Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2015

Úterý  29.12.

V úterý 29. prosince proběhla v kapli našeho Domova vánoční bohoslužba. Mile nás překvapil otec Vilém, který s sebou přivezl Poutníčkův sbor v počtu 11 lidí. V kapli našim věřícím zazpívali několik písní a byli odměněni potleskem a poděkováním. Při odchodu si všichni chválili pěkný zážitek a bylo na nich vidět, že jsou dojati.
Touto cestou bychom rádi poděkovali otci Vilémovi za to, že se každý týden již několik let, věnuje našim věřícím, kteří si jeho mše oblíbili a ctí i jeho samého. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Vánoční bohoslužba s Poutníčkem
Čtvrtek  17.12.

Ve čtvrtek 17. prosince nás navštívily děti z MŠ Fügnerova, které si pro nás připravily vánoční besídku plnou básniček, říkadel, koled a písniček. Za doprovodu paní učitelek jsme slyšeli nejznámější koledy a vánoční písničky. Na závěr předaly děti našim klientům vánoční dekorace, které s paní učitelkou sami vyrobily. Naši senioři přijali děti s nadšením a neskrývaným dojetím. A tak si od dětí odnášeli nejen milé dárečky, ale i přání krásného prožití svátečního času.

Vánoční besídka dětí z MŠ Fügnerova
Středa  16.12.

Ve středu 16. a v pátek 18. prosince se v našem Domově konaly další 2 vánoční večírky pro klienty. Ve středu proběhl večírek 1. a 2. odd. a v pátek od. přízemí a Oš. Jako každý rok touto dobou se klienti měli možnost setkat u slavnostně prostřeného stolu a za zpěvu koled a známých písní, společně oslavit příchod Vánoc. Už tradičně zde byl přítomen pan ředitel, který všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

Vánoční večírky v Domově pro seniory
Úterý  15.12.

15.12. k nám přijeli zástupci věznice v Novém Sedle, aby nám předali další výrobky z jejich truhlářské dílny. Tentokrát se jednalo o originální dřevěné vánoční dekorace, které ozdobí náš Domov během adventu a vánočních svátků. Tímto jim velmi děkujeme za dlouhodobou spolupráci v tomto roce a věříme, že bude pokračovat i v tom dalším.

Předání výrobků z věznice v Novém Sedle
Pondělí  14.12.

Dne 14. 12. v odpoledních hodinách proběhl vánoční večírek oddělení ZR. Večírku se osobně účastnil pan ředitel, který všem popřál pěkné svátky a vše nejlepší do nového roku. Klienti strávili příjemné chvíle u svátečně prostřených stolů při poslechu vánočních koled. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Naxerovi z Libočan za sponzorský dar - jablečný mošt,
který se během večírku podával ohřátý s kořením a navodil tak sváteční atmosféru. Kromě chlebíčku a zákusku se podávalo i cukroví připravené klienty v naší dílně. Během večírku jsme si také společně zazpívali několik vánočních koled a písní na přání klientů. Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Vánoční večírek ZR
Sobota  12.12.

V sobotu 12. prosince jsme byli pozváni, abychom prezentovali naše výrobky na adventním trhu ve Svatojakubském dvoře. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Černému za pozvání na tuto nám velmi milou akci. Pro návštěvníky zde byly připraveny dobové stánky, koně pro děti a občerstvení na Country scéně. Všem se zde moc líbilo.

Adventní prodej ve Svatojakubském dvoře
Středa  09.12.

Stejně jako v loni touto dobou, zavládla celým zařízením omamná vůně vanilky a koření. V ergodílně se sešly naše klientky, které rády pečou cukroví. Rozdělily si úlohy a práce jim šla pěkně od ruky. Asi proto, že atmosféra podkreslená koledami byla příjemná, takže se nejenom peklo, ochutnávalo cukroví, pila káva, ale také se živě diskutovalo a zpívalo za doprovodu harmoniky. Sloučili jsme pečení a nácvik pěveckého souboru v jednu akci a všichni byli moc spokojeni. Námi upečené cukroví obohatí stoly při vánočních večírcích pro naše klienty.

Vánoční pečení
Středa  09.12.

Ve středu 9.12. nás přišly potěšit žáci ze ZUŠ Žatec hudebního a literárně dramatického oboru. Za doprovodu své učitelky p. Urbancové zazpívaly mnoho známých i méně známých vánočních písní a koled. Menší děti nám zarecitovaly básničky a říkanky s vánoční tématikou. Vystoupení sklidilo velký úspěch a klienti odcházeli se sváteční náladou.

Vystoupení dětí ze ZUŠ
Středa  09.12.

Ve středu 9.12. se náš Domov zapojil do každoroční akce Česko zpívá koledy s Regionálním deníkem, kdy se na několika místech v celé ČR zpívalo 5 známých koled ve stejný čas. Zapojilo se 32 klientů, kteří si tak společně připomněli blížící se vánoční svátky.

Česko zpívá koledy
Úterý  08.12.

V úterý 8. prosince jsme v našem Domově přivítaly děti z 1. ZŠ, které si pro naše seniory připravily vánoční besídku. Před vystoupením našim dojatým klientům předaly perníčky, které pro ně sami vyrobily. Poté zazpívaly několik vánočních písní, zarecitovaly básničky s vánoční tématikou a zahrály na flétnu. Dětem za jejich vystoupení děkujeme a rádi je zde opět přivítáme.

Vánoční besídka dětí z 1. ZŠ
Pondělí  07.12.

