Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2018

Čtvrtek  20.12.

20. prosince k nám poprvé zavítali studenti gymnázia v Podbořanech, aby nám zahráli divadelní přestavení. Hru na motivy knihy Charlese Dickense "Vánoční koleda" nastudovali pod vedením paní učitelky Marcely Svejskovské. Představení navštívil velký počet zájemců, kteří ocenili obrovské nasazení herců. Na závěr jsme si společně zazpívali české koledy. Děkujeme za krásný zážitek.

Divadelní představení gymnázia v Podbořanech
Čtvrtek  20.12.

V našem domově se pravidelně každý měsíc setkávají děti z Dětského domova v Žatci se skupinou našich klientů. Toto setkávání se uskutečňuje v rámci kroužku etikety pod vedením paní Markéty Szabové. Letos poslední posezení s našimi klienty se konalo 20. prosince již ve vánočním duchu. Od paní Szabové náš domov obdržel vánoční dárek. Dostali jsme 2 multifunkční látkové panáky TenTaTo, které mohou posloužit jako polštář, na spaní, podkládání, pomazlení i odpočinek. Děkujeme.

Vánoční dárek
Středa  19.12.

Rádi bychom poděkovali všem úžasným lidem, kteří se podíleli na vánočních balíčcích pro naše klienty pon názvem Radost seniorům. Překvapilo nás, kolik vřelých a nadšených dárců podpořilo tuto akci. Všechny dárky jsme rozdělili do 129 vánočních tašek a naši klienti si tuto bohatou nadílku rozbalí 24. 12. pod stromečkem. Překvapení a radost seniorů ze Štědrého večera zde po svátcích vyvěsíme. Věříme, že i vás jejich rozzářené tváře potěší. DĚKUJEME

Radost seniorům
Středa  19.12.

Ve středu 19. prosince jsme pořádali druhý vánoční večírek, tentokrát pro klienty Domova se zvláštním režimem. Na všechny opět čekaly svátečně prostřené stoly s vánočním cukrovím, chlebíčky a teplým vánočním punčem. Večírek zahájil pan ředitel, který všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody po celý příští rok. Během večírku nás jako minule bavil hrou na klávesy a zpěvem pan Vinš. Zazněly známé písně a koledy, které si mohli společně sním všichni zazpívat.

Vánoční večírek ZR
Pondělí  17.12.

V pondělí 17.12. jsme opět v našem domově přivítali děti s vánočním vystoupením, tentokrát z 1. ZŠ. Děti ze 4. třídy si připravily pásmo koled, vánočních písní, básniček a říkadel. Klienti byli výkonem dětí velmi nadšení, neboť měly vše perfektně nacvičené. Publikum odměnilo děti potleskem a pochvalou. Velice se líbila v jejich podání závěrečná vánoční píseň od Václava Neckáře Půlnoční.
Děkujeme za vlastnoručně vyrobené dárečky a krásný zážitek.

Vánoční vystoupení 1. ZŠ
Pátek  14.12.

Z finančního daru firmy KOITO jsme pro naše klienty zakoupili vystoupení s papoušky. V pátek 14. prosince mohli klienti vidět papoušky ze 4 kontinentů a dozvědět se o něco o jejich životě. Součástí programu byly ukázky jejich dovedností a také možnost si vyzkoušet jejich krmení. O vystoupení byl veliký zájem a také sklidilo obrovský úspěch. Posuďte sami za našich fotografií…

Papoušci ze 4 kontinentů
Čtvrtek  13.12.

13. prosince jsme pokračovali v našem adventním programu a to vystoupením mateřské školky u Mašinky. Děti nám předvedly pásmo složené z vánočních písniček a koled. O vystoupení dětí byl jako vždy veliký zájem. Těšíme se na pondělí, kdy k nám zavítají větší děti z 1. ZŠ.

Vánoční besídka MŠ U Mašinky
Čtvrtek  13.12.

13.12. v odpoledních hodinách u nás došlo poprvé k setkání žateckých maminek s dětmi a našich seniorů. Několik maminek ze Žatce se domluvilo, že by v předvánočním čase udělalo radost některým obyvatelům našeho domova a přišlo je potěšit návštěvou se svými ratolestmi. Připravily drobné pohoštění a vánoční punč a předaly drobné dárečky. Nechyběl ani pes jedné z maminek, kterého si mohli klienti pohladit. Setkání proběhlo v milé atmosféře a klienti si užívali především přítomnost malých dětí. Další návštěva maminek proběhne příští týden. Děkujeme a těšíme se.

Mezigenerační setkání
Středa  12.12.

Ve středu 12. prosince k nám zavítaly děti z mateřské školy ve Fügnerově ulici s vánoční besídkou. Předvedly nám pásmo vánočních písní a koled, básniček a říkadel. Vystoupení se všem moc líbilo a děti si zasloužily velký potlesk a uznání od našich seniorů. Na závěr jim děti rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Děkujeme.

Vánoční besídka MŠ Fügnerova
Středa  12.12.

I letos jsme byli pozvání na vánoční jarmark pořádaný muzeem ve Starých papírnách. 12.12. jsme prezentovali výrobky z naší ergodílny a doufám, že jsme tím dopomohli k vytvoření adventní nálady spolu s jinými prodejci.

Vánoční prodej ve Staré Papírně
Pondělí  10.12.

