Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2016

Středa  21.12.

Ve středu 21.12. přišly potěšit naše seniory děti z mateřské školy Fugnerova, Žatec. Pod vedením paní učitelek si pro nás připravily vánoční besídku, ve které nechyběli básničky, písničky, tanec i známé koledy. Na závěr nám děti popřáli příjemné prožití vánočních svátků a rozdaly klientům vlastnoručně vyrobená přáníčka a vánoční dekorace. O vystoupení dětí byl jako vždy velký zájem a všem se moc líbilo.

Vánoční besídka MŠ Fügnerova
Středa  21.12.

Ve středu 21. prosince se již podruhé uskutečnil Vánoční výlet do okolí Žatce, na který nám opět dopravu sponzorsky zajistila firma Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, a.s. Tímto bychom jí za naše seniory chtěli poděkovat.
Autobus nás zavezl na náměstí v Lounech, kde jsme se mohli potěšit krásným vánočním stromem a Betlémem. Poté se naše kroky ubíraly směrem k městské knihovně, kde jsme na dvoře mohli obdivovat originálně ozdobené vánoční stromky, na jejichž výzdobě se podílely děti z mateřských škol. Zde se také nachází kavárna Jeroným, na jejímž provozu se podílejí lidé s handicapem. Zde jsme si v příjemném prostředí vychutnali teplou kávu či čaj a prohlédli si zajímavé výrobky ze sociálně - terapeutické dílny. Na závěr jsme se prošli po vánočně osvětleném lounském náměstí a vydali se na cestu zpět. Po příjezdu do Žatce jsme zamířili na Náměstí Svobody, kde jsme podnikli malou okružní jízdu a opět obdivovali nádherný vánoční strom a výzdobu. Pro naše klienty byl výlet jako vždy nádherným zážitkem a také připomínkou přicházejících Vánoc.

Vánoční výlet do okolí Žatce
Úterý  20.12.

V úterý 20.12. se konala společná prosincová oslava narozenin. Tentokrát se slavnostního posezení zúčastnilo 8 klientů, kteří své narozeniny oslaví nebo oslavili ke konci roku. Opět jsme mohli ochutnat výborný domácí zákusek od naší kolegyně Pavly Hauznerové, posedět a zavzpomínat si společně v příjemném prostředí a připít si na zdraví s panem ředitelem, který všem na závěr osobně popřál předal růži. Další narozeniny již oslavíme v novém roce 2017.

Prosincová oslava narozenin
Pondělí  19.12.

V pondělí 19. prosince se konal v našem Domově letos poslední vánoční večírek, tentokrát pořádaný pro seniory bydlící na 2. patře DS. Jako vždy čekala na klienty slavnostní tabule, u které strávili společnou hodinu při kávě a občerstvení a zpěvu známých písní písní a koled. Klienti si tak mohli společně užít vánoční atmosféru v příjemném prostředí. Na závěr všem již tradičně popřál pan ředitel krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Vánoční večírek
Úterý  13.12.

V úterý 13. prosince nás navštívily děti z 1. ZŠ, aby v tento adventní čas potěšily naše seniory vánoční besídkou. Děti nám zazpívaly známé písničky a koledy a také zatančily a zarecitovaly. Překvapením připraveného programu bylo účinkování malých mažoretek. Klientům se vystoupení velmi líbilo a někteří neskrývali své dojetí. Na závěr nám děti popřály příjemné svátky a obdarovaly všechny ručně vyrobenými perníčky.

Vánoční besídka 1. ZŠ
Pondělí  12.12.

V pondělí 12.12. proběhl u nás v Domově 2. vánoční večírek, tentokrát pro klienty, kteří bydlí na 1. patře domova. Posezení se konalo ve společné jídelně na 1. patře a naše seniory jako již tradičně čekalo příjemné posezení ve slavnostním prostředí. Nechybělo pohoštění ve formě zákusků a chlebíčků a společný zpěv koled a písní za doprovodu kytary. Večírku se zúčastnil také pan ředitel, který všem popřál příjemné prožití vánočních svátku a mnoho zdraví do nového roku.

2. vánoční večírek
Sobota  10.12.

V sobotu 10. prosince proběhly na Dvoře Sv. Jakuba adventní trhy, kterých jsme se také zúčastnili. Zákazníkům jsme mohli nabídnout výrobky z naší dílny - vánoční dekorace, dětské ručně malované tašky, šátky, svícny, apod. O vánoční trhy v tomto dvoře je rok od roku větší zájem, neboť si zde lidé mohou nakoupit originální vánoční dárky či dekorace a užít si příjemné adventní atmosféry.

Adventní trhy na Dvoře Sv. Jakuba
Čtvrtek  08.12.

Jako každý rok, jsou pro všechny klienty v předvánočním čase, pořádány vánoční večírky. První z nich se konal ve čtvrtek 8.12. na oddělení přízemí v Domově pro seniory. Pro klienty bylo připraveno drobné pohoštění v příjemném prostředí u vánočního stromku ve společné jídelně. Všichni tak měli možnost společně s panem ředitelem posedět a oslavit nadcházející vánoční čas za poslechu i zpěvu koled a známých písní. Na závěr všem pan ředitel popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok.

První vánoční večírek
Středa  07.12.

Ve středu 7. prosince u nás vystoupily děti a mládež z hudebně - dramatického oboru pod vedením paní učitelky Urbancové, aby naše klienty potěšily krásným zpěvem a představením. Na závěr si s našimi seniory zazpívali několik známých koled. Jako vždy byl o vystoupení dětí velký zájem a již teď se těšíme na další.

Adventní vystoupení ZUŠ
Pondělí  05.12.

