Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2020

Pondělí  07.12.

Protože jsme během roku vytvořili spolu s našimi klienty mnoho výrobků, které jsme letos neměli možnost prodávat na trzích, rozhodli jsme se je prezentovat v našem domově. Obyvatelé domova i personál si tak mohli prohlédnout a nakoupit různé dekorace či dárečky pro své blízké. K dispozici byly vánoční dekorace a vizitky, drobné hračky, malované tašky, ručně vyráběná mýdla, pohankové polštářky a mnoho dalšího. Prodej se uskutečnil na dvou patrech domova a ze strany klientů i personálu byl o něj velký zájem.

Adventní prodej v domově
Pátek  04.12.

Každý rok připomínáme klientům tradici nadělování Mikulášem v doprovodu čerta a anděla. A ani letos tomu nebylo jinak. Vše proběhlo jako vždy, jen s malým rozdílem - čert měl masku a anděl roušku, jen Mikuláše jako vždy zahalovaly dlouhé vousy.
Mnoho klientů již tuto tradici v domově znalo, jiní byli mile překvapeni a někteří se trochu polekali. Nakonec nám čert do pekla nikoho neodnesl, naopak všichni se mohli těšit s mikulášských balíčků a také perníčků, které jim věnovaly děti z MŠ Speciální.

Mikulášská nadílka
Středa  18.11.

Klienti v Domově pro seniory, kteří měli zájem, mohli tvořit z naší ergopracovnicí na Vánoce. Vybarvovali a lepily betlémy, vyráběli vánoční přáníčka a závěsné dekorace z tvrdnoucí hmoty. Jak se jim to povedlo, posuďte sami...

Tvoření na Vánoce
Středa  18.11.

Každý měsíc tradičně připravujeme pro naše klienty společné oslavy narozenin. Již druhý měsíc nám však protiepidemiologická opatření nedovolují pořádání společných aktivit. Přesto na naše oslavence nezapomínáme. Naše kolegyně upekla domácí zákusek a pan ředitel každému na pokoji osobně popřál, předal květinu a dortík. Všichni byli návštěvou pana ředitele velmi potěšeni.

Listopadové narozeniny
Středa  11.11.

Současná doba nám nepřeje, nemůžeme provozovat oblíbené a hojně navštěvované společné aktivity. Scházeli jsme se při procvičování paměti, zpívání, na mši svaté, v kině, při zpívání s harmonikou, ve videokavárně, při hře Boccia, v ergo dílně a i narozeniny jsme byli zvyklí slavit spolu. Snažíme se rozptýlit jak to jde. Místo Boccii hrajeme po patrech kuželky, tvoříme na pokoji/chodbě (připravujeme se na Vánoce. Vyrábíme betlémy a dekorace). Prostřednictvím tabletů máme spojení s rodinami, ale také můžeme shlédnout rozličná vystoupení, koncerty a informovat se o současném dění. Procvičování paměti probíhá individuálně, na pokojích se předčítá, tvoří, luští se křížovky, osmisměrky a kriskros,
vedou se rozhovory u kávy a nad fotkami vzpomínáme na nejbližší. Na přání lze přehrát vybraný film nebo naší oblíbenou hudbu a také si můžeme vybrat k poslechu široký výběr audioknih, časopisů a knih. Při pěkném počasí se procházíme po dvoře. Co se týče zooterapie, schází nám návštěvy p. Panské a její fenky Diny, ale máme králíka Vénu, který se trpělivě nechá TRPĚLIVĚ laskat, jeho hebký kožíšek a milá povaha nám přináší potěšení a určitě i chvilkovou úlevu od našich starostí. A tak věřte, že se nemáme špatně ačkoli nám chybíte.

Jak se nám daří?
Pondělí  14.09.

Dne 14. září se uskutečnila další oslava narozenin. Tentokrát slavili klienti narození v měsíci září. Slavnostního posezení s panem ředitelem se zúčastnili jen 3 klienti a vše tak proběhlo v komorním duchu. Atmosféra i tak byla příjemná. Všichni se společně pobavili, a mimo jiné zavzpomínali na svá zaměstnání. Již tradičně byl ke kávě výborný domácí zákusek a přípitek na zdraví. Na závěr všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Zářijová oslava narozenin
Pátek  04.09.