Blíží se nám vánoční svátky a s nimi i čas večírků. I my jsme pro naše klienty jeden připravili a to 10. prosince odpoledne. V naší společenské místnosti jsme se snažili vytvořit pro všechny domácí vánoční atmosféru. Nechyběl prostřený stůl s vánoční výzdobou, drobným pohoštěním a cukrovím s vánočním punčem. Večírek zpestřilo vystoupení pana Vinše, který nám v doprovodu kláves zazpíval koledy i staré známé melodie, které si s ním všichni s chutí zanotovali. Pozvání přijala i MŠ Sedmikráska se svou besídkou. Jejich vystoupení sklidilo jako obvykle velký úspěch. Také pan ředitel domova všem popřál krásné svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Další večírek připravujeme ještě na středu 19. prosince pro klienty zvláštního režimu.

Vánoční večírek Domova pro seniory
Pátek  07.12.

V pátek 7. prosince nás přišly adventně naladit děti ze Základní umělecké školy v Žatci. Studenti hudebního oboru nám pod vedením paní učitelky Urbancové zazpívali vánoční písně a koledy a také zarecitovali. Děkujeme za příjemné adventní odpoledne.

Adventní vystoupení ZUŠ
Středa  05.12.

5. prosince je den kdy tradičně ožívá Mikulášská tradice. I my si ji každoročně připomínáme průvodem Mikuláše v doprovodu čerta a Anděla, který prochází domovem a navštěvuje naše klienty. Letos tomu nebylo jinak. Senioři si tak mohli zavzpomínat na své dětství, ale i dobu kdy sami tuto tradici předávali svým dětem i vnoučatům. Jako vždy provázelo průvod radostné veselí a příjemná atmosféra. Poté, když se setmělo, následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na dvoře domova a mikulášská nadílka připravená pro děti a vnoučata zaměstnanců a klientů. Děkujeme Mikuláši, čertu i andělu za povedené odpoledne.

Mikulášská nadílka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Pondělí  03.12.

V úterý 3. prosince se konala letos již poslední oslava narozenin, která se konala v duchu Vánoc. K sváteční atmosféře přispěla adventní výzdoba slavnostní tabule a výborný domácí zákusek "Poklad vznešeného machometána". Nechyběl přípitek s panem ředitelem a samozřejmě květina.

Prosincová oslava narozenin
Sobota  01.12.

První adventní víkend jsme se zúčastnili vánočního trhu na Dvoře Sv. Jakuba. Naši klienti mají stále šikovné ruce a mají co nabídnout - posuďte sami z našich fotek a přijďte se někdy podívat...
Návštěvníci si také mohli zakoupit drobné vánoční dekorace, perníčky a výrobky košíkáře. K občerstvení se grilovala klobása a nabízel se svařák nebo vánoční punč.

Adventní prodej na Dvoře sv. Jakuba
Středa  28.11.

Ve středu 28. listopadu u nás poprvé vystoupil pěvecký sbor Bystřanské žabky. Jedná se o sbor složený ze zaměstnanců Domova pro seniory v Bystřanech, kteří k nám přijeli s adventním pásmem písní nejen s vánoční tématikou. Svým příjemným a bezprostředním projevem pobavili naše klienty a mnozí z nich si s nimi také rádi zazpívali. Věříme, že tato návštěva nebyla poslední a těšíme se na další setkání.

Pěvecké vystoupení sboru Bystřanské žabky
Středa  28.11.

Již po třetí jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili Mikulášské besídky v kulturním domě ve Vroutku, kterou pořádal spřátelený Domov pro seniory Vroutek. Náš domov reprezentovali 3 klientky, které si odpoledne plné zábavy velmi užily. Program byl opravdu bohatý. Z DD Bystřany přijel zazpívat pěvecký sbor Bystřanské žabky, které potěšily naše klienty již dopoledne u nás v Žatci. Dále vystoupily děti z MŠ a ZŠ Vroutek s pásmem vánočních písní. Pozvání přijal také Domov Krajánek Jesenice, který program obohatil tanečním vystoupením a poté následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrál pan Kratina. Děkujeme Domovu Vroutek za pozvání a příjemné strávené odpoledne.

Mikulášská besídka ve Vroutku
Pondělí  26.11.

V pondělí 26.11. se opět slavilo. Tentokrát byla slavnostní tabule připravena pro klienty narozené v měsíci listopadu. Společně měli možnost posedět, zavzpomínat a popovídat si u dobrého zákusku a kávy. Nechyběl ani přípitek s panem ředitelem, od kterého každý oslavenec obdržel růži.

Listopadová oslava narozenin
Středa  07.11.

Tentokrát se u nás sešli malé děti i dorost, aby nám předvedli, co se naučili pod vedením své učitelky paní Fábryové. Tančilo se na lidové písně z Čech i z Moravy. Ocenili jsme nejenom um dětí, ale i krásné kostýmy. V sále panovalo příjemné napětí a na závěr odměnili tanečníky bouřlivým aplausem.

Vystoupení dětí ze ZUŠ Žatec
Pondělí  05.11.

A zase ty Hašlerovky! Po delší době nás opět navštívil pan Šedivý se svým pásmem písní od Karla Hašlera. Mezi písněmi nás obeznámil se životem skladatele, který vždy nebyl v přízni mocných. Naši klienti tento repertoár mají ve velké oblibě a tak se zvesela zpívalo. Sám pan Šedivý si chválil zdejší atmosféru a ani mu nepřišlo, že přetáhl čas. Pochválil nás, že naši klienti jsou dobře rozezpívaní, že s nimi musíme často trénovat. V jiných domovech takovou podporu nezažívá. To nás samozřejmě potěšilo. Zpíváme třikrát v týdnu, někdy i více.

Vystoupení pana Šedivého
Pondělí  29.10.

