručil i repertoár složený z bezmála dvou desítek těch nejznámějších českých a světových nejen filmových melodií (Cirkus Humberto, Panna a netvor, Tenkrát na západě, Bídníci, Dracula, Zdivočelá země a další). Pro většinu klientů to bylo první setkání s tímto starým hudebním nástrojem a tak jsme o vystoupení zaznamenali veliký zájem.

Hudební vystoupení Petra Tomečka
Pondělí  08.11.

Měsíc nám opět uběhl a máme tu další narozeniny. V pondělí 8.11. bylo pro naše oslavence připraveno tradiční narozeninové posezení s panem ředitelem. Pozvání přijalo 6 klientů a tak se oslava konala spíše v komorním duchu. Nechyběl domácí zákusek, káva a přípitek. K příjemně strávené hodince přispělo vyprávění každého z oslavenců o místě svého narození příběhy ze života i náhled na současné události. Závěrem došlo i na osobní gratulace a květinu z rukou pana ředitele.

Listopadová oslava narozenin
Středa  03.11.

Několikrát do roka nás navštěvují žáci základní umělecké školy v Žatci, aby nám předvedli své umění a potěšili naše seniory.
Tento týden k nám zavítala děvčata z oboru tanečního a pod vedením paní učitelky Fábryové zatančila tance lidové v krojích a také orientální.
Děkujeme za zpestření podzimního odpoledne.

Taneční vystoupení ZUŠ
Pondělí  25.10.

Mezi seniory v našem zařízení stále stoupá zájem o hru Boccia. Jedná se o sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důležitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. V naší modifikaci hry se též počítají body za jednotlivá "šťouchnutí" do míčku protihráče nebo bílého míčku. Vyhrává ten, jehož družstvo získá nejvíce bodů.
Letos jsme uspořádali pro všechny naše hráče již druhý velký turnaj, kde si mohli společně poměřit své dovednosti získané pravidelným tréninkem, který probíhá 1 x týdně. Hráči byli rozlosováni do 8 tříčlenných, barevně rozlišených družstev. Předem byli dány dvojice, které se postupně utkali a do dalšího kola postoupilo vždy vítězné družstvo. Nakonec čtveřice nejlepších soutěžila o stupně vítězů. Pro první tři místa byly připraveny zajímavé ceny a diplomy. Nikdo však nepřišel zkrátka, každý účastník si odnášel drobný dáreček. Odměnou za naše úsilí nám byly spokojené úsměvy na tvářích klientů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat naší kuchyni, která se postarala o skvělé pohoštění ve formě zákusků, chlebíčku a různých nápojů.

Turnaj v Boccie
Úterý  19.10.

Dlouhodobě spolupracujeme se základní uměleckou školou v Žatci, jejichž žáci v našem domově pořádají vystoupení, jedná se především o obor taneční a hudební. Navštěvují nás také žáci s oboru výtvarného a literárně dramatického. Setkání s nimi se uskutečnilo v úterý 19. října odpoledne. Připravili si pro nás pracovní dílny, během kterých společně vybarvovali listy a potom z nich dělali věnec. Žáci z literárně dramatického oboru zájemcům z řad seniorů předčítali a povídali si s nimi. Děkujeme učitelkám P. Kourové a Knoblauchové, které si s dětmi vše pro naše seniory připravily. Naši klienti byli vděční za kontakt s dětmi a patřičně si to užily.

Pracovní dílny s žáky ZUŠ
Pondělí  11.10.

11. 10. proběhla v naší reminiscenční místnosti další podzimní narozeninová oslava. Tentokrát byli pozvání klienti narozeni v měsíci říjnu. Tento měsíc u nás patří mezi tradičně nejsilnější v počtu oslavenců. A tak se i letos zaplnila všechna místa u podzimně nazdobeného stolu. Oslava začínala slavnostním přípitkem, poté následoval výborný domácí zákusek a káva. Během ochutnávání se vzpomínalo na místa narození, někteří pocházeli z blízkého okolí, jiní z druhého konce České republiky, např. Ostravy a nejvzdálenější místo byla Volyň.
Na závěr všichni obdrželi růži z rukou pana ředitele a odcházeli s pěknými zážitky.

Říjnová oslava narozenin
Čtvrtek  07.10.

Ve čtvrtek 7. října nás po delší době navštívil Vladimír Pecháček, dlouholetý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky. Během svého vystoupení zazpíval za doprovodu kytary písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie s filmů pro pamětníky. Publikum znalo každou píseň, která zazněla, a tak si s chutí zazpívalo spolu s ním. Všem se vystoupení jako vždy moc líbilo, tak zase někdy příště ...