V pondělí 5. prosince procházel jako již tradičně naším Domovem Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, aby potěšil naše seniory svou návštěvou a nadílkou a připomněl jim tradici tohoto svátku. Poté se zaměstnanci, klienti, jejich rodiny a přátelé mohli sejít na dvoře Domova kde si společně s Mikulášem zazpívali starou českou koledu, která předcházela slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Nakonec na děti a vnoučata zaměstnanců a klientů čekalo nadělování dárků Mikulášem a dětská diskotéka. Všichni přítomní si tuto akci moc užili a načerpali příjemnou adventní atmosféru.

Mikuláš a slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Úterý  29.11.

29.11. jsme byli pozváni na Adventní posezení, které pořádal Domov pro seniory Vroutek. Posezení se konalo v Kulturním domě Vroutek, kde byl pro všechny připraven bohatý program. Užili jsme si zde adventní pohodu, shlédli pěkná vystoupení, poslechli si hudbu pana Třísky, zatančili si a popovídali. Po dobré večeři jsme odjížděli domů plni příjemných dojmů.

Adventní posezení ve Vroutku
Pondělí  28.11.

28.11. 2016 v 10 hodin se v našem Domově pro seniory uskutečnil Preventivní projekt pro seniory, z knihy pod názvem "Černá kronika aneb ze soudních síní". Akci pořádalo Seniorcentrum Žatec a byla určena všem seniorům. Přednášky se účastnilo také několik našich klientů, kteří si zájmem poslechli čeho by se měli vyvarovat.....

Přednáška Policie ČR
Úterý  22.11.

Pravidelně ve středu 1 x za 14 dní probíhá u nás V Domově aktivita - bubnování se Sedmikráskou. Název projektu je "Ta naše písnička česká" a je vytvořen na míru seniorům. Tuto činnost u nás vede paní Benešová ze sdružení Sedmikráska. Účastní se jí 10 i více klientů, kteří si tato sezení velmi oblíbili. Během této aktivity se nejen bubnuje na drumbeny a zpívá, ale také cvičí, trénuje paměť a jemná motorika, pracuje s rytmem a mnoho dalšího.
Klienti, kteří se pravidelně "bubnování" účastní, často prezentují tuto činnost veřejnosti svým vystoupením.
Naposledy se s touto aktivitou představili během výroční chůze komunitního plánování, která se konala 22.11. u nás v Domově pro seniory.

Bubnování se Sedmikráskou
Pátek  18.11.

Každý pátek dopoledne v našem Domově probíhá skupinová aktivita - muzikoterapie "zpívánky". Scházejí se zde klienti, kteří rádi nejen zpívají, ale také vzpomínají na písničky jejich mládí. Pode vedením výchovného pracovníka si postupně mohou zazpívat písničky na přání a zároveň se doprovázet na jednoduché hudební nástroje. Cílem této aktivity je trénink paměti, radost, společné setkávání a sdílení, vnímání hudby, uplatnění vlastních kompetencí - výběr písně. Zájem o tuto aktivitu je veliký, což také dokládají fotografie.

Společné zpívání
Pondělí  14.11.

V pondělí 14.11. u nás jako každý rok vystoupil oblíbený pan Šedivý s pořadem o Karlu Hašlerovi. Diváci se měli možnost dozvědět mnoho zajímavého ze života tohoto skladatele a zároveň si poslechnout zazpívat všem známé písničky.

Vystoupení pana Šedivého
Pátek  11.11.

V pátek 11.11. nás navštívily děti ze Základní umělecké školy, aby nám pod vedením p. učitelky Fábryové zatančily české a moravské lidové tance. Děti všech věkových kategoriích tančili v lidových krojích, které tak vytvořili atmosféru starých časů. Klienti si mohli zavzpomínat a připomenout si své mládí. Všem se vystoupení moc líbilo a již se těší na příští návštěvu.

Taneční vystoupení ZUŠ
Pondělí  07.11.

Dne 7.11. se konala společná oslava narozenin klientů narozených v listopadu. Tento měsíc se u slavnostního stolu setkalo 5 klientů, kteří společně poseděli při kávě a zákusku a opět se dobře pobavili ve společnosti pana ředitele, který všem připil na zdraví a popřál hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Oslava listopadových narozenin
Čtvrtek  03.11.

3. a 4.11. 2016 se náš Domov zúčastnil konference "Ještě jsme tady", která se zabývala péčí o lidmi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Tuto konferenci pořádal Domov pro seniory v Kadani v kulturním domě Střelnice, kde byly také vystaveny fotografie a výrobky, které prezentovaly naši organizaci. Součástí konference byli workshopy, které se konaly v pátek 4.11., a kterých se účastnili také dvě z našich klientek. Ty pod vedením volnočasové pracovnice předváděli malování na látku a výrobu třásní k šálkám pro dekorační sněhuláky.

Konference ,,Ještě jsme tady"
Sobota  22.10.

V sobotu 22. října proběhl v Lidovém domě v Žatci 7. reprezentační ples Domova pro seniory a pečovatelské služby Žatec. Ples byl již tradičně zahájen předtančením dětí z tanečního oboru ZUŠ p. učitelky Fábryové. K tanci a poslechu nám po celý večer hrála skupina FREE BAND. Jako vždy na nás také čekal bohatý program, losování vstupenek o zajímavé ceny a půlnoční překvapení zaměstnanců Domova.
Dopravu našim klientů jako každý rok zajišťoval pan Martínek, který ochotně a zodpovědně přepravoval seniory z Domova na ples a zpět.
Všichni zúčastnění společně prožili příjemný večer plný nezapomenutelných dojmů. Již teď jsme zvědaví čím nás příští rok překvapí ples v pořadí už 8.....