Tentokrát koncem měsíce proběhla další oslava narozenin, a to v pondělí 29.10. Tento měsíc bývá obvykle, co do počtu oslavenců, silný. I nyní jsme se sešli ve větším počtu u podzimně laděného stolu v naší reminiscenční místnosti. Pro všechny byl tradičně připraven domácí zákusek, káva, čaj i přípitek. Klienti strávili příjemnou hodinku, při které si opět zavzpomínali a popovídali s panem ředitelem. Na závěr každý oslavenec obdržel s rukou pana ředitele květinu s gratulací.

Říjnová oslava narozenin
Úterý  23.10.

V úterý 23. října se v kapli Božího milosrdenství v Domově pro seniory poprvé konala zádušní mše za všechny drahé blízké, kteří nás opustili v tomto roce. Pozvány byly jejich rodiny, aby se mohly společně pomodlit a zavzpomínat. Mši sloužil otec Vilém, farář z Liběšic, který k nám dochází každé úterý.

Zádušní mše
Sobota  20.10.

V sobotu 20. října se konal v pořadí již 9. Reprezentační ples Domova pro seniory a pečovatelské služby v Žatci. Ples probíhal opět v Lidovém domě, o jehož výzdobu se postarala naše ergodílna a také květinářství Cinke, které přidalo i další květiny na výzdobu sálu jako sponzorský dar. Tímto jim velmi děkujeme. K tanci a poslechu nám hrála skupina Aleše Musila FREE BAND a celý večer byl doprovázen bohatým programem. Předtančení nám tradičně připravily děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Fábryové a mohli jsme si tak užít několik vstupů s lidovými tanci v krojích. Poté přišla na řadu naše klientka paní Hana Postlová s asistentkou a předvedla nám tanec na vozíku, jehož kurzy v našem domově pravidelně probíhají. Každý příchozí obdržel slosovatelnou vstupenku, které se později losovaly o zajímavé ceny, jichž bylo letos 40. V 10 hodin večer přišel na řadu zpěvák a impersonátor Jakub Machulda, který vystoupil jako Elvis Presley a na parket přilákal spoustu tanečníků. A na závěr programu nás čekalo půlnoční překvapení - skupina Street hard workers se svým street workout - sportovní aktivita s vlastní vahou těla s cviky na hrazdě, zemi apod. Byla to pro všechny nečekaná a vzrušující podívaná. I letos se nám ples velmi vydařil a těšíme se na další již jubilejní desátý v roce 2019. Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem sponzorům a těm, kdo se podíleli na přípravě a organizaci plesu.

9. Reprezentační ples
Středa  17.10.

Mateřská škola speciální nás pozvala, abychom ve středu 17.10. společně s dětmi, navštívili Krásný dvůr a zámecký park. Rádi jsme přijali a výletu se zúčastnilo 6 našich klientů. Pro děti i naše seniory byl připraven bohatý program. Děti během prohlídky zámeckého parku plnily nejrůznější úkoly a naši klienti se kochali místní nádhernou přírodou. Poté jsme poseděli v kavárničce na nádvoří u kávy a výborného zákusku a na závěr se projeli v kočáře taženém koňmi Cipískem a Kačenkou. Počasí nám také přálo a tak jsme zde strávili nádherné dopoledne.
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat MŠ Speciální za to, že jsme mohli opět vidět Krásný Dvůr a park a možnost posedět a občerstvit se v kavárně. A také paní Ivetě Vaškové za vyhlídkovou jízdu po parku a příjemné a vstřícné jednání.

Výlet do Krásného Dvora
Středa  17.10.

Ve středu, 17. 10. 2018 jsme se zúčastnili již XVIII. ročníku Dubského koláče, kde jsme měli možnost ochutnávat a hlasovat pro nejchutnější zákusek. K hodnocení za náš domov přispěla paní Fritschová, která využila svých zkušeností, neboť celý život pracovala ve stravování. Náš domov se také prezentoval chutným dezertem s banánem "Lambáda", který vytvořila naše kolegyně. Ostatní klientky si rády zasoutěžily, jak v pohybových, tak vědomostních i kuchařských dovednostech a znalostech, ve kterých byly velmi úspěšné. Dubské slavnosti jsme si moc užili a velmi nás se svým vystoupením překvapila skupina „Frajerky z Galerky“, které nám před obědem zahrály k poslechu i k tanci.

Dubský koláč
Úterý  16.10.

Již po několikáté jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili Turnaje v Boccie pořádaném Domovem pro seniory v Kadani. Jednalo se o 9. ročník a my v něm obhajovali loňské 2. místo. Tentokrát jsme si opravdu věřili a doufali v prvenství. Už od začátku se vše dobře vyvíjelo a tak jsme se ve finále opět setkali s loňským přemožitelem - Chomutovem. Finále bylo velmi napínavé, a přestože jsme nakonec podlehli našemu soupeři rozdílem 2 bodů, radost byla veliká. Celý program zpestřil maskot Maxipes Fík, který nám předvedl svůj sportovní um a účastnil se i vyhlášení vítězů. Už se těšíme na příští jubilejní turnaj a Chomutove těš se …..!

Turnaj v Boccie
Úterý  16.10.

V úterý 16.10. nás v odpoledních hodinách přišel pobavit zpěvák, herec a moderátor Šimon Pečenka, který zde již úspěšně vystupoval s pořadem o Karlu Gottovi. Tentokráte si pro naše klienty připravil hudebně - zábavný program věnovaný Václavu Neckáři a jeho písničkám. Kdo by neznal "Lékořici", "Půlnoční", "Stín katedrál", "Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě" a mnoho dalších. Jako tradičně nechybělo průvodní slovo plné zajímavostí a perliček ze života Václava Neckáře.