Hudební vystoupení Vladimíra Pecháčka
Pondělí  20.09.

Zářijoví oslavenci se sešli 20.9., aby si připomněli své narozeniny a zavzpomínali na svůj aktivní život. Pan ředitel daná témata oživoval svými vstupy a tak se atmosféra stávala uvolněnou a příjemnou. Jako pohoštění byl pro všechny připraven domácí zákusek s kokosem a švestkovým pyré, který všichni velmi chválili. Na závěr všichni oslavenci obdrželi z rukou pana ředitele krásnou chryzantému.

Zářijová oslava narozenin
Středa  15.09.

Potěšilo nás pozvání na Janovský sedmiboj, kam velice rádi jezdíme. Letos díky nepřízni počasí se vše odehrávalo uvnitř. Před samotnou soutěží vystoupily Litvínovské sokolky, ale nás nejvíce zaujalo rytmické cvičení místních klientek - nádhera a inspirace!!! Soutěží bylo sedm a jedna zajímavější než druhá. U některých jsme se pobavili a u některých zapotili. Například homonyma a logika. Po obědě nás čekalo krásné překvapení, a to Čert a Káča v podání litvínovského divadla. Chtěli bychom poděkovat za zprostředkování tohoto divadelního přestavení v době, kdy jsme se do divadla nemohli podívat.
Ze sedmi týmů jsme skončili předposlední, ale domů jsme odjížděli spokojení. Moc se nám tam líbilo a vzpomínáme na výborné pečivo - mňam.
Reprezentovali nás: Elena Šavlová, Jaroslava Hauerová a Emil Kadlec.

Janovský sedmiboj
Čtvrtek  09.09.

Ve čtvrtek 9. 9. někteří naši klienti navštívili zahradní slavnost „Radost bez hranic“, která se koná již 4. rokem. Slavnost se konala na zahradě týdenního stacionáře pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením a vystoupili zde Kamarád Lorm, hudební divadlo HNEDLE VEDLE a další. Počasí vyšlo nádherně a tak si naši klienti mohli užít krásné dopoledne na čerstvém vzduchu plné písniček a zábavy. Rádi jsme účastí na této akci podpořili i mezigenerační setkávání, protože mezi návštěvníky byla i spousta dětí z mateřských a základních škol. Klienti si toto dopoledne užili, mohli si dát kávu i ochutnat vynikající občerstvení.

Zahradní slavnost v LORMu
Středa  08.09.

8.9. se konaly desáté Chmelové hry v Podbořanech. Disciplíny byly tematické: česání chmele, ochutnávka piv, zašívání žoku, skládačka, vědomostní kvíz a složení básně na 5 vylosovaných slov. My jsme si vytáhly tato slova: ŽOK, PŘIDAVAČKA, CHMEL, VĚRTEL a ZÁSTĚRA. A zde máte naši báseň:

Brigádnice na CHMELU
oblékla si ZÁSTĚRU.
V PŘIDAVAČCE šišky má
co pak s nimi udělá?

Vysype je do VĚRTELE
potom zase do ŽOKU
radostně a vesele
dá se holka do skoku.

Z osmi družstev jsme se nakonec umístili na krásném 4. místě. Náš domov reprezentovaly: Věra Skořepová, Anežka Buriánová a Elena Šavlová

Chmelové hry
Úterý  07.09.

7.9. jsme se zúčastnili turnaje v Boccie v Kadani. Samotná hra se prolínala s vědomostním kvízem na téma: historie, Česko, literatura, vztahy, filmové hlášky a jiné. Náš pobyt zpříjemnil harmonikář. Zpíval známé písně a většina účastníků se k němu s chutí přidala. První místo nám uniklo o pouhý bod, a tak jsme domů přivezli stříbrnou medaili. Náš domov reprezentovali: Věra Skořepová, Anežka Buriánová a Ludmila Štogerová.

Turnaj v Boccie
Sobota  04.09.

Od 1.7. – 30.9. probíhá v celém městě několik menších akcí pod hlavičkou Žatecká Dočesná jinak. V sobotu 4. září poprvé proběhla "malá " Dočesná i na dvoře našeho domova. Klienti, jejich rodiny a přátelé u nás mohli společně strávit odpoledne plné radosti s hezké hudby. K tanci a poslechu zahrála malá dechová hudba DOUBRAVANKA Teplice. Zazněli známé české písně od Jaromíra Vejvody, Františka Kmocha, Jiřího Suchého, Jaroslava Ježka a další šlágry. Nechybělo ani žatecké pivo a buřty, naše kuchyň přispěla dobrým zákuskem. Počasí nám také velmi přálo, zkrátka odpoledne plné pohody, posuďte sami ...