7. reprezentační ples Domova pro seniory
Středa  19.10.

19. 10. jsme obhajovali loňské vítězství v Boccie. Tentokrát do Kadaně přijelo dohromady 6 týmů včetně jednoho nováčka z Klášterce nad Ohří. Ukázalo se, že štěstí je vrtkavé a samotný trénink nestačí. Umístili jsme se na 4. místě. Přesto nám to nevzalo dobrou náladu a užili jsme si pěkné dopoledne s bohatým programem. Uvidíme za rok ...

Turnaj v Boccie Kadaň
Pondělí  10.10.

Dne 10. 10. se v odpoledních hodinách konala oslava narozenin klientů, kteří se narodili v měsíci říjnu, tentokrát bylo rekordních 18 oslavenců. Většina z nich se sešla u slavnostně prostřeného stolu, aby společně poseděli u kávy a výborného domácího zákusku. Klienti si měli možnost zavzpomínat a popovídat v příjemném prostředí společně s panem ředitelem, který všem popřál mnoho zdraví do dalších let a osobně předal růži.

Říjnová oslava narozenin
Úterý  04.10.

Ve středu 4.10. proběhl ve zrekonstruovaných Starých papírnách v Žatci DEN ŽATECKÝCH SENIORŮ, který pořádalo Město Žatec. Této akce se zúčastnili i naši senioři, aby se představili při volnočasové aktivitě, kterou v našem Domově vede paní Benešová ze sdružení Sedmikráska. Klienti, kteří mají zájem se 1x za 14 dní setkávají při muzikoterapii, kde hrají na drumbeny a jiné nástroje, zpívají, procvičují paměť a mnoho dalšího. Vše, co během této aktivity dělají, tak měli možnost ukázat veřejnosti. Během akce si mohli nechat změřit krevní tlak a tělesný tuk, čehož také využili.

Žatecký den seniorů
Pondělí  03.10.
Den otevřených dveří

V pondělí 3.10. proběhl v rámci týdne sociálních služeb v Domově pro seniory Den otevřených dveří. Pro veřejnost byla od 10 do 16 hodin zpřístupněna velká část našeho Domova, kterou si lidé mohli projít za asistence našich zaměstnanců. Zájemci si prohlédli některá oddělení, společenskou místnost, ergodílnu, kapli a další prostory. Pro návštěvníky bylo připraveno promítání fotografií všech interiérů a videí z kulturních akcí Domova, k nahlédnutí byly také kroniky. V ergodílně měli možnost vidět klienty během volnočasových aktivit a prohlédnout si či zakoupit jejich výrobky. Pro všechny návštěvníky bylo k dispozici malé občerstvení.

Den otevřených dveří
Pátek  23.09.

V pátek 23. září u nás opět vystoupil p. Černohouz z Olomouce se svým kolegou. Jejich hudební pořad se skládal z lidových a staročeských písní, polek i valčíků, které jsou našim seniorům dobře známé. U všech těchto písniček si naši klienti mohli společně zavzpomínat a zazpívat. Podle viditelného zájmu je zde pan Černohouz stále velmi oblíbený a již teď se všichni těší na jejich další návštěvu.

Hudební vystoupení pana Černohouze
Středa  14.09.

Dne 14.9. jsme se zúčastnili turnaje ve cvrnkané v Domově pro seniory v Libochovicích. Soutěžily jsme ve tříčlenném družstvu ve složení: p. Franková, Kontrašová a Hartmannová. Celkem se zúčastnilo 8 družstev z různých zařízení. I když se nám jako týmu tentokrát nevedlo, naše soutěžící paní Hartmannová obsadila krásné třetí místo za nejvyšší počet bodů mezi ženami. Během soutěží nám k tanci a poslechu vyhrávala živá hudba známé i neznámé písničky, které nám zpestřily soutěžní program. Moc se nám zde líbilo a odjížděly jsme plni nových dojmů.

Turnaj ve cvrnkané v Libochovicích
Středa  14.09.

14. září u nás proběhla letos již třetí zahradní párty s opékáním buřtů, pivem a živou hudbou. Tentokrát nám přálo počasí a proto se zúčastnil velký počet klientů. Všichni byli nadšeni, že zde opět vystoupil oblíbený pan Tříska s dcerou, který nám celou zahradní slavnost zpříjemňoval svou hudbou. Součástí slavnosti bylo uvedení do provozu nových cvičebních prvků, které mohou využívat naši senioři k rehabilitaci. Akce se velmi povedla a všichni se již těší na další společné setkání.

Zahradní slavnost
Pondělí  12.09.

12.9. se jako každý měsíc konala společná narozeninová oslava klientů narozených v měsíci září. Tentokrát jsme se sešli v malém počtu 4 oslavenců. I přesto jsme se společně pobavili a zavzpomínali na předešlá léta. A jako pokaždé ochutnali vynikající domácí zákusek od naší kolegyně Pavly Hauznerové. Pan ředitel všem osobně popřál hodně zdraví do dalších let a předal růži.

Oslava zářijových narozenin
Čtvrtek  08.09.

Po krásném létě jsme se ve čtvrtek 8.9.2016 sešly s Tvořilkami abychom si vyzkoušely techniku savování a malby na textil. Tentokrát jsme pracovaly venku a zjistily jsme, že je to velmi příjemné. Výrobky se zdařily a tak jsme se spokojeně rozešly. Scházet se budeme jednou za 14 dní a to vždy ve čtvrtek od 13:30.

Už opět tvoříme
Středa  07.09.