Hudební vystoupení
Úterý  25.09.

Tentokrát úplně poprvé jsme 25. září vyrazili na Janovský sedmiboj. Na úpatí Krušných hor v hezkém prostředí stojí Domov pro seniory, kde si pro nás připravili bohatý program i pohoštění. Program zahájily litvínovské Sokolky, následovali klienti z místního domova se svým hudebním vystoupením a nakonec se nám tajil dech nad kousky fakíra, který polykal ohňové louče a meče. Součást jeho vystoupení bylo i předvedení Hroznýše královského, kterého si soutěžící mohli pohladit. A světe div se, o tento zážitek byl velký zájem, i mezi dámami. Některé disciplíny pro nás byly nové, např. hod pěnovým válcem na cíl a skládání slov z písmen na čas. Nevím jestli to bylo tím, že jsme se teprve rozkoukávali v novém prostředí nebo nepřízní osudu, ale v každém případě jsme skončili na posledním místě. Ale den to byl krásný …..

Janovský sedmiboj
Pondělí  17.09.

V září se opět slavilo. Klienti narození v tomto měsíci oslavili společně své narozeniny 17. září. Jako každý měsíc čekal na naše klienty slavnostně prostřený stůl, tentokrát již laděný do podzimní atmosféry. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění ve formě domácího jablečného zákusku a kávy, a také přípitek s panem ředitelem, který každému osobně popřál a předal květinu.

Zářijová oslava narozenin
Sobota  15.09.

Letos měly dny EHD v Žatci téma "DVORKY". Tentokrát nebylo stanoviště u nás v domově, ale v pasáži mezi autobusovým nádražím a Obloukovou ulicí. Přestože se tento dvorek nazýval Trhový, my jsme zvolili téma RETRO HRY. Nabídli jsme veřejnosti zhlédnout staré hračky, deskové hry a možnost vše si vyzkoušet. V naší malé dílničce si k radosti rodičů děti mohly vyrobit foukačku - měla velký úspěch. Hráli si celé rodiny od dětí až po prarodiče. Starší zavzpomínali na své dětství a děti objevovaly netušené. Hrály se kuličky, stolní fotbálek, skákal se panák, jezdilo se na koloběžce, velký zájem byl o plechovou autodráhu a nejmenší ocenili houpacího koníka. Posuďte atmosféru z našich fotografií. Děkujeme za zapůjčené exponáty panu Pavlu Jamborovi

Dny EHD
Středa  12.09.

Již několik let u nás pravidelně probíhá aktivita s názvem "TA NAŠE PÍNIČKA ČESKÁ", kterou vede paní Benešová. Součástí aktivity je také bubnování na DRUMBENY. Drumben je český vynález vyrobený z recyklovaného papíru a překližky. A protože zájem o tuto aktivitu je stále velký, zakoupil náš Domov několik sad drumbenů pro naše klienty. Drumbeny jsou dodávány bez povrchové úpravy a tak jsme si je sami vyzdobili a nalakovali pro větší odolnost. Posuďte sami jak se nám to povedlo. Zde jsou fotografie před a po …

Nové Drumbeny
Středa  12.09.

Jako každý rok i letos jsme byli pozváni do Bystřan na Farmářské hry. A tak jsme se 12. září za slunného počasí s chutí vydali soutěžit. Hry probíhaly na rozlehlé zahradě domova, a tak čekání na disciplínu bylo zpříjemněno krásným výhledem na krajinu a na zámeček Doubravka. Stanovišť bylo 10 a všechna byla propojena farmářskou tématikou. Účastníci s radostí využili možnosti pohladit si vystavená zvířata - oslíka, kůzle a ovečku. Po vyhlášení vítězů hrála k tanci i poslechu místní dechová kapela Doubravanka. Soutěž se nehodnotila po týmech, ale na jednotlivce a z 56 hráčů naše klientka paní Buriánová skončila na 5. místě. Vzhledem k tomu, že to byla její první účast na soutěži, její umístění bylo úctyhodné.

Farmářské hry v Bystřanech
Čtvrtek  30.08.

Na konci prázdnin proběhla v Žatci tradiční Dočesná. Mnoho našich klientů si rádo vzpomíná jak tyto oslavy probíhaly v dobách jejich mládí a tak jsme se s několika z nich vydali v pátek 30. do města, abychom jim tuto tradici připomněli. Prošli jsme se podél stánků z pivem a jinými dobrotami, prošli si historické tržiště a podívali na náměstí, kde se již všechno připravovalo k večernímu zahájení. Někteří ochutnali pivo, někdo si dal raději zmrzlinu. Počasí nám přálo a tak se nám naše výprava do víru dění vydařila.

Návštěva Dočesné
Pondělí  27.08.

V pondělí 27. srpna proběhla poslední letní oslava narozenin našich klientů. Opět jsme se sešli v příjemném prostředí naší reminiscenční místnosti u domácího zákusku a kávy, společně zavzpomínali a připili na zdraví do dalších let. A ještě foto na památku …

Srpnová oslava narozenin
Čtvrtek  09.08.

Ve čtvrtek 9.června k nám opět zavítal všemi oblíbený pan Černohouz z Olomouce. Za doprovodu kytary a harmoniky zahrál písně Karla Hašlera, Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckého, Václava Bláhy a také písně staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti. I přes horké počasí byl zájem velký a klienti si vystoupení velmi užili a pěkně od podlahy společně zazpívali.