Potěšila nás pozvánka na Janovský sedmiboj (letos jediná díky nepřehledné situaci s Covidem), tak jsme s chutí vyjeli. Turnaj se konal na krásné rozhlehlé zahradě domova a jak už název napovídá disciplín bylo sedm. Soutěže byly perfektně připravené a opravdu jsme při nich museli zapojit mozkové závity - luštili jsme šifry, ze skrývaček jsme určovali názvy měst, na podobném principu jsme zařazovali přísloví, házeli jsme na cíl a jiné. Stoly se prohýbaly pod bohatým pohoštěním a o zábavu bylo postaráno. My jsme nejvíc ocenili taneční vystoupení místních seniorek a možná, někdy i my..... Počasí bylo krásné, atmosféra úžasná a personál se nám velmi věnoval. Krásně jsme si to užili a odjížděli jsme se zážitky do zásoby. Reprezentovali nás paní Buriánová, paní Drazinská a pan Kabát, za což jim děkujeme.

Janovský sedmiboj
Pátek  04.09.

V pátek 4.9. se za Domem s pečovatelskou službou U hřiště konala již tradiční akce Opékání buřtů.
Také letos nám počasí přálo a návštěvnost byla velká.O zábavu se postaraly jak naše pečovatelky a tak nově i hudební doprovod v podání Františka Konvalinky a Zuzany Blechové. Společně s nimi zahrál a zazpíval své písně obyvatel pečovatelského domu Jiří Chotaš se svojí dcerou. Za nazvučení akce moc děkujeme Divadlu Žatec a za sladký sponzorský dar (na fotkách) děkujeme "Pekařství u Kroupů" - tohle dát prosím jako link
Zábava trvala celé odpoledne a mnozí zůstali až do podvečerních hodin.

Opékání buřtů
Pondělí  17.08.

Společná oslava narozenin klientů se tentokrát uskutečnila 17. srpna. Významné životní jubileum tu slavily i dvě naše klientky. S p. ředitelem po přípitku zavzpomínali na své dětství, děti i vnoučata, zazněla i připomínka nedalekého výročí roku 1968. Při rozhovoru si každý pochutnával na domácím zákusku, kávě či čaji. Na závěr všichni oslavenci převzali z rukou p. ředitele květinu a přání pevného zdraví do dalších let.

Srpnová oslava narozenin
Středa  12.08.

Ve středu 12. srpna se uskutečnilo vystoupení Dua Ruggieri, které bylo odloženo díky koronaviru. Toto uskupení k nám jezdí již několik let a mezi klienty je velmi oblíbené, o čemž svědčí hojná účast. Do programu umělec zařadil známé árie a populární evergreeny a tak si mnozí naši klienti i s chutí zazpívali. Uznání Duo sklidilo z úst nových obyvatel domova, kteří tento typ a kvalitu provedení v tomto zařízení neočekávali. Nám nezbývá než manželům Ruggieri poděkovat a těšíme se na další vystoupení.

Duo Ruggieri
Sobota  01.08.

V sobotu 1. srpna jsme se s našimi klienty vypravili na výlet, který jako každý rok pořádala cestovní agentura Baby - tour. Tentokrát si pro nás připravila "Letní výlet za dechovkou". Výletu se zúčastnilo několik klientů z Domova pro seniory, klienti pečovatelské služby a klubu seniorů.
První zastávkou byla návštěva rokokového zámečku Stekník, kde jsme si měli možnost prohlédnout opravené západní křídlo zámku a dozvědět se, jak zde žili poslední majitelé, ve 30. a 40. letech dvacátého století. Před prohlídkou jsme poseděli ve stínu košatých stromů na nádvoří a po prohlídce si zde odpočinuli a občerstvili. Poté jsme přejeli do Bezděkova, kde na nás čekali dvě atrakce. Nejprve jsme se zastavili v novém Leteckém muzeu, které vypovídá o životě na vojenském letišti v Žatci, vyslechli si odborný výklad a pak si vše sami pozorně prohlédli. Pan Blahout, který vlastní budovu muzea, připravil pro naše klienty pohoštění ve formě dortů, za což mu tímto velmi děkujeme. Děkujeme také muzeu za velmi vlídné přijetí.
Po prohlídce muzea na nás čekalo hudební odpoledne v kulturním klubu "Motáč", kde hrála pravá dechovka Horalka z Kraslic. Během poslechu jsme ochutnali "steaky" nebo klobásy, občerstvili se pivem a někteří si také zatančili... Přestože bylo velké parno, akce se vydařila.
Domů jsme se vraceli ve večerních hodinách zmoženi horkem, ale plni dojmů.

Letní výlet za dechovkou
Úterý  28.07.

