Dobrovolnictví

Hledáme dobrovolníky, kteří by rádi pracovali se seniory a zdravotně postiženými. Potřebujeme pomoc zejména se zkvalitněním volného času uživatelů našich sociálních služeb - povídání, čtení, procházky, společné vyrábění v naší ergodílně, nebo další aktivity dle vaší nabídky.

Velkým přínosem dobrovolníků je samotný lidský kontakt, který dává možnost oběma
stranám "lidsky růst" a navzájem se "obohacovat".

V našem zařízení spolupracujeme s Dobrovolnickou službou Levandule, která dobrovolnictví v našem městě zaštiťuje. Podrobnosti na www.nemzatec.cz.

Dobrovolníci jsou pojištění, po daném čase, pokud potřebují, získají „Osvědčení o praxi“, které mohou uplatnit ve studiu oborů sociálního zaměření.

Kontakt pro zájemce

Mgr. Petr Antoni,

tel.: 727 809 453
Radka Hrádková . koordinátorka Dobrovolnické služby Levandule

tel.:777 978 999
webové stránky: www.nemzatec.cz

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css