Hudební vystoupení p. Černohouze
Pondělí  30.07.

30. července se opět slavilo. Tento měsíc jsme se setkali v malém počtu a oslava tak probíhala v komorním duchu. Během posezení u kávy a zákusku se příjemně povídalo a hlavně vzpomínalo. Klienti si tak odnášeli hezký pocit z příjemně prožité hodinky a také květinu, kterou obdrželi od pana ředitele.

Červencová oslava narozenin
Středa  25.07.

Ve středu 25.7. se na dvoře našeho domova uskutečnila letos již 2. zahradní slavnost. Přestože v tyto dny panuje opravdové letní počasí o zahradní slavnost byl velký zájem a klienti si ji náramně užili. Jako vždy nám k tanci a poslechu hrál pan Tříska s dcerou, na rožni se opékaly párky a čepovalo pivo. Děkujeme také slečnám, které se postaraly o příjemné zpestření se svými dvěma psy, kteří našim klientům udělali velikou radost.

Zahradní slavnost
Středa  11.07.

11. července do našeho domova zavítal kouzelník Valdini, který nám přichází každý rok zpestřit léto. I tentokrát přijel pobavit naše klienty s vystoupením plné kouzel a triků. Klienti mohli vidět např. kouzla s kloboukem, kartami, mizením věcí a mnoho dalšího. Do několika kouzlených triků zapojil i naše diváky a personál.

Vystoupení kouzelníka Waldini
Pondělí  25.06.

25.6. jsme opět slavili. Tentokrát se na oslavě sešli klienti narození v měsíci červnu. Pro oslavence byl připraven slavnostně prostřený stůl s domácím zákuskem, kávou a přípitkem na zdraví. Během posezení si klienti zavzpomínali na místo svého narození a bydliště. Na závěr všem osobně popřál a květinu předal pan ředitel.

Červnová oslava narozenin
Pátek  22.06.

Vždy koncem školního roku nás naši malí kamarádi ze Speciální mateřské školky pozvou na svoji zahradní slavnost, kde šerpují školáčky. A tak 22.6. jsme se vydali mezi děti, které mají naši klienti tak rádi. Na slavnosti účinkovalo několik hudebníků z lidové školy umění a pak každá třída z MŠ měla připravený krátký program. Zpívalo se, tančilo, hrálo se divadlo, prostě bylo veselo. Zúčastněné dámy z dětí nespustily oči a nadšeně tleskaly. Přejeme dětem krásné léto a školákům mnoho úspěchů.
Děkujeme za pozvání.

Zahradní slavnost v MŠ speciální
Úterý  19.06.

V úterý 19. června u nás proběhla první letošní zahradní slavnost. Jako každý rok si klienti mohli užít zahradní párty s buřty na rožni, pivem a hudbou pana Třísky. Počasí se se vydařilo a tak byl o akci velký zájem, nejen z řad našich seniorů. Akce se zúčastnily také klientky klubu Pečovatelské služby U hřiště a klienti organizace Kamarád LORM s doprovodem, jejichž zahradní slavnost jsme navštívili minulý týden. Všichni se společně pobavili, zazpívali a zatančili na hudbu pana Třísky a jeho dcery. Tímto jim děkujeme a na další zahradní párty na shledanou.....

Zahradní slavnost
Úterý  19.06.

V úterý 19. června jsme se na pozvání vydali na úpatí Krušných hor, do Meziboří. Každým rokem zde probíhá soutěžní slavnost Mezibořské slunce s bohatým kulturním programem. Tentokrát bylo 5 disciplín, pro nás nejtěžší bylo podle vůní určit potraviny nebo koření. Za to v předávání míčku badmintonovými pálkami jsme byli nejlepší. Ale přes veškeré úsilí jsme opět skončili na posledním místě :( Naši lítost rozptýlil svým úžasným vystoupením Vláďa Hron.

Mezibořské slunce
Pondělí  18.06.

V pondělí 18.6. nás přišly navštívit děti z MŠ Fugnerova, aby nám ve své besídce předvedly co se naučili během školního roku. Děti vystoupily s pásmem básniček, říkadel a lidových písní. Na závěr našim dojatým klientům předaly ručně vyrobené dárečky. Vystoupení mělo velký úspěch a všichni si ho velmi užili. Dětem moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Vystoupení MŠ Fügnerova
Pátek  15.06.

V pátek 15. června jsme byli pozváni na 1. ročník zahradní slavnosti "Radost bez hranic", kterou na zahradě svého týdenního stacionáře pořádala organizace Kamarád LORM. Dopoledne bylo věnováno dětem, pro něž byly připraveny soutěže a tvořivé dílny. Odpoledne pak následoval blok vystoupení, ve kterém se nám představil např. Kamarád LORM s hudebním vystoupením, MPS Louny s tanečním vystoupením, MŠ Alergo s ukázkou jógy a další. Odpoledne plné zábavy jsme si velmi užili a tak se těšíme na další setkávání.

Radost bez hranic
Pondělí  11.06.

11. června jsme jako každý rok jeli na jarní výlet, který pro nás pořádala cestovní agentura BABY - TOUR p. Theuerové. Tentokrát jsme se vypravili na všem mediálně známé Čapí hnízdo v Olbramovicích. Navštívili jsme ekocentrum s komentovanou prohlídkou Labyrintu s divokými hendikepovanými zvířaty a exotickými zvířaty, prošli jsme se po stezce mezi velkými hospodářskými zvířaty a kolem rybníka Slavíč. Na závěr jsme si prohlédli dominantu areálu - multifunkční halu ve tvaru čapího hnízda. Po náročné dopolední prohlídce na nás čekal oběd v areálu čapího hnízda, kde jsme si odpočinuli, poseděli při kávě a vše završili společnou fotografií. Poté jsme se příjemně unavení a plní nových zážitků vydali na cestu domů. Tímto děkujeme městu Žatec - komunitní plánování za finanční podporu zájezdu. Už se těšíme na příští rok.