Ve středu 28. července jsme pro naše klienty uspořádali letos již druhou zahradní slavnost. K tanci a poslechu hrál všem známý a oblíbený pan Tříska s dcerou. Opékaly se buřty na rožni, pilo pivo, zpívalo se a tančilo. Počasí nám opravdu přálo a všichni se dobře bavili. Posuďte sami....

2. Zahradní slavnost
Pondělí  27.07.

V pondělí 27.7. k nám poprvé zavítal pan Milan Maroš, který si pro naše klienty připravil zábavný hudební pořad s názvem "Léto písničkou". Představil nám hudbu různých žánrů, zazpíval, zahrál na harmoniku, klávesy, kytaru, trubku a další nástroje a vše doplnil poutavým vyprávěním o hudbě. Klienti si s ním zazpívali a někteří také zahráli. O vystoupení byl velký zájem a tak velmi děkujeme panu Hossingerovi, který nám vše zprostředkoval.

Vystoupení pana Mareše
Pondělí  20.07.

V pondělí 20.7. proběhla společná oslava červencových narozenin. Klienti narození v tomto měsíci byli pozváni na slavnostní posezení s panem ředitelem. Na oslavence čekal již tradičně domácí zákusek, výborný ovocný tvarožník, káva a přípitek. V příjemné atmosféře si každý rád zavzpomínal na své mládí a místo narození. Nechyběla ani květina s rukou pana ředitele a společné foto.

Červencová oslava narozenin
Středa  01.07.

Každý rok v červenu pořádáme dětský den - den plný soutěží pro děti a vnoučata našich zaměstnanců a klientů. Tento rok jsme museli jeho pořádání zrušit z důvodu karantény.
Našim dalším cílem bylo uspořádat i den seniorů. I když tento den připadá na 1. října, my se rozhodli využít pěkného počasí a uskutečnit ho již 1. července. Na zahradě domova jsme pro naše klienty připravili 10 soutěžních disciplín, např. házení do kruhu, šroubování uzávěrů podle barev, svazování šátků, cvrnkanou, poznávání známých osobností a filmů a další. Všechny disciplíny byly přizpůsobeny schopnostem a dovednostem našich seniorů, tak aby si dopoledne co nejvíce užili. Zúčastnilo se téměř 40 klientů. Obdobně jako na dětský den, obdrželi všichni soutěžící kartičku, na kterou dostávali razítka za splněné úkoly a sáček, do něhož sbírali naše peníze "babkovky", které získaly u každé disciplíny za její splnění. Za ně si pak mohli nakoupit v našem obchůdku a vybírat bylo z čeho. Byly zde například tašky, kosmetika, křížovky, polštářky, slané i sladké dobroty, káva a mnoho dalšího.
Klienti, kteří potřebují doprovod měli k dispozici asistenty z řad dobrovolníků. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Uďanové, všem studentům a dalším dobrovolníkům, kteří ochotně přišli v době prázdnin a pomáhali našim seniorům, aby si i přes svůj handicap tento den užili. Děkujeme za velikou pomoc a těšíme se na další spolupráci.

Den seniorů
Středa  10.06.

Ve středu 10. května se na dvoře našeho domova uskutečnila první letošní zahradní slavnost. A začali jsme hned nově. Díky sponzorovi panu Markupovi, jsme u nás měli možnost přivítat pravou cimbálovou kapelu, která nám celé odpoledne hrála k tanci a poslechu známé i méně známé moravské a české lidové písně. Pan Markup s rodinou byl naším hostem a daroval klientům také výborný dort s originálním nápisem, na němž si poté všichni pochutnali. Nechyběly samozřejmě ani tradiční buřty na rožni a pivo. Účast byla, i přes nepřízeň počasí hojná, a náladu nám nezkazily ani drobné přeháňky. Klienti se bavili nejen venku pod stany, ale také na terase a pavlači a mnozí si také zatančili.

Zahradní slavnost
Pondělí  01.06.

Hned první červnový den, na mezinárodní den dětí, jsme uspořádali oslavu narozenin. V reminiscenční místnosti jsme přivítali červnové oslavence z řad našich klientů. Nechyběl výborný domácí zákusek a káva. Oslavu zahájil pan ředitel tradičním přípitkem na zdraví. Poté si senioři zavzpomínali na místa svého narození, která byla opravdu různorodá - od Žatce přes Slovensko až po Ukrajinu. Na závěr obdržel každý oslavenec růži s rukou pana ředitele.

Červnová oslava narozenin
Čtvrtek  28.05.