Dne 7.12. proběhla poslední oslava narozenin v tomto roce. Narozeniny tentokrát oslavilo 9 klientů. Společně se sešli u slavnostně prostřeného stolu, kde poseděli u kávy a zákusku a zavzpomínali si na své mládí. Na závěr všem popřál a růži předal pan ředitel.

Oslava prosincových narozenin
Pátek  04.12.

V pátek 4. prosince procházel jako již tradičně naším Domovem Mikuláš v doprovodu čerta a anděla. Tento průvod připomněl našim klientům starou českou tradici spojenou se svatým Mikulášem a rozdáváním dárků. Klienti v tento den také obdrželi odpolední svačinu ve formě Mikulášského balíčku. Poté probíhalo na dvoře Domova slavnostní rozsvícení vánočního stromu za přítomnosti p. ředitele, který celou akci uvedl a pozval všechny přítomné na malé pohoštění a svařák. Mikuláš také naděloval dětem a vnoučatům zaměstnanců a klientů, na které poté čekala diskotéka. Všem se tato podařená akce moc líbila a děti se již těší na příští rok.

Mikuláš a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Středa  02.12.

Dne 2.12. nás navštívily děti z Baby klubu ze Sdružení Sedmikráska. Tyto velmi malé děti nás potěšily milým vystoupením, kde ukázaly co všechno dovedou. Po vystoupení nám předaly pěkné dárečky, které pro nás vyrobily - vánoční přáníčka a dekorace. Dětem za jejich první vystoupení u nás děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Vystoupení dětí ze Sedmikrásky
Středa  02.12.

Ve středu 2.12. proběhla soukromá oslava 91. narozenin jedné z našich klientek. S pomocí pečovatelky a rodiny připravila paní Ondráčková pohoštění pro své kamarádky a pečující personál. Společně si připili na zdraví do dalších let a zavzpomínali na dobu svého mládí. Všichni paní Ondráčkové přejeme pevné zdraví a další příjemné chvíle strávené zde v Domově.

Soukromá oslava narozenin p. Ondráčkové
Středa  25.11.

Dne 25. listopadu nás poprvé navštívil muzikálový zpěvák Šimon Pečenka s pásmem filmových písní. Byly to převážně písničky z filmů pro pamětníky a tak se naši klienti mohli připojit a zavzpomínat na své mládí. Tento pořad byl interaktivní, klienti byli během celého vystoupení aktivně zapojováni a tím v sále vznikla příjemná a uvolněná atmosféra.

Hudební vystoupení - filmové písničky
Pondělí  16.11.

16. listopadu 2015 se sešli listopadoví oslavenci, aby si společně připomněli výročí svého narození. Tentokrát nás byl menší počet, přesto to neubralo nic na slavnostní atmosféře. Všichni si opět velmi pochutnali na domácím zákusku a přiťukli si s panem ředitelem, který na závěr všem osobně popřál zdraví do dalších let a předal květinu.

Oslava listopadových narozenin
Čtvrtek  12.11.

Ve čtvrtek 12.11.2015 nás navštívili zástupci věznice v Novém Sedle, aby nám oficiálně předali další výrobky ze dřeva, které potěší naše seniory. Obdrželi jsme dřevěná krmítka pro ptáky, skládačky, sudoku a váhu. Všechny tyto předměty využijeme při práci s našimi klienty. Všem, kteří se podíleli a umožnili výrobu těchto krásných věcí děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Předání výrobků věznice Nové Sedlo
Čtvrtek  12.11.

12.11.2015 jsme se sešli opět po čtrnácti dnech, abychom se něco naučili a vytvořili. Tentokrát to byl sněhulák z ponožek. Ženy tvořily se zaujetím a těšily se, jak si doma vyrobí další pro svá vnoučata.

Tvoření klubu seniorů
Středa  11.11.

11. listopadu 2015 nás navštívily děti z tanečního oboru ZUŠ pod vedení p. učitelky Fábryové, aby nám zpříjemnily podzimní odpoledne. Děti nám zatančily lidové tance v krojích na staré a známé písničky a připomněly tak našim seniorům jejich mládí. Vystoupení sklidilo velký úspěch, jako vždy když zde vystupují děti a mládež.

Taneční vystoupení dětí ze ZUŠ
Pondělí  09.11.

Dne 9.11. v odpoledních hodinách nás přišel se svým vystoupení pobavit p. Šedivý z Prahy, který jako obvykle provedl naše klienty životem hudebního skladatele K. Hašlera. Diváci se tentokrát dozvěděli jaký byl Karel Hašler vlastenec a jak se toto vlastenectví projevilo v jeho tvorbě během 1. a 2. světové války. Některé tyto vlastenecké písně, ale také spoustu jiných „Hašlerovek“ nám pan Šedivý během vystoupení zahrál a zazpíval.

Vystoupení p. Šedivého - Hašlerovy písničky
Pondělí  02.11.

Ve spolupráci s organizací Kamarád - LORM, která zajišťuje péči o klienty s mentálním a kombinovaným postižením, se u nás v Domově 2.11. uskutečnil Turnaj v pexesu. Mezi sebou soutěžilo celkem 12 hráčů ze dvou týmů: Domova pro seniory a Domova Kamarád - LORM. Přes velkou snahu našich klientů se na prvních třech místech umístili hráči z Domova Kamarád - LORM. Všichni zúčastnění se po celou dobu soutěže dobře bavili a odnesli si pěkné zážitky. Už se těšíme na odvetu ve hře Člověče nezlob se.