Jarní výlet
Čtvrtek  07.06.

7.6. pořádalo Sociální centrum pro rodinu již 2. ročník BUM FESTu na Dvoře Sv. Jakuba v Žatci. Jeho cílem je mezigenerační setkání spojené s přehlídkou zájmových kroužků, které využívají při své činnosti drumbeny a jiné rytmické prvky. I náš domov se již po druhé zapojil do této akce. Zúčastnili se klienti, kteří se u nás pravidelně setkávají při tzv. "bubnování", které vede paní Benešová ze jmenovaného sdružení. A tak naši klienti měli možnost předvést co i přes pokročilý věk dokáží, nejstarší účastnicí z našeho domova je již 93 let. Senioři si užili nejen své vystoupení, ale také vystoupení dětí ze škol. Akce se velmi vydařila a všichni si užili krásné dopoledne.

BUM FEST
Pátek  01.06.

1.června oslavily svátek všechny děti a tak se i u nás uskutečnil DĚTSKÝ DEN. Již po čtvrté jsme pořádali odpoledne plné soutěží pro děti a vnoučata zaměstnanců a klientů našeho Domova. Tentokrát byly soutěže i dekorace v pirátském a námořnickém duchu. Děti si mohli v 10 disciplínách vysoutěžit peníze zvané "Babkovky", za které si pak v našem pirátském bazaru koupily od námořníka zajímavé zboží. Soutěžily např. v lovení perel, přebírání hákem, střelbou na piráty či hodem měšcem. V kuchyni pro ně připravili výborné pohoštění ve formě ovocných špízů. Na dvoře Domova si také všichni mohli prohlédnout závodní auto z žateckého HRT REALLYE TEAMu. Tímto jim děkujeme za zajímavé zpestření zejména pro kluky a tatínky. Auto si prohlédl a vyzkoušel i náš pan ředitel. Přestože nám počasí velmi nepřálo a musela se většina disciplín přestěhovat do sálu, děti byly nadšené a spokojené a odnášely si domů krásné zážitky a vybranou odměnu.

Dětský den
Čtvrtek  24.05.

24. května jsme se vydali teprve 2. ročník Mašťovského senior cupu, kde se nám loni podařilo získat 1. místo. I letos byla celá akce dobře zorganizovaná, na naše klienty čekaly soutěže: jízda na rotopedu, košíková, střelba floorballovou hokejkou, bollo ball, kuželky, mozkový jogging a jiné. Nejvíce jsme se zapotili právě u poslední jmenované disciplíny. Mezi obědem a vyhodnocením jsme si zahráli Bingo, Aktivity a přišli nás potěšit 3 canisterapeutičtí psi - australští ovčáci. Na rozdíl od posledního výjezdu jsme si polepšili …….. tentokrát bramborová medaile! Domů jsme odjížděli příjemně unaveni krásnými zážitky.

Senior cup Mašťov
Pondělí  21.05.

Uplynul měsíc a máme tu další oslavu narozenin, tentokrát květnovou. 21.5. jsme se sešli abychom společně poseděli a zavzpomínali a zároveň ochutnali výborný domácí zákusek, dáli si kávu nebo čaj a připili si navzájem na zdraví do dalších let. Na závěr každý oslavenec obdržel květinu a gratulaci od pana ředitele.

Květnová oslava narozenin
Čtvrtek  17.05.

Po roce k nám opět zavítal italský tenorista Giancarlo Ruggieri se svou manželkou Soňou, která jeho koncert doprovází baletním vystoupením. Na své si přišli především milovníci oper a operet, ze kterých nám zazpíval známé árie v několika jazycích. Klienti mohli slyšet také češtinu, kterou zazpíval árii Joj cikán z operety Hraběnka Marica. Zpestřením byl také baletní doprovod při, kterém paní Soňa vystřídala několik kostýmů. Klientům se koncert velmi líbil a již se těší na příští návštěvu.

Vystoupení italského tenoristy
Středa  16.05.

Jako každý rok i letos jsme byli pozváni do Podbořan na soutěžní klání a tak jsme 16. května vyrazili. Počasí nám nepřálo, pršelo, a tak všechny disciplíny byly přesunuty do prostor domova, bylo jich 11. Zasoutěžit jsme si mohli v lovení ryb, košíkové, kopu na cíl, hledání pokladu, hodu na cíl, kuželkách, cvrnkané a v jiných. V některých disciplínách jsme excelovali zatímco v jiných jsme nebyli příliš úspěšní. A tak nás ani moc nepřekvapilo krásné poslední místo. HI HI .... :D
Potěšil nás výborný oběd - řízek, salát a moučník. Po vyhodnocení hrál k tanci a poslechu pan Tříska s dcerou a tak jsme odjížděli v dobré náladě.

Soutěžní klání v Podbořanech
Neděle  13.05.

V neděli 13.5. měly svátek všechny maminky a proto do našeho domova zavítaly děti ze Základní umělecké školy, aby nám svým vystoupením zpestřily tento sváteční den. Zahrály nám známé i méně známé melodie na elektrické varhany a také zarecitovaly několik básní. Zájem o tuto akci byl veliký, jako vždy když nás navštíví děti. Děkujeme za krásný den matek.