Dočesná
Pondělí  23.08.

23. 8. se uskutečnilo další narozeninové posezení. Naši srpnoví oslavenci byli pozváni k slavnostně prostřenému stolu, kde pro ně bylo připraveno drobné pohoštění - káva, zákusek a samozřejmě přípitek. Nechybělo společné povídání a vzpomínání, zejména na místo narození a životní cestu, která vedla k do Žatce. Každý obdržel květinu od pana ředitel spolu s přáním všeho dobrého do dalších let.

Srpnová oslava narozenin
Středa  28.07.

Poslední červencovou středu proběhla na dvoře našeho domova letos již druhá zahradní slavnost. Tentokrát nám k tanci a poslechu hrál všem známý a oblíbený pan Tříska s dcerou. Pro všechny byly tradičně připraveny buřty na grilu a pivo. Díky daru pana Markupa opět nechyběl ani zajímavý host. Naše pozvání přijal Vladimír Hron, který si svým hudebním i bavičským vystoupením všechny získal. Přestože nám počasí příliš nepřálo, obdržely jsme samé kladné ohlasy. Posuďte sami.....

Zahradní slavnost
Pondělí  26.07.

Po nucené covidové pauze se u nás naplno rozběhly všechny volnočasové aktivity. Během léta jsme postupně obnovili také promítání písniček na přání, promítání filmu, posezení s harmonikou, bubnování, pravidelné bohoslužby. Novou aktivitou jsou tzv. Retro dopoledne, které probíhají 1 x za 14 dní v sobou. Klienti si během příjemného posezení u kávy mohou společně zavzpomínat na různá témata, týkající se jejich životů.
Po předchozím období omezení je jasné, že o všechny volnočasové aktivity jsme zaznamenali zvýšený zájem.

Volnočasové aktivity
Pátek  16.07.

V pátek jsme u nás v Domově mohli poprvé přivítat mladého nadané zpěváka z Prahy Tomáše Ringela. Jeho přáním je zpívat v muzikálech a sólově interpretovat slavné hity. V posledních letech již několikrát účinkoval s Evou Pilarovou a jeho velkým vzorem je Karel Gott. Během koncertu zazpíval nejen písně Karla Gotta, ale také Waldemara Matušky, Pavla Nováka, Václava Neckáře, Franka Sinatry a dalších. Jeho zpěv i příjemné a uvolněné vystupování nadchli nejen naše seniory a proto Tomáše letos ještě jednou rádi přivítáme.

Hudební vystoupení Tomáše Ringela
Pondělí  12.07.

Červenec bývá měsícem, kdy máme tradičně nejméně oslavenců. Letos se nás sešlo 6. Narozeninové posezení tak proběhlo v komorním duchu v příjemném prostředí reminiscenční místnosti. Klienti si společně zavzpomínali na místo narození a svůj životní příběh, který je nakonec zavedl až do Žatce. Na zdraví si přiťukli vaječným koňakem a nechyběl ani domácí zákusek ke kávě. Na závěr všem osobně popřál a květinu předla pan ředitel.

Červencová oslava narozenin
Pondělí  28.06.

Každé pondělí nabízíme našim klientů posezení v kavárně. Někteří z nich si tuto aktivitu velice oblíbili. V příjemném prostředí si objednají dle chuti kávu, zmrzlinová pohár, pivo a jiné dobroty. Sledují okolní dění a často se nám stává, že potkají i své známé a rádi si s nimi pohovoří.

Vycházky s posezením
Pátek  25.06.

Po roce u nás opět vystoupili manželé Giancarlo a Sonia Ruggieri. Italský tenorista, žijící v Čechách, zazpíval italské písně a árie ze světově známých oper a operet, Sonia jeho koncert doplnila o baletní vystoupení. Na své si tedy přišli zejména milovníci klasické hudby a tance. Protože mezi seniory jsou zpěv a hudba tradičně oblíbené, byl zájem o tento koncert veliký. Vystoupení sklidilo úspěch a tak se těšíme na jejich příští vystoupení.

Hudební vystoupení - Duo Ruggieri
Pondělí  21.06.