Turnaj v pexesu
Sobota  24.10.

V sobotu 24. října 2015 se konal 6. reprezentační ples Domova pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci. Plesu se zúčastnili nejen klienti Domova a jejich rodiny, ale také mnoho partnerů ze sociálních služeb. Na všechny čekalo předtančení dětí ze ZUŠ, bohatý doprovodný program a půlnoční překvapení zaměstnanců. K tanci a poslechu nám celý večer hrála skupina Biza band. Součástí plesu byla také dražba zajímavých cen. Výtěžek z dražby a dobrovolného vstupného bude použit na společné oslavy narozenin našich klientů a zakoupení různých pomůcek. Návštěvnost plesu byla neobvykle veliká a všichni odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.

6. reprezentační ples
Čtvrtek  22.10.

U příležitosti výročí 50 let od vzniku okresního veřejného požárního útvaru v Žatci, byla jednomu z našich klientů p. Elznicovi slavnostně předána medaile, která mu byla udělena krajským ředitelem této organizace. Zástupci žateckých hasičů připravili k této příležitosti malé posezení s pohoštěním v našem Domově a medaili mu osobně předal ředitel územního odboru Žatec P. Antoš.
Pan Otakar Elznic byl jmenován náčelníkem OIPO pro okres Louny v roce 1960 a profesionální hasiče zde vedl až do roku 1988, kdy odešel do důchodu. V čele této organizace tedy strávil úctyhodných 28 let. Pan Elznic na tato léta rád vzpomíná a proto byl ze setkání s bývalými spolupracovníky velmi dojat.

Slavnostní předávání medaile p. Elznicovi
Pondělí  19.10.

Uběhl další měsíc a je tu opět oslava narozenin. Tentokrát proběhla 19. října a narozeniny oslavilo 17 klientů. Jako již tradičně nám upekla naše kolegyně Pavla Hauznerová, která pro nás připravila výborný řez. Klienti strávili příjemné chvíle u zákusku a kávy, během kterých si popovídali a zavzpomínali na své mládí. Oslavy se zúčastnil také pan ředitel, který všem osobně popřál a předal květinu.

Oslava říjnových narozenin
Úterý  13.10.

Dne 13.10. navštívily 2 seniorky našeho Domova 13. ročník festivalu malých divadelních forem "Náš Svět" v Městském divadle v Žatci. Tento festival organizoval jako každý rok poskytovatel sociálních služeb Kamarád - LORM. Vystoupili zde klienti z různých zařízení, která se věnují dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Mohli jsme vidět divadelní představení, zpěv či tanec. Všichni účinkující sklidili veliký potlesk a především obdiv publika za své mnohdy profesionální výkony. Nám se tento festival také velice líbil a už se těšíme na další ročník.

Návštěva divadla v Žatci
Pondělí  12.10.

Tak jsme se dočkali! 12.10. jsme konečně zúročili hodiny tréninku ve hře Boccia, když jsme v Kadani na turnaji získali 1. místo a putovní pohár. Zaskočili jsme tím nejen organizátory, ale i náš domov. Naši vítězové, p. Skořepová, p. Mindeková a p. Hanzík, se právem radovali a úsměvy na tváři jim vydržely po celý den. Je to pro nás výzva, protože chceme příští rok obhájit prvenství a tím i získat pohár navždy.

Turnaj v Boccie
Pátek  09.10.

Dne 9.10. nás navštívili žáci 5. třídy s paní učitelkou Janíkovou ze školy Komenského, kteří u nás v rámci projektu 72 hodin vystoupili s bohatým programem, aby tak potěšili naše seniory. Projekt 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.
Děti si pro naše seniory připravili taneční vystoupení, hru na flétnu, recitaci básní a mnoho dalšího. Po vystoupení předaly našim dojatým klientům vlastnoručně vyrobené dárečky. Součástí návštěvy bylo také zasazení stromku do naší malé zahrádky, která zpříjemňuje venkovní posezení klientům zvláštního režimu. Děti byly mile překvapeni našim útulným prostředím a vlídným přijetím ze strany seniorů. Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední a opět je zde přivítáme.

Projekt 72 hodin
Středa  07.10.

Ve středu 7.10. proběhl v rámci týdne sociálních služeb v Domově pro seniory Den otevřených dveří. Pro veřejnost byla od 10 do 16 hodin zpřístupněna velká část našeho Domova, kterou si lidé mohli projít za asistence našich zaměstnanců. Zájemci si prohlédli některá oddělení, společenskou místnost, ergodílnu, kapli a další prostory. Pro návštěvníky bylo připraveno promítání fotografií všech interiérů a videí z kulturních akcí Domova, k nahlédnutí byly také kroniky. V ergodílně měli možnost vidět klienty během volnočasových aktivit a prohlédnout si či zakoupit jejich výrobky. V tento den nás také navštívily děti z MŠ speciální, které s společně s našimi seniory tvořili. Pro všechny návštěvníky bylo k dispozici malé občerstvení.

Den otevřených dveří
Středa  30.09.

Touto cestou bychom rádi poděkovali pracovníkům Polánkova muzea v Žatci, kteří nám po ovocnářské výstavě darovali dvě bedýnky jablek. Díky tomu můžeme s našimi klienty provádět smysluplnou terapii (krájení a sušení křížal) a následné zdravé mlsání. Mnoho z nich si zavzpomínalo na doby, kdy doma sušili jablka na kamnech.