Svátek matek
Čtvrtek  10.05.

Ve čtvrtek 10. května jsme podnikli výlet do vesnice Holedeč nedaleko Žatce. S 12 klienty jsme navštívili firmu Emil Bureš HOPSERVIS s.r.o., která se dlouhodobě zabývá obchodováním s chmelem. Čekalo nás velmi milé přivítání s pohoštěním, prohlídka parku a dalších prostor firmy s výkladem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat majitelům a zaměstnancům firmy, kteří se nás ujali a umožnili nám strávit příjemné dopoledne. Cestou zpět jsme navštívili ještě stánek se zmrzlinou, abychom tak završili pěkný výlet.

Výlet do Holedeče
Pátek  27.04.

V pátek 27. dubna odpoledne jsme se zájemci z řad klientů společně připravovali domácí bramboráky. Klienti se mohli zapojit podle svých možností: loupat a strouhat brambory a česnek, přisypávat mouku, koření a míchat. Všem šla práce pěkně od ruky a tak jsme již k odpolední svačině mohli ochutnávat. Příště zkusíme upéci něco ze sezonního ovoce.

Společná příprava bramboráků
Úterý  24.04.

Jako vždy i tento měsíc jsme společně s klienty slavili narozeniny, tentokrát dubnové. Sešli jsme se v příjemném prostředí reminiscenční místnosti u slavnostně prostřeného stolu. Pro klienty bylo připraveno drobné pohoštění ve formě domácího zákusku a přípitek s panem ředitelem. Oslavenci si společně zavzpomínali a zároveň se od pana ředitele dozvěděli jaké akce nás v nejbližší době čekají a na co se mohou těšit. Na závěr všem pan ředitel osobně pogratuloval a předal květinu.

Dubnová oslava narozenin
Středa  18.04.

Naposledy v tomto školním roce, k nám 18. dubna odpoledne se svým vystoupením zavítaly děti ze Základní umělecké školy v Žatci. Tentokrát se nám představil literárně dramatický a hudební obor. Měli jsme možnost vidět krátké divadelní představení, hru na kytary a také zpěv. Jako pokaždé, když u nás vystupují děti, byl i tentokrát o vystoupení velký zájem. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Vystoupení ZUŠ
Pátek  13.04.

Přání jedné naší klientky navštívit nábřeží Ohře se ukázalo zajímavým pro více klientů. Průběžně jsme naše seniory vozili k zimovišti, kde krmili kačeny, procházeli se po okolí a posedávali na lavičkách. Někteří porovnávali vzhled nábřeží s tím, jak si ho pamatují za svého aktivního života. Cestou zpět jsme zavezli zájemce k místu jejich posledního bydliště a také na náměstí v Žatci. Akce měla velký ohlas. Zájem byl tak veliký, že nám jeden den nestačil, dokonce ani dva, takže za hezkého počasí budeme pokračovat.....

Návštěva zimoviště vodního ptactva
Čtvrtek  12.04.

Již pravidelně se u nás v domově setkává několik naši klientek se 2 skupinami dětí, které je navštěvují v rámci kurzu etikety. Tentokrát jsme přijali jejich pozváni my a to na besedu na téma Péče o pleť a líčení, která se konala 12.4. v odpoledních hodinách v Dětském domově. Děti na tuto akci sami připravily pohoštění ve formě chlebíčků a sladkého pečiva. Po přednášce se děti i lektorky věnovaly také našim klientkám, které si tak mohli užívat kosmetickou péči z jejich rukou. V příjemném a vřelém prostředí se nám moc líbilo a tak se těšíme na další společné setkávání....

Návštěva Dětského domova
Neděle  01.04.

1.4. jsme měli možnost prezentovat výrobky našich klientů na Svatojakubském dvoře pana Černého. V krásném prostředí si veřejnost mohla prohlédnout i zakoupit výrobky z patchworku, háčkované hračky, čepice, deky, dekorace pletené z papíru, madeirová vejce, čokoládové pralinky a jiné. K dobré náladě přispěl i heligonkář s širokým repertoárem. Otevřené byly také krámky s kořením a zdravou výživou. Na dvoře předváděl své umění kovář, řezbář a košíkář. K radosti dětí, zde byli i koně, na nichž se mohli zájemci projet. A protože tu koně nebyli poprvé, pohybovali se zde zcela suverénně. Zašli i do baru, né na paňáčka, ale na cukr. Navazovali nová přátelství i s polibkem na tykání.

Velikonoce na dvoře Svatého Jakuba
Pondělí  26.03.

V pondělí 26. března se konala další oslava narozenin. Přestože jsme se sešli v malém počtu, oslava se velmi vydařila. Oslavenci společně strávili příjemné chvíle u kávy a zákusku a zavzpomínali na staré časy. Nechyběl ani tradiční přípitek s panem ředitelem a květina.

Oslava březnových narozenin
Středa  21.03.

Ve středu 21.3. se na dvoře našeho Domova konala ukázka domácí zabijačky. Klienti mohli od rána sledovat řezníka jak zpracovává maso a vyrábí různé zabijačkové pochoutky a zavzpomínat si na tradiční vesnickou zabijačku. V odpoledních hodinách následovala slavnost s připomenutím tradičního masopustu s průvodem maškar a ochutnávkou jitrnic a piva, také kůží, polévky, škvarek či tlačenky. Masopustního veselí se zúčastnili také 2 poníci Tarzan a Antonín paní Jiřiny z Perče, které nám představily Natálie Popová a Barbora a Kateřina Vicanovi, tímto jim děkujeme za milé zpestření. Děkujeme také paní Miluši Bláhové, která ušila hlavu na koně a hlavně našemu řezníkovi panu Kůželovi, který celý den vše připravoval.
Zábava se velmi vydařila a klienti si odnášeli spoustu pěkných zážitků a už se těší na příští rok.