Již po čtvrté jsme byli pozváni do Podbořan na Chmelové hry. Letos naše družstvo tvořili pí Kontrašová, pí Skořepová, p. Kadlec. Čekalo nás strhávání štoku, česání věrtele na čas, zašívání žoku a ochutnávka piv. Také jsme tvořili báseň na tři zadaná slova a musíme se pochlubit, že naše báseň sklidila největší potlesk. My a družstvo Chomutova jsme nasbírali stejný počet bodů, proto jsme museli o druhé a třetí místo losovat v kole štěstí. A tak jsme si letos dovezli krásné třetí místo.

4. Chmelové hry v Podbořanech
Středa  31.08.

Dne 31. 8. jsme měli možnost jet s několika klienty Domova pro seniory na výlet do okolí Žatce.

Výlet do okolí Žatce
Středa  24.08.

24.8. se naše tříčlenné družstvo (pan Kadlec, pan Hanzík a paní Franková) zúčastnilo letního setkání seniorů v Mostě na hipodromu. Byly zde připraveny různé soutěže, kde jsme mohli procvičit nejen zručnost, ale i filipa. Kulturní program byl letos opravdu bohatý, takže bylo na co koukat. Závěr klání jsme si zpestřili výletem na hrad Hněvín, odkud mohli naši dva pánové, kteří znali starý Most, z vyhlídky porovnat své vzpomínky s moderní skutečností.

Letní setkání seniorů v Mostě
Pondělí  15.08.

V pondělí 15. srpna jsme se opět sešli, abychom společně oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci srpnu. Oslava proběhla v příjemném duchu u slavnostně prostřeného stolu. Oslavenci, kterých zde bylo tentokrát šest, mohli posedět, zavzpomínat si a připít na zdraví do dalších let. Na závěr všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Srpnové narozeniny
Středa  20.07.

20.7. jsme letos uskutečnili již druhou Zahradní slavnost. Tato akce je mezi klienty velmi oblíbená, čemuž odpovídá i hojná účast.
Opět se opékaly buřty a čepovalo se žatecké pivo. K poslechu nám tentokrát hrál heligonkář, pan Hroš, zpívalo se i tančilo. I přes horké odpolední slunce vládla dobrá nálada, a tak byli všichni velmi spokojeni a užívali si společné zábavy.

Zahradní slavnost
Pondělí  18.07.

Červencové narozeniny jsme tentokrát slavili 18.7. Oslavenci byli pouze čtyři, a tak průběh měl spíše komorní ráz. Vzpomínalo se, vyprávělo a samozřejmě došlo na gratulace s květinou. Všichni si pochutnali na výborném jahodovém dortu a z milé atmosféry, která zde panovala, jsme měli dobrý pocit.

Červencové narozeniny
Úterý  12.07.

Naši klienti, kteří mají zájem, mohou Kapucínskou zahradu navštěvovat a dle zájmu a možností zde i pracovat. Vše je domluveno s obsluhou zahrady, která tuto aktivitu podporuje a vítá. Klienti si tak mohou posedět v příjemném prostředí, poznávat bylinky, starat se o ně, plít a pod. Tuto možnost jsme již využili a zahradu navštívili se skupinou klientů.

Dar dětské onkologii
Pátek  08.07.

Naši klienti, kteří mají zájem, mohou Kapucínskou zahradu navštěvovat a dle zájmu a možností zde i pracovat. Vše je domluveno s obsluhou zahrady, která tuto aktivitu podporuje a vítá. Klienti si tak mohou posedět v příjemném prostředí, poznávat bylinky, starat se o ně, plít a pod. Tuto možnost jsme již využili a zahradu navštívili se skupinou klientů.

Návštěva Kapucínské zahrady
Pondělí  04.07.

Dne 4.7. nás jako každé léto navštívil kouzelník Waldini, aby nám předvedl něco ze svého umění. Nechyběla kouzla se zvířaty, kartami a mizení předmětů. Do svého kouzlení zapojil také některé diváky a jako novinku předvedl napínavý trik - propichování hlavy vybraného diváka meči. Na závěr kouzelník tvaroval zvířátka s balonků, které pak na památku rozdával našim klientům.

Kouzelnické představení
Středa  29.06.
Open Funny Club 2016

Ve spolupráci se Sedmikráskou Žatec se rozjel projekt Open Funny Club 2016.
Všichni účastníci setkání v Domě s pečovatelskou službou v "Podměstí" byli
nadšení a jejich zápal a výrobky si můžete prohlédnout na fotografiích.
Další termín 27.6. v "Podměstí a 29.6.2016 na Jihu. Všichni zájemci o tvořivou činnost jsou srdečně zváni!

Akce je podpořena z rozpočtu Města Žatec v rámci Komunitního plánování
sociálních služeb.

Open Funny Club 2016
Úterý  28.06.

Stejně jako vloni jsme byli pozváni na zahradní slavnost Speciální MŠ, s kterou spolupracujeme. Naši klienti o tuto akci projevili nebývalý zájem. Mezi ně patřily bývalé učitelky mateřské školky a babičky, které mají ve zdejší školce svá pravnoučata. Všechny třídy měly připraveny krásné vystoupení, které nás dojalo. Děkujeme za pozvání a těšíme na další spolupráci.

Zahradní slavnost MŠ Speciální
Úterý  28.06.