Už několik let navštěvuje náš Domov skupina dětí z Dětského domova v Žatci. Setkávají se zde s několika klienty v rámci kroužku etikety. Pod vedením lektorek s našimi seniory tvoří, hrají hry, prohlížejí fotografie, vyprávějí své zážitky a zkušenosti, vzpomínají, … Tyto setkání probíhají pravidelně každý měsíc. I v době, kdy byl domov déle uzavřen veřejnosti, jsme byli v kontaktu. Klienti obdrželi krásné pohlednice s fotografiemi a pozdravy. Tento týden nám děti přinesly přáníčka a vlastnoručně upečený zákusek. A protože zatím nemohou za našimi seniory, předali jsme je my. Na všech byla vidět veliká radost a dojetí. Často se jim vybavili krásné vzpomínky na děti a jejich návštěvy. Už se všichni moc těší na příště, kdy se už osobně setkají.
Děkujeme.

Dárky z dětského domova
Pondělí  18.05.

V pondělí 18.5. jsme pořádali narozeninové posezení s květnovými oslavenci. Klienti měli možnost společně oslavit své narozeniny v naší dílně, kde na ně čekal slavnostně prostřený stůl, káva a domácí zákusek. Nechyběl ani slavnostní přípitek s panem ředitelem. Neteř jednomu z našich klientů upekla dort a věnečky, o které se podělil také z ostatními. Takže dobrot bylo spoustu a děkujeme za ně. Po příjemném posezení a popovídání nejen o "této době" , všem osobně popřál a předal květinu pan ředitel.

Květnová oslava narozenin
Středa  13.05.

Naše dlouholetá spolupracovnice Ivana Benešová, která u nás pořádá pravidelnou aktivitu "bubnování", nám po záštitou Sociálního centra pro rodinu, nabídla hudební vystoupení pod širým nebem. Ve středu 13.5. se na dvoře domova uskutečnily Muzikohrátky s Ivanou a jejím hostem. Zazněly písničky lidové i populární, které si klienti s nimi rádi zazpívali. Nechybělo ani protažení a cvičení na hudbu. Zájem o vystoupení byl opravdu velký a všichni se moc pobavili. Děkujeme paní Benešové za příjemně strávené odpoledne. Těšíme se na další podobné akce a pravidelné skupinové aktivity.

Muzikohrátky s Ivanou
Středa  29.04.

29. dubna nás navštívili hudebníci Cirku la Putyka v projektu Kulturu nezastavíš. Tři mladí umělci vystoupili u nás na dvoře tak, aby naši klienti mohli v bezpečném odstupu sledovat jejich krátké, ale milé představení. Krátké především kvůli počasí, které nám nebylo nakloněno. Chlad jsme vyřešili teplým oděvem a dekami, ale déšť jsme nepřemohli. Přesto byli senioři nadšeni a sami ocenili uměleckou úroveň vystupujících. A tak nám mladí lidé předali nejen hezký hudební zážitek, ale svým chováním a přístupem i lidský zájem a podporu. Patří jim tímto velký dík.

Vystoupení Cirk La Putyka
Středa  22.04.

Tentokrát jsme se při posezení venku na dvoře bavili slovním fotbalem, zpěvem - jelikož nám chybí pravidelné středeční a páteční zpívání. Vzájemně jsme si připomněli odkud kdo pochází, kdy se narodil, z kolika dětí kdo pochází a vzpomínky na dětství a mládí. Také nám rozkvetl dvůr, je plný sedmikrásek a pampelišek a tak se nabízelo vití věnečků. Dámy to potěšilo a vyloudilo nejeden úsměv, leckdy i tajemný. Posuďte sami, jak nám to slušelo.

Venkovní posezení
Pondělí  20.04.

20. dubna byli naši klienti narození v dubnu pozvání ke společné oslavě narozenin. I když je současná doba tak trošku jiná, přesto si všichni jubilanti společné chvíle užili. Oslavovali jsme v prostorách naší ergodílny, kde bylo jako vždy připraveno příjemné prostředí, káva a domácí zákusek. Klienti hovořili s p. ředitelem o současné situaci, zajímali se o to, kdy už se budou moci opět zúčastňovat společných aktivit. Zavzpomínali také na svá dřívější zaměstnání. Na závěr p. ředitel při přípitku všem popřál pevné zdraví a předal květinu.

Dubnové narozeniny
Úterý  14.04.