Poděkování Muzeu
Středa  30.09.

Po prázdninách jsme opět navázali na tradici mezigeneračních setkání s dětmi ze Speciální MŠ. 30.9. nás již podruhé navštívili naši malí kamarádi. Velký zájem projevují o naše terapeutická zvířátka - králíka Františka, papouška Honzíka a želvu Blaženu. Děti si spolu s našimi klienty povídají, kreslí, hrají hry a tak vznikají mnohdy zajímavé a příjemné chvilky, které rozjasní tváře našich seniorů. Budeme se těšit na další pravidelná setkání.

Mezigenerační setkání
Pátek  25.09.

Naše dlouhodobá spolupráce s muzeem vyústila pozvánkou na Ovocnářskou výstavu v Křížově vile, která se konala 25. a 26. září. Této akce jsme se zúčastnili poprvé a byli jsme mile překvapeni, jak se dá tak v malém prostoru vytvořit příjemná a tematická atmosféra. Kromě prezentace našich výrobků jsme se zapojili do soutěže o nejchutnější jablečný dezert a to hned třemi druhy. Naše účast byla dobře ohodnocena pracovníky muzea a již jsme dostali pozvánku na Velikonoční akci v Křížově vile. Těšíme se na další spolupráci.

Ovocnářská výstava v Křížově vile
Pátek  11.09.

V pátek 11.9.2015 nás přišel pobavit pan Černohouz, který je u nás již pravidelným hostem. Za doprovodu kytary a heligonky nám zazpíval známé české a moravské lidové písně, ale také písničky z repertoáru K. Hašlera a jiných známých skladatelů. Klienti si měli spolu s ním možnost zazpívat a zavzpomínat na písničky svého mládí. Už se těšíme na další návštěvu.

Hudební vystoupení pana Černohouze
Středa  09.09.

9.9. 2015 v odpoledních hodinách proběhla letos již druhá zahradní slavnost Domova pro seniory. Všichni klienti byli srdečně zváni na párty s buřty a hudbou pana Třísky, který zde již tradičně zahrál směs oblíbených písní k tanci i poslechu. Milým zpestřením bylo vystoupení dětí z MŠ Speciální, které nás velmi pobavily a potěšily svou bezprostředností. Součástí odpoledne bylo také připomenutí 102. narozenin naší klientky paní Fousové, jež se zahradní párty osobně zúčastnila. Počasí nám přálo a tak se tato podařená akce všem moc líbila.

Zahradní slavnost
Pondělí  07.09.

7. září 2015 proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci Září. Klienti, kteří se tentokrát sešli v menším počtu, si společně poseděli a zavzpomínali u slavnostně prostřeného stolu. Oslavenci měli možnost ochutnat domácí zákusek, připít si a popovídat s panem ředitelem, který na závěr všem osobně popřál a předal růži.

Oslava zářijových narozenin
Středa  02.09.

2.9.2015 jsme byli pozváni do Podbořan na Chmelové hry. Jezdíme sem velmi rádi, soutěže i atmosféra nám připomínají mládí strávené na chmelových brigádách. Gulášová polévka nám byla nabídnuta v ešusech, personál byl oblečený v montérkách a se slamákem na hlavě a všude voněl chmel. Nevím jak to zařídili, ale počasí bylo bez chyby. Opět jeden vydařený den. Těšíme se na přes rok.

Chmelové hry
Středa  26.08.

Tentokrát 26.8.2015 na Letním setkání seniorů v Mostě reprezentovalo náš Domov čistě pánské družstvo. Čekalo na nás 10 soutěžních disciplín, občerstvení a pestrý program na hipodromu. Naši pánové si mohli odnést zážitek ze svezení na kočáru taženém koňmi. Potkali jsme se zde se známými tvářemi, se kterými se potkáváme na turnajích a tak celé dopoledne proběhlo velice příjemně.

Letní setkání seniorů v Mostě
Středa  26.08.

26.8.2015 nás navštívili pracovníci vězeňské služby z Nového Sedla, aby nám předali didaktické pomůcky, které pro nás vyrobili v truhlářské dílně odsouzení. Návštěva projevila zájem o prohlídku našeho Domova. Byli překvapeni našimi interiéry a sami navrhli další spolupráci. Dále pro nás vyrobí krmítka pro ptáky a výzdobu oddělení.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za ochotu a velmi precizní provedení výrobků. Jelikož nemáme možnost pracovat v našem zařízení se dřevem, ceníme si této spolupráce.

Předávání didaktických pomůcek
Čtvrtek  13.08.

Dne 13.8.2015 se uskutečnila soukromá oslava narozenin naší klientky p. Marie Fousové. 6.8.2015 oslavila úctyhodné 102. narozeniny. Paní Fousová je nejstarší občankou Žatce, a tak na její oslavě nechyběla paní starostka Zdena Hamousová, pracovníci z matriky, novináři a štáb OK televize. Oslavenkyně přijímala četné gratulace i dárky s úsměvem, při přípitku nám zazpívala a evidentně si celou oslavu dobře užívala. My mladší můžeme jen závidět její elán, životní filosofii a smysl pro humor. Paní Fousové přejeme, aby jí zdraví i všechny tyto vlastnosti vydržely do dalších let.

Oslava 102. narozenin pí Fousové
Pondělí  10.08.