Jako každoročně jsme se 28. 6. zúčastnili turnaje v pétanque v Domově pro seniory na Písečné v Chomutově. Turnaj jsme ještě stihli odehrát venku na hřišti, ale přídavné soutěže se museli přesunout kvůli vydatnému dešti do vnitřních prostor. Turnaj probíhal v soutěživém duchu. Potkali jsme zde i naše přátele a naší bývalou klientku, která měla ze setkání velikou radost. Líbil se nám i kulturní program, který obstaraly děti ze speciální školy. Tentokrát náš tým tvořily čistě dámy a to: paní Skořepová, Kopáčová a Kontrašová. Jako divák nás podpořila paní Franková.

Turnaj v pétanque
Pondělí  27.06.

Ve spolupráci se Sedmikráskou Žatec se rozjel projekt Open Funny Club 2016.
Všichni účastníci setkání v Domě s pečovatelskou službou v "Podměstí" byli
nadšení a jejich zápal a výrobky si můžete prohlédnout na fotografiích.
Další termín 27.6. v "Podměstí a 29.6.2016 na Jihu. Všichni zájemci o tvořivou činnost jsou srdečně zváni!

Akce je podpořena z rozpočtu Města Žatec v rámci Komunitního plánování
sociálních služeb.

Open Funny Club 2016
Sobota  25.06.

V sobotu 25.6. proběhla v prostorách Domova soukromá oslava narozenin naší klientky p. Zvěřinové. Oslavu uspořádala rodina p. Zvěřinové k jejím jubilejním 90. narozeninám.
Taktéž rodiny všech klientů mají možnost oslavit společně jakékoliv výročí a svátky v prostorách Domova pro seniory. K dispozici jsou jim stoly, ubrusy, nádobí a další zázemí, aby mohli strávit příjemné sváteční chvíle se svými blízkými.

Soukromá oslava narozenin
Úterý  21.06.

Opět jsme bodovali! 21.6. jsme se zúčastnili soutěže Mezibořské slunce, kde v několika disciplínách museli naši senioři dokázat svůj um a bystrou mysl. A hurá, podařilo se! Byli jsme druzí. Naše družstvo tentokrát tvořili tito klienti: paní Franková, Brunová, Kontrašová a Ledvinová. Všechny dámy odjížděly spokojené nejenom díky umístění, ale i díky kvalitním doprovodným programům. A ten gulášek ....!

Mezibořské slunce
Pondělí  20.06.

Dne 20.6. jsme se opět sešli na společné oslavě narozenin klientů narozených v měsíci červnu. Tentokrát nás u slavnostního stolu seděl neobvykle velký počet, protože narozeniny slavilo 16 klientů. Jako vždy nám na oslavu upekla naše kolegyně Pavla Hauznerová. Nyní jsme mohli ochutnat jablečné řezy, které všem velmi chutnali. Klienti strávili příjemné odpoledne ve společnosti pan ředitele, který si s nimi přiťukl na zdraví a popřál všechno nejlepší do dalších let.

Červnová oslava narozenin
Středa  15.06.

Ve středu 15.6. nás navštívily děti z 5. třídy ZŠ Komenského, aby společně s našimi seniory tvořily v rámci dopolední dílny. S žáky této třídy se mohli naši klienti setkat již na podzim, kdy k nám v rámci projektu 72 hodin přišly vystoupit a zasadit stromek. Tentokrát si pod vedením třídní učitelky Janíkové připravily a s našimi klienty vyrobily papírovou zavařovací lahev se včelkami. Během tvoření si děti se seniory dobře rozuměly a živě si povídaly. Po skončení této akce děti navštívily naše pravidelné zpívání s harmonikou a zazpívaly si společně s námi.

Tvoření s dětmi
Úterý  14.06.

Dne 14.6. jsme se opět setkali s našimi přáteli z Domova pro klienty s mentálním postižením Kamarád - LORM, abychom společně uspořádali turnaj v Člověče nezlob se. Soutěž se konala v naší reminiscenční místnosti a z každého zařízení se turnaje zúčastnili 4 klienti. Všichni bojovali se zápalem a prožívali každý úspěch i nezdar. Konečným vítězem se stala klientka našeho Domova p. Ledvinová. Vítězové i poražení si odnesli bohaté zážitky a drobné dárky. Už se těšíme Na další společný souboj.

Turnaj v Člověče, nezlob se
Pondělí  06.06.

Dne 6.6. jsme se s klienty našeho Domova zúčastnili Jarního výletu do Plzně, který zorganizovala cestovní agentura BABY - TOUR. Výlet byl pořádán pro Domov pro seniory a Pečovatelskou službu a další seniory ze Žatce. V Plzni jsme navštívili Techmánii - veselé a hravé technické muzeum v bývalé Škodovce, kde jsme si vše mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Přímo v areálu jsme si odpočinuli a naobědvali v pěkné velké jídelně a na závěr nahlédli také do planetária. Odpoledne jsme strávili nejprve na plzeňském náměstí, kde jsme zavítali především do skvělé cukrárny. Na závěr jsme měli možnost navštívit Pivovarské muzeum, které jako jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách střeží legendu pivovarnictví, a co se týče expozice, údajně nemá ve světe konkurenci. Seznámili jsme se s historií plzeňských hospod, viděli jsme sladovnu, hvozd, valečku, ale i laboratoř nebo pivní kuriozity. Součástí prohlídky byla ochutnávka vynikajícího plzeňského piva.
Přesto, že nás během odpoledne zastihla bouřka s vydatným deštěm, výlet se moc povedl a všichni si odnášeli spoustu bohatých zážitků. Tímto chceme poděkovat za skvělou organizaci pořádající agentuře a už teď se těšíme na příští výlet.

Výlet do Plzně
Čtvrtek  02.06.