V době letního letního slunovratu 21.6. jsme pro klienty narozené v měsíci červnu pořádali oslavu narozenin. Protože se blíží prázdniny a doba dovolených, zavzpomínali si naši klienti na své letní zážitky a nejhezčí dovolené. Někteří cestovali až do Ruska nebo k moři do tehdejší Jugoslávie či Bulharska, někdo rád vzpomínal na dětské tábory nebo dovolenou v Čechách.
Posezení nám zpestřil výborný lehký domácí zákusek s ovocem a barevným želé. Nechyběl slavnostní přípitek a růže z rukou pana ředitele.

Červnová oslava narozenin
Středa  16.06.

16. června se u nás v domově uskutečnila první letošní ZAHRADNÍ SLAVNOST.
Ještě nedávno byly kulturní a společenské akce velmi omezené a tak se na tuto akci všichni moc těšili, a to i proto, že díky sponzorskému daru od manželů Markupových jsme mohli pozvat jako hosta známého zpěváka Daniela Hůlku. Tímto chceme ještě jednou poděkovat za krásný dar, který si v podobě koncertu všichni velmi užili. Zároveň děkujeme za výborný čokoládový dort, na kterém si pochutnali klienti při odpoledním posezení venku.
Na slavnosti nám již po několikáté k tanci a poslechu hrála hudební skupina MUSIC BAND, kterou jistě rádi opět přivítáme. Nechyběly ani tradiční buřty na rožni a pivo. K pohoštění přispěla také kuchyň, která pro všechny upekla sladké řezy. I počasí nám velmi přálo a tak se celá slavnost velmi vydařila.

Zahradní slavnost
Pondělí  24.05.

V pondělí 24. května proběhla další oslava narozenin. Pro květnové oslavence bylo připraveno slavnostní posezení v naší reminiscenční místnosti, nechyběl domácí zákusek, káva a tradiční přípitek. Tentokrát si naši senioři společně zavzpomínali na své profese - mezi oslavenci jsme měli například právníka, zemědělce či zootechnika...
Na závěr všem osobně popřál a květinu předla pan ředitel.

Květnová oslava narozenin
Úterý  18.05.

Studenti žateckého gymnazia pod vedením paní učitelky Kamily Kuffové napsali Dopisy pro radost pro klienty žateckého Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. V dopisech popisovali radosti ale i obyčejné momenty a strasti života a studia v koronavirové době. Klienti si dopisy s velkým zájmem přečetli a někteří plánují odepsat.
Rádi bychom poděkovali studentům a paní učitelce za tento nápad, protože moc potěšil a třeba už jen tím, že dostat dnes dopis, v obálce, psaný rukou začíná být vlastně velká vzácnost!

Dopisy od dětí
Pátek  14.05.

Jakmile se uvolnila vládní opatření, okamžitě jsme na to zareagovali a začali se společnými aktivitami. Naši klienti mají každý všední den výběr z několika aktivit. Pravidelně probíhá skupinové cvičení paměti, hra Boccia nebo kuželky, společné zpívání, samozřejmě dílna, kde si každý může vybrat z množství činností a aktivit nebo jen tak posedět s námi u kávy či čaje. Pokud nám přeje počasí chodíme na vycházky do Klášterní zahrady a okolí nebo pobýváme na dvoře. Seniory, kteří se skupinových aktivit neúčastní, navštěvujeme na pokojích, kde se jim individuálně věnujeme. Dle zájmu vedeme s klienty rozhovory, vzpomínáme, předčítáme z knihy, pouštíme hudbu, cvičíme paměť, apod. Každý z klientů si může o vycházku či jinou aktivitu požádat a my mu velmi rádi vyhovíme.

Volnočasové aktivity
Pondělí  12.04.

Po delší době, kdy se pomalu začínají obnovovat volnočasové aktivity a kulturní akce u nás v domově, jsme pořádali společnou oslavu narozenin. O posezení s panem ředitelem u kávy a zákusku byl veliký zájem, a tak nechyběl ani jeden dubnový oslavenec!
V příjemném prostředí naší reminiscenční místnosti si všichni společně zavzpomínali nejen na místa jejich narození (a ta jsou vždy velmi různorodá), ale i životní cesty, které je zavedly do našeho města. Nechyběl ani tradiční přípitek a květina z rukou pana ředitele.

Dubnová oslava narozenin
Středa  06.01.

Po dlouhé odmlce, kdy se nemohly konat žádné kulturní akce nás 6.1. přišli potěšit děti za Speciální mateřské školky s vystoupením na Tři krále. Za hudebního doprovodu nám zazpívali několik koled. Všichni, včetně učitelek, měli krásné královské koruny a jejich pan ředitel dokonce královský oblek. Produkce dětí se velmi líbila a leckteré dojmula k slzám. Mockrát děkujeme.

Tři králové
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css