Dne 10.8.2015 v odpoledních hodinách proběhla společná oslava narozenin klientů, kteří se narodili v měsíci srpnu. Jako obvykle bylo pro klienty připraveno malé pohoštění, na kterém se svým domácím dezertem podílela kolegyně P.Hauznerová. Klienti měli možnost strávit pěkné chvíle v příjemném prostředí s panem ředitelem a také si společně s ním popovídat a zavzpomínat. Na závěr všem oslavencům p. ředitel popřál a předal květinu.

Oslava srpnových narozenin
Pondělí  13.07.

13.7.2015 proběhla oslava narozenin klientů narozených v červenci. Tentokrát jsme se sešli v menším počtu, ale na pohodě a dobré náladě to neubralo. Opět jsme si pochutnali na domácím zákusku paní Hauznerové a díky historkám paní Opltové jsme se všichni výborně bavili. Na závěr jako vždy popřál oslavencům pan ředitel a předal květiny.

Oslava červencových narozenin
Čtvrtek  09.07.

Jednou za měsíc u nás probíhá projekt mateřského centra Sedmikráska - drumbeny. Sejdeme se a pod vedením lektorky bubnujeme a zábavnou formou plníme různá zadání. Složení skupin se mění, tentokrát se nám sešli mimo jiné, tři generace - matka, dcera a vnuk. Hudba setřela věkové rozdíly a všichni hráli se stejným zápalem a radostí. Takovéto chvíle jsou pro nás odměnou. Vítáme účast rodinných příslušníků na našich akcích, je to přínos nejenom pro Vaše blízké, ale i pro nás pečující. Děkujeme ☺

Projekt MC Sedmikráska - drumbeny
Sobota  04.07.

Již po třetí jsme přijali pozvání do Tuchořic, na Festival bez zámků. 4. 7. jsme zde prezentovali zboží naší ergo dílny. Také jsme se zapojili do projektu Daruj radost, a splnili přání čtyřem tuchořickým klientům. Počasí nám přálo, program byl bohatý a u stánku spousta domácích koláčů. Co myslíte? Za rok jedeme zase :)

Festival bez zámků v Tuchořicích
Středa  01.07.

Dne 1.7.2015 nás po roce opět navštívil kouzelník Waldini, aby nám svým uměním zpestřil horké léto. Během představení nám předvedl mnoho zajímavých triků a do svého kouzlení zapojil i několik klientů našeho Domova. Už se těšíme na další setkání.

Kouzelnické vystoupení
Pondělí  29.06.

29.6.2015 jsme se zúčastnili již 5. ročníku turnaje v pétanque pořádaného chomutovským Domovem pro seniory Písečná. Soutěžilo se nejen v pétanque, ale také v šesti doprovodných disciplínách. Měli jsme možnost si zasportovat a potkat se s novými i známými lidmi. Na závěr jsme byli příjemně překvapeni vystoupením sboru ze základní školy. Museli jsme ocenit kvalitu jejich zpěvu i výběr repertoáru. Takže opět jedno vydařené dopoledne.

Turnaj v pétanque v Chomutově
Čtvrtek  25.06.

Dne 25.6. se tři z našich klientů zúčastnili celodenního zájezdu organizovaného Seniorcentrem. Měli možnost navštívit Hrad a zámek Frýdlant v Čechách a zámek Lemberk. Klienti tak strávili den poznáváním krás a památek naší vlasti a vrátili se ve večerních hodinách plni nových zážitků. Chtěli bychom poděkovat p.Žitníkové, která umožnila našim klientům zúčastnit se tohoto zájezdu.

Zájezd se Seniorcentrem
Sobota  20.06.

Letos jsme byli poprvé pozváni na kadaňské slavnosti piva, které se konaly 20.6.2015. Opět jsme prezentovali výrobky naší ergodílny a klubu tvořilek. Počasí nám nepřálo, ale posbírali jsme spoustu inspirace pro další práci.

Pivní slavnosti v Kadani
Úterý  16.06.

16.6.2015 jsme se poprvé zúčastnili Mezibořského slunce. Byli jsme překvapeni krásným prostředím a okolní přírodou. Čekaly na nás různé soutěže, bohatý program a pestrá nabídka občerstvení. Tentokrát jsme byli úspěšní a umístili jsme se na 3. místě. Domů jsme odjížděli plni pěkných zážitků a doufáme, že za rok se sem opět vrátíme.

Mezibořské slunce
Středa  10.06.

Ve středu 10.6. v odpoledních hodinách proběhla na dvoře Domova tradiční Zahradní slavnost. Klienti měli možnost strávit příjemné odpoledne s hudbou všem známého a oblíbeného pana Třísky s dcerou. Tradicí naší slavnosti je opečený buřt na grilu a pivo, na což se všichni těší. Jako překvapení vystoupily děti z MŠ Speciální, které jsme také pohostily buřtíky. Líbilo se jim u nás tak, že nechtěly odejít ani domů. Počasí nám přálo a tak si všichni přišli na své.

Zahradní slavnost
Pondělí  08.06.

8.6. 2015 proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci červnu. Klienti se tentokrát sešli v menším počtu, ale i tak si v příjemné komorní atmosféře společně poseděli a povyprávěli při kávě a dobrém domácím zákusku. Na závěr všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Oslava červnových narozenin
Středa  03.06.

Spolupracujeme s MŠ Speciální v Žatci. Děti navštěvují naši ergodílnu, připravují si pro nás vystoupení a vyrábějí pro naše klienty drobné pozornosti. Na děti jsme si již zvykli, rádi je vídáme, proto jedna z našich klientek, paní Božena Košařová, vyrobila pro všechny děti ze školky ke Dni dětí malý dárek. Všech 50 zajíčků zabalených do jednoho velkého dárku sama předala paní učitelce z jmenované školky.