I v této pro nás těžké době, kdy se nemůžeme scházet ve skupinových aktivitách, se snažíme naše klienty rozptýlit různými činnostmi. Navštěvujeme je na pokojích, hovoříme s nimi, nabízíme křížovky, osmisměrky, sudoku, antistresové omalovánky, pletení, háčkování, navlékání korálků, navíjení příze, knihy, časopisy, individuálně procvičujeme paměť, předčítáme z knih, prohlížíme rodinná alba. V podstatě jsme schopni na požádání zrealizovat každou činnost, kterou si přejí. Dnes budeme zdobit kraslice, koledníci sice přijít nemohou, ale nám to udělá i tak radost. Oblíbené jsou vycházky a posezení na dvoře, sluníčko nám vyloudí úsměv na tváři i pohladí po duši. K sedícím klientům přichází naše kočky, vyskočí si na klín a nechají se hladit, což je pro naše klienty taková malá terapie. Hodně vzpomínáme a hovoříme o rodinách, mírníme obavy a podporujeme pozitivní myšlení. Je možno a tímto Vám i nabízíme zprostředkovat videohovory s Vašimi blízkými. Rádi bychom Vám popřáli hodně zdraví a chceme Vás ubezpečit, že o Vaše rodinné příslušníky je dobře postaráno.

Karanténa
Pondělí  02.03.

V pondělí 2. března se konala společná oslava narozenin. Klienti narození v měsíci březnu byli pozváni, aby společně oslavili svá jubilea. Pro oslavence byl připraven slavnostně prostřený stůl a pohoštění ve formě domácího zákusku a kávy. klienti si zavzpomínali na rodná města a vesnice a dobu, ve které prožili nejkrásnější léta svého života. Nechyběl tradiční přípitek a květina s rukou pana ředitele.

Březnová oslava narozenin
Středa  26.02.

V středu 26. února proběhla v našem domově beseda s pilotem ultralehkých letadel panem Radkem Hoffmannem. Zájemci z řad našich klientů byli pozváni, aby si vyslechli jedinečné vyprávění příběhů ze světa amatérského létání doplněné promítáním zajímavých snímků. O přednášku a následnou besedu byl nečekaný zájem a mnoho klientů se zapojilo nejen otázkami, ale i svými postřehy.

Beseda s pilotem
Úterý  25.02.

Dlouhodobě spolupracujeme s MŠ Speciální, která u nás vystupuje a často nás zve i na své akce. Naši senioři jsou vždy přítomností dětí velmi potěšeni a tak je zájem o společné aktivity veliký. Tentokrát k nám děti zavítaly v masopustním průvodu převlečeny za nejrůznější maškary. Podle masopustní tradice nás přišly pobavit v nádherných kostýmech za zpěvu a doprovodu harmoniky a jiných hudebních nástrojů. Nechybělo ani pohoštění s ochutnávkou tradičních zabijačkových pochoutek.
Dětem a učitelům za návštěvu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Masopustní úterý s dětmi
Úterý  25.02.

V úterý 25.2.2020 nás hned po dětech z MŠ Speciální navštívila druhá a devátá třída ze ZŠ Komenského alej pod vedením učitelek paní Tréglové, Vítové a Hurtové. Obě třídy měly projektový den na téma stáří a tak se propojila nejen generace tříd druhé a deváté, ale všichni společně také se seniory z našeho Domova.
Děti z druhé třídy v úvodu předvedly krásnou taneční píseň o mravenečcích a pak už nastalo velké seznamování a povídání. Velký diskuzní klub, který se vytvořil a probíhal za velkého zájmu všech zúčastněných děti zakončily prohlídkou Domova.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na příště.

Vystoupení ZŠ Komenského alej
Středa  19.02.

Ve středu 19. února u nás jako již tradičně probíhala ukázka domácí zabijačky a masopustu. Ve spolupráci s naší kuchyní připravoval pozvaný řezník jitrnice, prejt, škvarky a ovar. Během dne mohli klienti všechno postupně ochutnávat. Pro klienty bylo připraveno i venkovní posezení s domácím sladkým pečivem. Odpoledne se po domově prošel průvod maškar, za které se převlékli naši zaměstnanci v čele s panem ředitelem, který nabízel i masopustního "frťánka". Všem se akce moc líbila a proto zveme všechny klienty na další akci, která se koná na masopustní úterý. Zavítají k nám děti z MŠ Speciální s Masopustem v jejich podání.

Masopust
Úterý  04.02.