Dne 2.6. se u nás již po druhé konal u příležitosti Mezinárodního dne dětí Dětský den. Přestože, nám počasí během příprav nepřálo, nakonec se vyjasnilo a den "D" jsme mohli trávit venku. Děti a vnoučata zaměstnanců i klientů prožily odpoledne plné soutěží, za které získaly peníze tzv. "babkovky". Za ty si mohli posléze nakoupit drobné i větší odměny ve formě hraček, papírenského zboží a výrobků z naší ergodílny. Děti si také mohly nechat pomalovat obličej či jinou část těla a sami si vyzkoušet obří bublifuk. Zaměstnanci kuchyně připravili pro naše soutěžící neobvyklé občerstvení z melounů a jiného ovoce. Na závěr si mohly děti zatančit při diskotéce.

Dětský den
Středa  01.06.

Ve středu vždy 1x za 14 dní se u nás koná v rámci muzikoterapie tak zvané "Bubnování", které u nás organizuje a vede sdružení Sedmikráska. První červnovou středu nám přálo počasí, a tak jsme se sešli tentokrát na dvoře našeho Domova. Pěkné počasí přilákalo velký počet zájemců, kteří se nově zapojili nebo se přišli jen tak podívat a s námi posedět.

Bubnování se Sedmikráskou
Pondělí  30.05.

Ve spolupráci se Sedmikráskou Žatec se rozjel projekt Open Funny Club 2016.
Všichni účastníci setkání v Domě s pečovatelskou službou v "Podměstí" byli nadšení a jejich zápal a výrobky si můžete prohlédnout na fotografiích.
Další termín 27.6. v "Podměstí a 29.6.2016 na Jihu. Všichni zájemci o tvořivou činnost jsou srdečně zváni!

Akce je podpořena z rozpočtu Města Žatec v rámci Komunitního plánování sociálních služeb.

Open Funny Club
Čtvrtek  26.05.

Ve čtvrtek 26.5. jsme se opět sešly na naší pravidelné schůzce tvořilek. Tentokrát jsme zkoušely techniku tupování na textil a posuďte sami jestli se to povedlo.....

Tvoření - klub seniorů
Středa  25.05.

Ve středu 25. 5. u nás přišly navštívit děti z mateřské školy "U mašinky". Děti nám pod vedením paní učitelek zazpívaly pásmo známých i méně známých písniček a také zatančily. Jejich pečlivě nacvičené vystoupení vzbudilo veliký ohlas u našich seniorů, kteří vždy přijdou na takovéto akce velice rádi.

Vystoupení dětí z MŠ U mašinky
Úterý  24.05.

Dne 24.5. proběhla na zahradě Domova letos první zahradní slavnost. Na klienty čekalo pohoštění ve formě buřtů na grilu a točeného piva. K tanci a poslechu nám hrál všem dobře známý pan Tříska s dcerou. O akci byl veliký zájem a klienti se jak vždy dobře bavili. Již se těšíme na další zahradní párty, která nás čeká v měsíci červenci, tentokrát s harmonikou.

Zahradní slavnost
Pondělí  23.05.

Dne 23.5. nás již podruhé navštívil p. Šimon Pečenka z Prahy, který zde tentokrát vystoupil s pásmem písniček z Osvobozeného divadla a Divadla Semafor. V pořadu zaznělo mnoho známých melodií od Davida a Goliáše přes Život je jen náhoda až po semaforský hit Babetta. Vystupující navíc přidal mnoho zajímavých informací o obou divadlech.

Hudební vystoupení Šimona Pečenky
Středa  18.05.

Jako každoročně jsme se zúčastnili 18.5. 15. ročníku Podbořanských her. Náš Domov reprezentovali p. Kontrašová, p. Skořepová a p. Kadlec. Svůj um museli prokázat v různých soutěžích zručnosti i důvtipu. Místní měli vše perfektně zorganizované a tak se našim účastníkům dopoledne velmi líbilo a po dobrém obědě jsme měli možnost si při hudbě zazpívat a zatančit. Těšíme se na 16. ročník.

Soutěžní klání v Podbořanech
Čtvrtek  12.05.

Dne 12. 5. byli naši klienti přizváni Speciální mateřskou školkou na výlet do Krásného Dvora. Spolu s dětmi jsme absolvovali prohlídku zámku a poté i zámeckého parku, kde se k nám připojili 3 asistenční kolie, z kterých měli naši výletníci velkou radost a se zájmem kladli majitelce otázky a psy si hladili. Samotný pohled na hrající si děti se psy stál za to. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Výlet do Krásného Dvora
Středa  11.05.

11. května nás navštívil operní zpěvák Giancarlo Ruggieri se svou ženou Soňou, kteří společně vystoupili a předvedli nám něco ze svého umění. Tenor Ruggieri nám zazpíval mnoho známých italských árií s tanečním doprovodem jeho manželky. Vystoupení se nám všem moc líbilo a mohli jsme se takto přenést do krásné slunné Itálie.

Hudební vystoupení DUO RUGGIERI
Středa  11.05.

Dne 11.5.2016 k nám přišli studenti ze Střední zemědělské školy v Žatci a v rámci své odborné praxe pod vedením paní ředitelky Klímové a paní učitelky Raabové upravili venkovní prostory zahrad domova a připravili některá místa a zákoutí na další "zkrášlení" na kterých se budou také podílet. Domov moc děkuje a těší se na další spolupráci!

Spolupráce se Střední zemědělskou školou
Pondělí  09.05.

9. května jsme se opět setkali, abychom oslavili narozeniny klientů, kteří se narodili v májovém měsíci. Tentokrát jsme se sešli v mimořádně velkém počtu. Jako pokaždé jsme ochutnali výborný domácí zákusek, poseděli u kávy či čaje a přiťukli si na zdraví. Při té příležitosti jsme si zavzpomínali na časy našeho mládí. Na závěr všichni oslavenci obdrželi květinu od pana ředitele.