Dárek ke Dni dětí
Středa  03.06.

3.6. jako každou středu proběhlo setkání pěveckého sboru klientů, tentokrát pod širým nebem na dvorku Domova. Zjistili jsme, že tato varianta přitáhne více klientů se aktivně podílet a mnoho posluchačů. Doufáme tedy, že nám počasí bude přát a náš soubor se tím pádem bude rozrůstat.

Setkání pěveckého sboru
Středa  03.06.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat MŠ Speciální v Žatci za zapůjčení jejich výstavy, kterou se prezentovali i v městském muzeu. Tím pádem se většina našich klientů může seznámit, jak děti tráví čas ve školce i mimo ní a co všechno ti malí šikulové dokáží.

Výstava MŠ Speciální
Úterý  02.06.

Dne 2.6.2015 v odpoledních hodinách proběhl na dvoře našeho Domova Dětský den. Naši zaměstnanci připravili pro děti a vnoučata zaměstnanců a klientů Domova odpoledne plné soutěží a bohatého doprovodného programu. Děti si měly možnost vysoutěžit žetony "babkovky", za které si potom nakoupily v našem stánku drobné předměty a hračky. Kromě soutěžení si děti mohly nechat pomalovat obličej zvoleným motivem, zkusit si vytváření obřích bublin a také si nechat vyrobit zvířátka z balonků či si sami vyzkoušet jejich tvoření. Pro děti bylo také přichystáno drobné pohoštění a na závěr diskotéka s písničkami na přání. Věříme, že toto odpoledne plné zábavy se všem přítomným líbilo a už se těšíme na další ročník v podobném duchu. Závěrem bychom chtěli poděkovat personálu Domova, který pomohl připravit zábavné odpoledne nejen pro děti.

Dětský den
Úterý  26.05.

V úterý 26.5. 2015 proběhl celodenní výlet do Mariánských lázní, který organizovala cestovní agentura BABY - TOUR ve spolupráci s naším Domovem pro seniory v Žatci a Klubem seniorů. Z našeho Domova se zúčastnilo 8 klientů, kteří si měli možnost prohlédnout Minipark s miniaturami českých památek, projít se kolem dančí obory, posedět a poobědvat v restauraci Krakonoš. V druhé polovině dne jsme se prošli kolonádou, kde jsme si také mohli zakoupit lázeňské oplatky a podívat se na Zpívající fontánu. Na závěr nás čekala prohlídka nedalekého kláštera Teplá. Výlet se i přes chladnější počasí vydařil a plni zážitku jsme se ve až večerních hodinách vrátili zpět.

Jarní výlet do Mariánských lázní
Sobota  23.05.

V sobotu 23.5.2015 proběhl v Žatci Trh dobrot a privilegií s názvem Putování, na jehož organizaci se podílel i Náš domov. Naši zaměstnanci v dobových kostýmech vypomáhali na různých stanovištích, kde se plnily úkoly. Na Svatojakubském dvoře jsme měli stánek s výrobky z naší ergodílny a do trhu dobrot jsme přispěli čtyřmi druhy pečiva. U našeho stánku též vypomáhali naši klienti P. Špičková a p. Hanzík, kterým se nechtělo z příjemné atmosféry vůbec odejít.

Putování aneb Trh dobrot a privilegií
Čtvrtek  21.05.

Dne 21.5. bylo zahájeno promítání písniček na přání, které bude probíhat vždy ve čtvrtek 1 x za 14 dní. Klienti si během posezení u kantýny mohou nechat zahrát a promítnout videoklip s oblíbenou písní či interpretem. Již první promítání se setkalo s velkým úspěchem, tak věříme že i příště uděláme všem přítomným opět radost.

Zahájení promítání písniček na přání při kantýně
Čtvrtek  21.05.

20.5. ve večerních hodinách jsme se skupinou klientů navštívili Městské divadlo v Mostě. Viděli jsme představení s názvem PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb POZOR ZLÝ PES. Jednalo o Hororově detektivní komedii, ve které se nám představil nejslavnější případ Sherlocka Holmese ve zcela novém světle.

Středa  20.05.

Dne 20.5. jsme byli pozváni na 14. sportovní klání v Domově důchodců v Podbořanech. Soutěžili jsme v 11 disciplínách s 11 jinými Domovy. Celé dopoledne provázel sportovní duch. Následoval výborný oběd a po něm volná zábava, kdy k tanci a poslechu hrál nám známý pan Tříska. Závěrem jsme zhodnotili, že příští rok pojedeme opět rádi, protože se nám zde velmi líbilo.

14. sportovní klání v Podbořanech
Úterý  19.05.

V úterý 19.5. měli klienti Domova možnost jít si zaplavat do plaveckého bazénu v Žatci mimo provozní dobu s doprovodem. Tuto možnost zatím využil jeden klient, ale věříme, že spolupráce s místním bazénem bude pokračovat a příště se zapojí více našich klientů. Tímto bychom chtěli poděkovat správci bazénu p. Karasovi, který nám umožnil tuto návštěvu.

Návštěva plaveckého bazénu
Pondělí  18.05.