S našimi klienty chodíme často na vycházky do okolí domova, na náměstí, či míst, které si přejí navštívit. Senioři mají rádi také posezení v cukrárně či kavárně. A tak jsme se se dvěma klientkami vypravili na náměstí, kde je nová kavárna "S duší". Tuto kavárnu provozuje naše spřátelená organizace Kamarád - LORM a na obsluze se zde podílejí jejich klienti. Mnoho z nich také známe, neboť se setkáváme při různých příležitostech, např. na našem plese seniorů. Atmosféra byla příjemná, káva výborná a přivítání velmi vřelé. Určitě sem brzy znovu zavítáme.

Návštěva kavárny ,,S duší"
Pondělí  03.02.

3.2. byli únoroví oslavenci našeho domova pozváni ke slavnostnímu posezení s panem ředitelem. Setkání se jako vždy konalo v příjemném prostředí reminiscenční místnosti, kde bylo pro klienty připraveno pohoštění. Podávala se káva, čaj a domácí zákusek. Senioři si popovídali a zároveň zavzpomínali na místa svého narození i pozdější bydliště. Nechyběl ani tradiční přípitek a květina s rukou pana ředitele.

Únorové narozeniny
Pondělí  20.01.

V pondělí 20. ledna u nás po roce opět vystoupil pan Vladimír Pecháček, bývalý člen orchestru Ondřeje Havelky. Tentokrát v doprovodu dlouholetého člena skupiny Šlapeto Michala Žáry. Společně nám zahráli a zazpívali písně šlapeťácké, lidové a známé hity Karla Hašlera. Od začátku mělo jejich vystoupení velký náboj a tak rozproudilo naše seniory, kteří si s nimi s chutí zazpívali. Výkon hudebníků ocenil svým tancem i náš papoušek Honza, který se díky spraveným kolečkám u své klece může zúčastňovat společných aktivit.
Klienti by si velmi přáli se s touto dvojkou opět brzy setkat, věříme, že to tentokrát bude dříve než za rok.

Hudební vystoupení
Čtvrtek  09.01.

Ve čtvrtek 9. ledna se u nás v domově poprvé konal Malý kytarový koncert. Účinkujícím byl pravnuk jedené naší klientky, který chtěl původně zahrát své prababičce, ale nakonec jeho maminku napadlo, že by mohl potěšit více seniorů a uspořádat pro ně malý koncert. Dohodli jsme se a tak Matouš Hossinger, který studuje hru na kytaru již 5 let, zahrál našim klientům co se naučil během posledního roku. Například skladbu pro Elišku od Ludwiga van Beethovena nebo skladby od Štěpána Raka. Paní Hossinger Plavcová poté přidala četbu příběhů pro potěchu duše od Bruna Ferrera, salesiánského kněze. Celý koncert měl veliký úspěch, klienti obdivovali dovednosti žáka základní školy a potěšili se krásnými příběhy ze života. Oběma velmi děkujeme a Matoušovi přejeme hodně zdaru v soutěžích a dalším studiu.

Malý kytarový koncert
Úterý  07.01.

V prosinci u nás vystupovaly děti z MŠ U jezu a jejich paní učitelka ukazovala dětem našeho papouška Honzíka a tak jsme se daly do řeči..... Honzík rád s námi trávil čas na aktivitách jako je zpívání a právě i dětská vystoupení, ale teď ho nemůžeme na tyto akce brát, protože kolečka na jeho kleci jsou vylomena. Sama paní Štefková navrhla, že její manžel nám rád vypomůže a klec opraví. A tak pán přišel klec změřit a mezi svátky přinesl již hotový rám s novými velkými koly. Náklady za materiál si manželé Štefkovi nechtěli nechat uhradit, mají dobrý pocit z toho, že Honzík nebude omezovaný a bude moci i nadále trávit čas mezi lidmi, kteří jeho přítomnost vítají. Konec konců je to hejnový pták. Děkujme za nezištnou pomoc a velké srdce.

Hurá! Můžu mezi lidi
Pondělí  06.01.

V pondělí 6. ledna se u nás konala první oslava narozenin v tomto roce. Klienti narození v měsíci lednu byli pozváni, aby společně oslavili své narozeniny v naší reminiscenční místnosti. Na oslavence čekala slavnostně prostřená tabule, výborný domácí zákusek a káva. Během posezení si všichni zavzpomínali na minulý rok, pohovořili o oslavách silvestra a přáních do nového roku. Nechyběl ani tradiční přípitek na zdraví všech oslavenců a květina předaná panem ředitelem.

Lednová oslava narozenin
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css