Domácí zabijačka
Středa  21.03.

Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci pořádalo jako každoročně Velikonoční jarmark. Konal se 21.-24. března ve Staré papírně. K prodeji zde byly velikonoční dekorace, košíčky, keramika, šperky, svíčky, včelí produkty, koření, perníčky a mnoho dalšího. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet svoji zručnost a vyrobit si sami dekoraci ve tvořivých dílničkách. Nechyběl ani náš Domov, který se zde prezentoval výrobky ergodílny, na jejichž vytváření se podílejí naši klienti. Jednalo se o různé velikonoční a jarní dekorace, také drobné hračky, ručně malované tašky, šátky či prostírání a mnoho dalších drobností. Tímto děkujeme za možnost představit naši práci a těšíme se na další spolupráci.

Velikonoční jarmark
Čtvrtek  15.03.

Ve čtvrtek 15. března u nás vystoupili žáci ZUŠ ze třídy pana učitele Aleše Musila, který vyučuje hru na dechové nástroje. Společně našim klientům zahráli směs českých lidových písní, které si s nimi mohli senioři zanotovat. Vystoupení navodilo příjemnou atmosféru po delší pauze způsobené chřipkovou epidemií a přispělo ke zlepšení nálady našich klientů. Už se těšíme na další nadcházející akce.

Hudební vystoupení ZUŠ
Pondělí  19.02.

19.2. jsme jako každý měsíc slavili společné narozeniny klientů narozených v únoru. Tentokrát jsme se sešli v malém počtu, ale přesto jsme společně strávili hezkou hodinku při rozhovoru s p. ředitelem při kávě a zákusku. Na závěr byla předána květina s přáním zdraví do dalších let.

Únorová oslava narozenin
Pátek  26.01.

V pátek 26. 1. byl o druhé kolo prezidentských voleb velký zájem i u nás v Domově pro seniory. Z 56 klientů, kteří u nás mají hlášeno trvalé bydliště, přišlo k volbám 40 klientů, 4 klienti si obstarali voličský průkaz a na voličský průkaz volila i jedna návštěva.

2. kolo prezidentských voleb
Středa  24.01.

Ve středu v dopoledních hodinách nás navštívila 1. třída dětí z MŠ ze Studentské ulice. Děti přišly na exkurzi našeho Domova v rámci projektu poznávání různých povolání a řemesel. Tentokrát bylo cílem seznámit děti s profesí volnočasového pracovníka v domově pro seniory. Děti si nejprve prohlédly prostředí, ve kterém se většina volnočasových aktivit odehrává - kapli, společenskou místnost, reminiscenční místnost a v neposlední řadě dílnu, kde právě probíhalo pravidelné setkání klientů. V dílně děti nejvíce zajímal papoušek Honzík, ale také co naši klienti vytvářejí. Toto mezigenerační setkání obohatilo i naše klienty, které vždy blízký kontakt s dětmi potěší. Na závěr děti klientům zarecitovaly a zazpívaly a zároveň přislíbily vystoupení na den matek. Příští týden nás ještě čeká návštěva 2. třídy, na kterou se již teď těšíme.

Exkurze dětí z MŠ Studentská
Pondělí  22.01.

Dne 22.ledna k nám přijel pan Pecháček ze známé skupiny Šlapeto se svým hudebním vystoupením. Za doprovodu kytary nám zazpíval písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky. Zájem našich klientů byl velký o čemž svědčí zaplněná společenská místnost. Většinu písní senioři znali a tak si je také společně s naším hostem zazpívali. Vystoupení sklidilo veliký úspěch a tak se těšíme na příští návštěvu.

Hudební vystoupení člena skupiny Šlapeto
Středa  17.01.

Letos opět zařazujeme do našeho harmonogramu volnočasových aktivit taneční terapii! První proběhla ve středu 17. ledna v naší společenské místnosti. Tato aktivita je určena nejen klientům na vozíku, kteří se mají zájem učit tančit, ale také ostatním chodícím klientům. Pro všechny je to skvělá zábava spojená s tancem a vzpomínáním na písničky jejich mladých let. Tato terapie bude probíhat 1 x za 14 dní ve středu. Všichni klienti jsou srdečně zváni...

Taneční terapie
Pondělí  15.01.

Dne 15. ledna proběhla první oslava narozenin roku 2018. V naší reminiscenční místnosti se setkali lednoví oslavenci, aby společně strávili příjemné sváteční chvíle a navzájem si popřáli k narozeninám. Jako již tradičně čekal na klienty slavnostně prostřený stůl, káva a domácí zákusek. Narozeniny slavila také paní Křížová, která přišla v doprovodu manžela a na přípitek s ostatními klienty přinesla lahev sektu. Oslava se vydařila a klienti si odnášeli příjemné vzpomínky a květinu.

Lednová oslava narozenin
Pondělí  01.01.

Od 1.1.2018 jsme rozšířili naše služby. Dochází k nám 2x týdně p. Štafová, která provádí s klienty logopedická cvičení. V době její nepřítomnosti s klienty pracují zdravotní sestry. Používáme Afatický slovník a alternativní deník, který zdravotní sestry vypracovaly pro lepší komunikaci s klienty s afatickou poruchou. Naši klienti s fatickými poruchami tuto službu uvítali a těší se na každé cvičení.

Logopedická cvičení
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css