Dne 18.5. byla pořádána oslava pro klienty narozené v měsíci květnu. Narozeniny v tento měsíc slaví 14 klientů, kteří se sešli u slavnostně prostřeného stolu. Společně poseděli při kávě a domácím zákusku, který opět připravila naše kolegyně Pavla Hauznerová. Ani tentokrát nechyběl náš nový pěvecký sbor, který všem oslavencům přišel zahrát písničky jejich mládí. Na závěr všem osobně popřál a květinu předal pan ředitel.

Oslava květnových narozenin
Pondělí  11.05.

11.5. v dopoledních hodinách nás navštívily děti z MŠ Speciální. Připravily si pro nás pásmo písniček, které nám za doprovodu paní učitelek zazpívaly. Klienti se také zapojili a zazpívaly si některé známé písně spolu s dětmi. Na závěr děti popřály ke dni matek a předaly našim seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky. Už se těšíme na další milou návštěvu.

Vystoupení MŠ Speciální ke Dni matek
Středa  06.05.

Dne 6.5. proběhlo v Našem Domově vystoupení DUA RUGIERRI. Jednalo se o koncert italského tenoristy s baletním vystoupením. Pan Giancarlo Rugierri nám zazpíval árie ze známých oper a muzikálů a přidal i několik českých písní, např. z repertoáru Karla Gotta. Jeho partnerka doplnila koncert o taneční vystoupení s prvky baletu. Klienti ocenili nevšední zážitek obdivným potleskem.

Vystoupení Dua Rugierri
Pondělí  04.05.

Dne 4.5. nás přišly potěšit děti z MŠ Fügnerova, které si pro nás připravily vystoupení ke Dni matek. Za doprovodu paní učitelek zazpívaly děti známé písničky a zarecitovaly několik pěkných básniček. Na závěr předaly dojatým seniorům vlastnoručně vyrobené květiny z papíru a společně s nimi si zazpívaly. Dětem moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Vystoupení děti z MŠ Fügnerova ke Dni matek
Pondělí  27.04.

Dne 27.4. v odpoledních hodinách proběhla oslava narozenin klientů narozených v měsíci dubnu. Klienti si měli možnost posedět u zákusku a kávy a poslechnout sbor složený z klientů Domova, který oslavencům přišel zazpívat. Našemu novému sboru pod vedením paní Kouglové velmi děkujeme a těšíme se, že nám opět zazpívají na příštích narozeninách. Také bychom rádi poděkovali naší kolegyni Pavle Hauznerové, která na oslavu upekla výborný řez, jenž všem velmi chutnal. Na závěr oslavy všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Oslava narozenin klientů narozených v dubnu
Čtvrtek  16.04.

Dne 16. 4. 2015 jsme se zúčastnili v Kadaňském domově pro seniory turnaje v šipkách. Náš domov reprezentovali pí Skořepová, pí Špičková a p. Kadlec, za což jim patří dík i když jsme se neumístili na stupních vítězů. Po soutěži se dámy mohly naučit prvky z orientálních tanců. Máme hezké zážitky z tohoto odpoledne.

Turnaj v šipkách v Kadani
Středa  15.04.

15. 4. 2015 nás navštívili dva učitelé a jedna žákyně ze ZUŠ v Žatci. Zahráli našim klientům swingové melodie a malá Adélka známe písničky z pohádek. Jako vždy toto vystoupení slavilo úspěch.

Vystoupení ZUŠ Žatec
Středa  08.04.

Ve středu 8.4. u nás uskutečnilo Mateřské centrum Sedmikráska svůj projekt "Muzikoterapie se seniory". Dvě lektorky přivezly pro naše klienty bubínky různých velikostí a různá chřestidla. Senioři se postupně seznamovali s bubínkem a s údery, kterými se dá vytvářet různý zvuk. Učit se dá i zábavnou formou, tak jsme si zahráli různé hry a při zpěvu se doprovázeli hrou na bubínky. Jak lze vidět na fotografiích, tak se tančilo i odpočívalo, prostě pohoda. Děkujeme Sedmikrásce za nové zkušenosti a za měsíc se těšíme na další setkání.

Muzikoterapie Sedmikráska
Sobota  04.04.

V sobotu 4.4.2015 proběhly na Náměstí Svobody v Žatci tradiční VELIKONOČNÍ TRHY. Naše zařízení zde mělo možnost prezentovat výrobky klientů z naší dílny. Lidé si zde mohli prohlédnout a zakoupit např. výrobky pro děti - dětské tašky, polštářky a zvířátka z ponožek, velikonoční a jarní dekorace a jiné drobné zboží. Všem kupujícím děkujeme za podporu naší ergodílny a městu za poskytnutí prodejního stánku.

Velikonoční trhy na Náměstí Svobody v Žatci
Čtvrtek  02.04.

2.4. v odpoledních hodinách se skupina klientů našeho Domova zúčastnila besedy s koordinátorem BESIPU Ústeckého kraje, Policií ČR a Městskou policií Žatec. Na programu bylo téma: Senior v dopravě (rizika a nebezpečí). Klienti si poslechli, jak se bezpečně chovat z pohledu chodců, cyklistů nebo řidičů. Proč je důležité být na ulici dostatečně viditelný a neohrozit sám sebe v silničním provozu za nepříznivého počasí. Na závěr programu obdrželi všichni dárek v podobě kontrastních náramků a brožury s dalšími informacemi.

Beseda v Galerii Sladovna
Pondělí  30.03.