Květnová oslava narozenin
Pátek  06.05.

V pátek 6.5. k nám zavítaly děti z MŠ Speciální, aby potěšily naše seniory a popřály všem ženám ke svátku matek. Děti vystoupily s pásmem všem známých písniček, které zazpívaly za doprovodu p. učitelek. Na závěr všem klientům předaly vlastnoručně vyrobené květiny z papíru a obrázky. Jako vždy byl o vystoupení dětí veliký zájem, o čemž svědčí maximálně zaplněný sál. Všichni se moc těšíme až se s dětmi opět uvidíme.

Vystoupení MŠ Speciální ke Dni matek
Čtvrtek  05.05.

Ve čtvrtek 5.5. nás navštívili zástupci Věznice Nové Sedlo, aby nám předali výrobky z jejich truhlářské dílny, které vyrobili v rámci Norských fondů odsouzení ve výkonu trestu. Jelikož za našimi klienty chodí na návštěvu vnoučata i pravnoučata od útlého věku, uchystali jsme pro ně dětský koutek na dvoře Domova a tyto výrobky zpestří výběr hraček a zábavy. A tak tyto malé děti budou náš Domov rády navštěvovat a odnesou si příjemné vzpomínky. Spolupracujeme s různými MŠ, které pro nás připravují vystoupení a dětský koutek při odchodu využívají též. Tímto chceme poděkovat za spolupráci dosavadní i příští.

Předání výrobků z věznice Nové Sedlo
Čtvrtek  21.04.

Dne 21.4. k nám zavítaly děti ze ZUŠ - žáci hudebního oboru, kteří vystoupili s hrou na kytaru a příčnou flétnu a žáci literárně dramatického oboru, jenž nám zahráli milou pohádku ze zpěvy. Naši klienti tak měli možnost shlédnout pestrou přehlídku dovedností, které se děti během výuky v ZUŠ naučily. V příštím školním roce se těšíme opět na viděnou.

Vystoupení dětí ze ZUŠ
Úterý  12.04.

Dne 12.4. jsme jako každým rokem byli pozváni na Turnaj v šipkách do Domova pro seniory v Kadani. Zúčastnilo se 5 týmů, např. z Podbořan, Mašťova a Chomutova. Tentokrát jsme překvapili všechny zúčastněné svým výkonem a jako vítězné družstvo jsme si odvezli překrásný dort ve tvaru terče. Náš Domov reprezentovali p. Kadlec, p. Hyneš a p. Kontrašová, za což jim velmi děkujeme.

Turnaj v šipkách v Kadani
Pátek  08.04.

Dne 8.4. k nám opět zavítal všem známý pan Černohouz, který zde vystoupil s hudebním pořadem. Během představení zazněly písně Karla Hašlera, Františka Kmocha, Fanoše Mikuleckého, Václava Bláhy a také písně staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti. Klienti se sešli v hojném počtu, což dokazuje neopadající zájem o vystoupení p. Černohouze. Těšíme se opět příště na shledanou.

Hudební vystoupení p. Černohouze
Pondělí  04.04.

Dne 4.4. jsme oslavili narozeniny klientů narozených v měsíci dubnu. Tentokrát mělo oslavu 9 klientů, kteří se sešli v naší společenské místnosti, aby společně poseděli u kávy a zákusku. S panem ředitelem si přiťukli na zdraví do dalších let a na závěr od něj obdrželi všichni květinu.

Oslava dubnových narozenin
Neděle  27.03.

Letos jsme byli pozváni, abychom prezentovali výrobky našeho Domova na Dvoře Sv. Jakuba v Žatci o velikonoční neděli 27.3. Program byl bohatý. Kromě dobových stánků a občerstvení, byly otevřeny všechny obchůdky, děti se měly možnost projet na koních, vyzkoušet si malování vajíček a prohlédnout si výstavu zvířátek. V Country clubu bylo kromě dalších stánků také příjemné posezení, na kterém se podílel také harmonikář s širokým repertoárem písní.

Velikonoční neděle na Dvoře sv. Jakuba
Středa  16.03.

16.4. v odpoledních hodinách nás navštívily děti ze ZUŠ, taneční třídy p. učitelky Turkové. Klienti mohli vidět děti různých věkových skupin během vystoupení mažoretek a při různých moderních tancích. Naši senioři byli mile překvapeni dovedností dětí a různorodostí vystoupení, která vzbudily velký ohlas. Už se těšíme na další návštěvu.

Vystoupení ZUŠ
Úterý  15.03.

V úterý 15. března jsme se na pozvání zúčastnili s naším klubem Tvořilek Velikonočního tvoření v Základní umělecké škole. Naše ženy
na 6 stanovištích učily děti jak si uplést dutinku, udělat zápich z drátků a korálků, vytvořit čepičku na vajíčko, zápich slepičku s vajíčkem, látkový tulipán a vajíčka z falešného patchworku. O všechny ukázky byl velký zájem a tak si děti odnášely domů nejen znalosti, ale také spoustu výrobků. Úspěch slavily čelenky se zaječíma ušima a během chvíle v nich pobíhali téměř všichni účastníci. Ukázalo se, že ani 80 připravených polotovarů nestačí, takže příští rok to tipujeme přes stovku dětí. Tímto bychom chtěli poděkovat ženám, který náš klub zastupovaly a při ukázkách se nutně zapojily: p. Beníčkové, p. Píglové, p. Staňkové, p. Krofové a p. Křížové.

Velikonoce v ZUŠ
Čtvrtek  10.03.

10.3. jsme byli pozváni na velikonoční dílničku do MŠ Speciální ve Studentské ulici. Tři naši klienti si mohli zkusit zdobení perníčků, výrobu kašírovaného ptáčka a zdobení velikonočního věnce. Více než tvoření naše seniory uchvátily děti, docházelo k bezprostředním rozhovorům i hraní. Měli jsme možnost si prohlédnout celou školku a dostali jsme pohoštění. My jsme na oplátku dětem přinesli velikonoční čelenky - zaječí uši. Odcházeli jsme plni dojmů a milých zážitků.

Velikonoční dílnička v MŠ Speciální
Pondělí  07.03.

7. 3. proběhla další společná oslava narozenin klientů, kteří se narodili v měsíci březnu. Oslavenci se měli možnost sejít u slavnostně prostřeného stolu, kde si společně zavzpomínali a popovídali při kávě a domácím zákusku. Na závěr všem popřál a růži předal pan ředitel a také se na přání s klienty vyfotografoval.

Březnová oslava narozenin
Pondělí  22.02.

22.2. v odpoledních hodinách proběhla v našem Domově přednáška policie ČR o reflexních prvcích na oblečení, o bezpečnosti v pohybu na chodníku, v dopravě, apod. Na závěr byla beseda s policií, kdy měli návštěvníci možnost pokládat otázky týkající se tématu. Tato akce byla pořádána pro všechny aktivní seniory v Žatci, kteří se chtějí informovat o novinkách v zákonech a zajímají se o svou bezpečnost v dopravě. Účast byla hojná a předčila tak naše očekávání.
Akci pořádalo Seniorcentrum p. Žitníkové ve spolupráci s naším Domovem a policií ČR.

Přednáška Policie ČR
Čtvrtek  18.02.

18. - 19.2. se bude v prostorách našeho Domova u kantýny Burza jarního oblečení, kterou organizuje sdružení Sedmikráska. Více informací po rozkliknutí odkazu
Všichni jsou srdečně zváni!

Středa  03.02.

Ve středu 3.2. byla v našem Domově slavnostně otevřena místnost pro rozloučení, která bude sloužit k poslednímu rozloučení s našimi zesnulými klienty. Tyto prostory byly zároveň vysvěceny otcem Vilémem, který u nás pravidelně slouží bohoslužby pro klienty. Také děkujeme městu Žatec a všem, kteří se podíleli na její vybudování.

Místnost pro rozloučení
Středa  27.01.

Ve středu 27.1. nás opět navštívila naše dobrovolnice p. Kouglová, která sem v minulém roce docházela s harmonikou a vedla některé naše klientky při společném zpívání. Tento rok nás bude navštěvovat každou středu během dopolední dílny, aby se co nejvíce klientů mohlo zapojit a zazpívat si za doprovodu harmoniky. Posezení s harmonikou se letos uskutečnilo již potřetí a podle účasti klientů je vidět veliký zájem.

Posezení s harmonikou
Pondělí  25.01.

V pondělí 25.1. se v našem Domově uskutečnila první letošní muzikoterapie se sdružením Sedmikráska. Navázali jsme tak na tradici hodinových sezení, které u nás probíhali přibližně 1 x za měsíc během roku 2015. Klienti pod vedením zkušené muzikoterapeutky relaxují a procvičují svou paměť a jemnou motoriku pomocí drumbenů a jiných nástrojů, doprovázejí se zpěvem a dělají různá cvičení.
Po skončení hodiny klienti odcházejí v dobrém naladění a odnášejí si spoustu zajímavých zkušeností.

Muzikoterapie se Sedmikráskou
Pondělí  18.01.

Dne 18. ledna se konala letošní první narozeninová oslava. Tentokrát se sešlo pouze 6 klientů, kteří si pochutnali na domácím medovníku od kolegyně Pavly Hauznerové. Ta nám přislíbila spolupráci i pro tento rok a tak se mají budoucí oslavenci na co těšit. Klienti si měli možnost společně posedět v příjemné atmosféře u zákusku a kávy, zavzpomínat na prožité chvíle svého života a popovídat si s panem ředitelem.

Lednová oslava narozenin
Středa  06.01.

Ve středu 6.1. k nám zavítaly děti z MŠ Speciální s tříkrálovou besídkou. Děti nám za doprovodu paní učitelek zazpívaly koledu tří králů a spoustu zimních písniček. Na závěr našim klientům rozdaly ručně vyrobené dárečky a rozdaly tříkrálové koruny.

Tříkrálová besídka
Pondělí  04.01.

První akcí tohoto roku byla okružní vánoční jízda, kterou pro naše klienty jako sponzorský dar, připravila společnost Severočeské vodovody a kanalizace ve spolupráci se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou.
První zastávkou byla návštěva kaple zámku Stekník. Paní kastelánka krátce pohovořila o historii zámku a ukázala nám tuto kapli v novém osvícení. Další zastávkou byl kostel v Liběšicích, kde nás uvítal otec Vilém, který hovořil o tomto kostele jako o poutním místě a ukázal nám bránu milosrdenství, kterou jsme všichni prošli. Byla zde nádherná vánoční výzdoba, která zde zůstane až do svátku Hromnic, to je do 2. února. Tento výlet jsme zakončili v Žatci na náměstí Svobody, kde se klienti mohli opět pokochat vánoční výzdobou a prohlédnout si nové kluziště před radnicí. Zde se také občerstvili teplým svařákem či čajem. Výlet se všem moc líbil, protože nám připomněl vánoční atmosféru a pravé zimní počasí.

Vánoční okružní jízda
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css