V pondělí 30.3.2015 jsme přijali pozvání Základní umělecké školy a předváděli jsme se seniory z klubu tvořivých výrobu velikonočních dekorací a pletení pomlázky. Děti projevily velký zájem a spolu s námi tvořily různé výrobky, které si pak mohly odnést domů. Na této akci vznikala nová přátelství mezi dětmi a seniory.

Velikonoce v ZUŠ
Čtvrtek  26.03.

Dne 26.3. u nás vystoupil pan Černohouz, který je zde pravidelným hostem. Za doprovodu kytary a harmoniky zahrál všem známé lidové i autorské písně. Klienti si tak měli možnost zavzpomínat a zazpívat písničky svého mládí. Vystoupení všechny velmi potěšilo a už teď se těší na další návštěvu pana Černohouze.

Vystoupení pana Černohouze
Sobota  21.03.

Dne 21.3. naši klienti navštívili výstavu tužek ve Dvoře Sv. Jakuba. Výstavou nás provázel samotný sběratel pan Petráň, jehož zanícený výklad nás velice zaujal a dýchla na nás nostalgie školních let. Také jsme si prohlédli interiéry obchůdků i restaurace, které jsou stylově zařízeny. Na venkovním prostranství má pan Černý vystavený historický pluh. Jedna z našich klientek se u něj z dojetím zastavila, protože s ním v mládí pracovala.

Návštěva výstavy tužek
Čtvrtek  19.03.

Ve čtvrtek 19.3. jsme se opět sešly na našem pravidelném tvoření. Scházejí se zde seniorky z Žatce a okolí. Na fotkách vidíte jejich výrobky - látková velikonoční vejce, háčkované zajíce a další výrobky. Tyto šikovné dámy nás budou reprezentovat 30.3. na akci ZUŠ, kde budou dětem a rodičům ukazovat jak se velikonoční dekorace vyrábějí.

Velikonoční tvoření
Středa  18.03.

18.3. jsme se zúčastnili 5. ročníku Turnaje ve cvrnkané v Libochovicích. Naše tříčlenné družstvo se umístilo na 7. místě z 11 účastníků. Mimo sportovní klání jsme si Libochovicích mohli i zatančit a prohlédnout si jejich maskoty - kamerunské kozy.

Turnaj ve cvrnkané v Libochovicích
Středa  11.03.

11.3. 2015 nás přišel navštívit harmonikář pan Kubík z Plzně, který naše klienty potěšil zpěvem a hrou na heligonku. Klienti si měli možnost zavzpomínat a zazpívat známé lidové i autorské písně z dob jejich mládí. Všem se vystoupení moc líbilo a už teď se těšíme na další návštěvu.

Vystoupení heligonkáře
Pondělí  09.03.

Dne 9.3. oslavili narozeniny klienti narození v měsíci březnu. Odpoledne se měli možnost sejít u slavnostního stolu a v příjemné atmosféře posedět a zavzpomínat při kávě a zákusku. Na závěr si klienti společně zazpívali oblíbené písničky svého mládí a přijali květinu a gratulace od pana ředitele.

Oslava narozenin klientů narozených v březnu
Pondělí  09.02.

9.2.2015 jsme byli pozváni, abychom se zúčastnili masopustního reje, který probíhal na zahradě muzea. Po jeho skončení si účastníci mohli prohlédnout ukázky pletení z papíru a plstění, které předváděla p. Adámková z naší organizace. Lidé si mohli tuto techniku vyzkoušet, odnést svůj výrobek a také si zakoupit výrobky z naší ergodílny.

Masopust v muzeu
Pondělí  19.01.

Dne 19.1.2015 k nám přijel vystoupit pan Vinš, který nám za doprovodu kláves zazpíval dechové a staré oblíbené písničky. Klienti si tak měli možnost nejen zavzpomínat na písničky svého mládí, ale také zazpívat a zatančit.

Hudební vystoupení
Pondělí  12.01.

12.1.2015 proběhla první oslava narozenin v tomto roce. Narozeniny slavili všichni klienti narození v měsíci lednu. Oslavenci se měli možnost sejít a posedět v příjemném prostředí při kávě a zákusku. Jako vždy se oslavy zúčastnil i pan ředitel, který všem osobně popřál a předal růži.

První oslava narozenin v roce 2015
Pondělí  12.01.

12.1.2015 v odpoledních hodinách nás přišly navštívit děti ze ZŠ Komenského. Připravily si pro nás tanec s hůlkami, hru na housle, tanec a zpěv. Děti naše klienty jako vždy velmi pobavily a potěšily. Už se těšíme na další milou návštěvu.

Vystoupení dětí ze ZŠ Komenského
Středa  07.01.

7.1.2014 nás navštívily děti ze Speciální MŠ, které si při pro nás připravily tříkrálové vystoupení. Klienti si měly možnost spolu s dětmi zazpívat známé písničky a na závěr od dětí dostaly malé dárečky, které pro ně sami vytvořily.

Vystoupení dětí ze Speciální MŠ
Pátek  02.01.

2.1.2015 jsme pro naše klienty připravili projížďku večerním Žatcem. Chtěli jsme lidem, kteří se v tuto dobu již do města nedostanou ukázat slavnostně vyzdobené náměstí, vánoční strom a betlém. S touto akcí nám pomohl pan Viktor Martínek, který sponzorsky zajistil dopravu. Za což mu velmi děkujeme, obzvláště pak, když jsme viděli dojetí v očích klientů, kteří měli možnost vidět své město jinak, než za světla a ve všední dny.

Vánoční Žatec
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css